De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 februari 2009 1 Nadere effectanalyse Aanpak op hoofdlijnen (fasering) Samenvatting uitkomsten voortoetsen Verwerken nieuwe gegevens in voortoetsen Uitvoeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 februari 2009 1 Nadere effectanalyse Aanpak op hoofdlijnen (fasering) Samenvatting uitkomsten voortoetsen Verwerken nieuwe gegevens in voortoetsen Uitvoeren."— Transcript van de presentatie:

1 25 februari 2009 1 Nadere effectanalyse Aanpak op hoofdlijnen (fasering) Samenvatting uitkomsten voortoetsen Verwerken nieuwe gegevens in voortoetsen Uitvoeren Nadere Effectanalyse (NEA) Cumulatie, mitigatie en externe werking Overlegmomenten 2009

2 25 februari 2009 2 Te doorlopen stappen

3 25 februari 2009 3 Voortoetsen samenvatting van de uitkomsten Waddenzee en Noordzeekustzone Effecten van 67 (26 NZKZ en 41 Waddenzee) gebruiksfuncties voor soorten en habitats waarvoor instandhoudingsdoelen gelden (3709 combinaties) 464 combinaties (van gebruiksfunctie en soort/habitat) door naar NEA Dit is 13% van alle combinaties Vrijwel alle gebruiksfuncties in NEA, vaak voor één of enkele soorten/habitats

4 25 februari 2009 4 Voortoetsen Completeren en voorbereiding NEA Controle van de voortoetsen –Alle gegevens nog actueel? –Alle gegevens nodig voor NEA beschikbaar? –Contact gebruikersgroepen Bestaande voortoetsen worden aangevuld –Oplegnotitie –Vertalen in overzichtelijke tabellen Door naar NEA? –Zeer gering of geen effect  geen NEA –Effect, waarschijnlijk “beheersbaar” in beheerplan  NEA –Zeker significant effect  Niet in NEA, vergunningplicht

5 25 februari 2009 5 Nadere Effectanalyse (NEA) Methode in ontwikkeling Weinig vastgestelde dosis-effectrelaties –Voorbeeld; opvliegafstanden bekend, effect op populatie (lees instandhoudingsdoel) niet. Op basis van zo veel mogelijk objectieve gegevens beoordeling door team van experts –Kennis over gebruiksfuncties –Kennis over soorten en habitats –Juridische kennis Resultaat: inzicht in de effecten per gebruiksvorm

6 25 februari 2009 6 Nadere Effectanalyse Cumulatie en mitigatie Als effecten per gebruiksvorm bekend zijn volgt de cumulatieberekening –Optelsom van alle effecten, maarbij bijdrage afzonderlijke actoren zichtbaar is –Geeft totaalbeeld effect bestaand gebruik Mitigatie –Als er sprake is van zodanig effect dat instandhoudingsdoel in gevaar komt –Slimme oplossingen in samenspraak met gebruikersgroepen

7 25 februari 2009 7 Nadere Effectanalyse Externe werking Ook activiteiten buiten de Waddenzee hebben negatieve effecten –Deel soorten (bijvoorbeeld ganzen) deels afhankelijk van gebieden buiten de Waddenzee –Activiteiten buiten de waddenzee effect op waarden in de Waddenzee (stikstofdepositie, koelwater, licht) Effecten bestaand gebruik in juist perspectief

8 25 februari 2009 8 Planning overlegmomenten 2009 febProces en aanpak aprilMethodiek effectenanalyse (informatief) en stand van zaken juniUitkomst nadere effectenanalyse, met evt. knelpunten sep-novTussentijds overleg (met maatwerk per activiteit of sector) over mogelijke mitigatie decUitkomst cumulatietoets + mitigerende maatregelen mei & decNatuurbeheer en -ontwikkeling (met natuurbeheerders & deskundigen)


Download ppt "25 februari 2009 1 Nadere effectanalyse Aanpak op hoofdlijnen (fasering) Samenvatting uitkomsten voortoetsen Verwerken nieuwe gegevens in voortoetsen Uitvoeren."

Verwante presentaties


Ads door Google