De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone"— Transcript van de presentatie:

1 Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone
Natura 2000 Waddengebied Natuur in een dynamisch landschap Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone 6 december 2007

2 Dagprogramma 6 december 2007 10.30 Opening 10.40 Stand v. zaken, planning en communicatie (RWS) 11.10 Aanpak effectenanalyse (Arcadis) 11.40 Discussie & vragen 12.00 Toelichting middagprogramma en groepsindeling 12.15 Lunch 13.00 Parallelle sessies (in 4 consultatiegroepen) 14.00 Plenaire terugkoppeling 14.30 Afsluiting

3 Opzet presentatie beheerplan WZ & NZKZ
6 december 2007 Korte terugblik Planning mijlpalen Effectenanalyse Communicatie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland & Dienst Noordzee

4 Korte terugblik Mei 2007 ontwerp-aanwijzingsbesluiten
6 december 2007 Mei 2007 ontwerp-aanwijzingsbesluiten Jan 2008 startbijeenkomst beheerplan Aug 2008 voortoetsen in concept Dec 2008 voortoetsen gereed Feb 2009 definitieve aanwijzingsbesluiten (doelen, grenzen)

5 Planning mijlpalen juni 2009 effectenanalyse (1e fase)
6 december 2007 juni 2009 effectenanalyse (1e fase) dec 2009 effectenanalyse, incl. cumulatie & mitigatie dec 2009 visie + maatregelen natuurbeheer mrt 2010 monitoring, communicatie, financiering juni 2010 ontwerp-beheerplan Voorjaar > definitief beheerplan

6 Voortoets en nadere effectenanalyse
6 december 2007 In voortoetsen: Welke activiteit heeft welk effect op welk natuurdoel. In nadere effectenanalyse: En hoe erg is dat (significantie)? Zijn er cumulatieve effecten? Is mitigatie nodig en mogelijk?

7 Effectenanalyse levert op:
6 december 2007 Activiteiten die worden vrijgesteld in beheerplan (al of niet onder voorwaarden) Activiteiten waarvoor mitigatie effectief en wenselijk is Wel of niet halen natuurdoelen (resteffecten)

8 Afstemming effectenanalyses
6 december 2007 DLG/SBB: - Toetsing activiteiten op stranden en kwelders eilanden (WZ & NZKZ) Defensie: - Toetsing militaire activiteiten (WZ & NZKZ) - Passende beoordeling (laag-)vliegen, in kader landelijke Nb-wet vergunning LNV: - Passende beoordeling visserij in ‘uitbreiding- NZKZ’, in kader nieuwe mariene beschermde N2000-gebieden < 12 mijl

9 Communicatie in 2009 Vóór de zomer:
6 december 2007 Communicatie in 2009 Vóór de zomer: Proces en aanpak effectenanalyse (vandaag) Methodiek en voortgang effectenanalyse (informatief) Uitkomst effectenanalyse, met evt. knelpunten Na de zomer: Tussentijds overleg (maatwerk per activiteit of sector) over mogelijke mitigatie Uitkomst cumulatietoets + mitigerende maatregelen Overige communicatie: Overleg met natuurbeheerders en andere deskundigen over natuurbeheer en –ontwikkeling (mei & dec. 2009) Natuurherstelprogramma

10 Bieden van transparantie Bouwen aan draagvlak
Communicatie-proces 6 december 2007 Bieden van transparantie Bouwen aan draagvlak

11 6 december 2007 Vragen, opmerkingen ?


Download ppt "Onderdelen: Waddenzee en Noordzeekustzone"

Verwante presentaties


Ads door Google