De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 december 2007 Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone Natura 2000 Waddengebied Natuur in een dynamisch landschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 december 2007 Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone Natura 2000 Waddengebied Natuur in een dynamisch landschap."— Transcript van de presentatie:

1 6 december 2007 Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone Natura 2000 Waddengebied Natuur in een dynamisch landschap

2 6 december 2007 2 Dagprogramma 10.30Opening 10.40Stand v. zaken, planning en communicatie (RWS) 11.10Aanpak effectenanalyse (Arcadis) 11.40Discussie & vragen 12.00Toelichting middagprogramma en groepsindeling 12.15Lunch 13.00Parallelle sessies (in 4 consultatiegroepen) 14.00Plenaire terugkoppeling 14.30Afsluiting

3 6 december 2007 3 Opzet presentatie beheerplan WZ & NZKZ Korte terugblik Planning mijlpalen Effectenanalyse Communicatie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland & Dienst Noordzee

4 6 december 2007 4 Korte terugblik Mei 2007ontwerp-aanwijzingsbesluiten Jan 2008startbijeenkomst beheerplan Aug 2008voortoetsen in concept Dec 2008voortoetsen gereed Feb 2009definitieve aanwijzingsbesluiten (doelen, grenzen)

5 6 december 2007 5 Planning mijlpalen juni 2009effectenanalyse (1e fase) dec 2009effectenanalyse, incl. cumulatie & mitigatie dec 2009visie + maatregelen natuurbeheer mrt 2010monitoring, communicatie, financiering juni 2010ontwerp-beheerplan Voorjaar 2011 -> definitief beheerplan

6 6 december 2007 6 Voortoets en nadere effectenanalyse In voortoetsen: Welke activiteit heeft welk effect op welk natuurdoel. In nadere effectenanalyse: –En hoe erg is dat (significantie)? –Zijn er cumulatieve effecten? –Is mitigatie nodig en mogelijk?

7 6 december 2007 7 Effectenanalyse levert op: Activiteiten die worden vrijgesteld in beheerplan (al of niet onder voorwaarden) Activiteiten waarvoor mitigatie effectief en wenselijk is Wel of niet halen natuurdoelen (resteffecten)

8 6 december 2007 8 Afstemming effectenanalyses DLG/SBB: - Toetsing activiteiten op stranden en kwelders eilanden (WZ & NZKZ) Defensie: -Toetsing militaire activiteiten (WZ & NZKZ) -Passende beoordeling (laag-)vliegen, in kader landelijke Nb-wet vergunning LNV: -Passende beoordeling visserij in ‘uitbreiding- NZKZ’, in kader nieuwe mariene beschermde N2000-gebieden < 12 mijl

9 6 december 2007 9 Communicatie in 2009 Vóór de zomer: Proces en aanpak effectenanalyse (vandaag) Methodiek en voortgang effectenanalyse (informatief) Uitkomst effectenanalyse, met evt. knelpunten Na de zomer: Tussentijds overleg (maatwerk per activiteit of sector) over mogelijke mitigatie Uitkomst cumulatietoets + mitigerende maatregelen Overige communicatie: Overleg met natuurbeheerders en andere deskundigen over natuurbeheer en –ontwikkeling (mei & dec. 2009) Natuurherstelprogramma

10 6 december 2007 10 Communicatie-proces Bieden van transparantie Bouwen aan draagvlak

11 6 december 2007 11 Vragen, opmerkingen ?


Download ppt "6 december 2007 Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone Natura 2000 Waddengebied Natuur in een dynamisch landschap."

Verwante presentaties


Ads door Google