De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel presentatie. Voortgang S-factor op 19 jan ‘10 “De succesvolle leerloopbaan in Zorg en Welzijn” •Doelen: “Rome” •Waar staan we? •Voor gaan we naartoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel presentatie. Voortgang S-factor op 19 jan ‘10 “De succesvolle leerloopbaan in Zorg en Welzijn” •Doelen: “Rome” •Waar staan we? •Voor gaan we naartoe?"— Transcript van de presentatie:

1 Titel presentatie

2 Voortgang S-factor op 19 jan ‘10 “De succesvolle leerloopbaan in Zorg en Welzijn” •Doelen: “Rome” •Waar staan we? •Voor gaan we naartoe? •Wat is er al? •Vandaag: kennis delen en reflectie!

3 Titel presentatie Doelen: wat willen we? •Doorlopende leertrajecten (nh) •Doorlopende stages (gr) •Doorlopende instrumenten •Digitaal vind-, volg- en borgsysteem

4 Titel presentatie Deeldoelen: •Minder uitval vanwege verkeerd beroeps/opleidingsbeeld (nh) •Minder onvoldoende stages vanwege onjuist stagebeeld (gr) •Herkenning van doorlopende leerwegen/stages (inhoud, begeleiding, instrumenten) •Meer rendement (werkgevers) •Meer maatwerk

5 Titel presentatie

6 Noodzaak? 2010: 1 op de 4 schoolverlaters in Zorg & Welzijn 2010: 22% van de beroepsbevolking nodig in de sector

7 Titel presentatie

8 Hoe? •Met partners in de regio •Met partners in Groningen/Drenthe/O •Samen leren •4 werkgroepen •Projectteam, Regiegroep en Stuurgroep

9 Titel presentatie

10 De S-factor Doorgaan op de ingeslagen weg: Doen! Partnership met de beroepspraktijk: Samen doen! Meten, volgen en borgen van de activiteiten: De goede dingen goed doen!

11 Titel presentatie Waar staan we vandaag? •Eerste nieuwe producten (format voor opdrachten en beoordelingscriteria, onderzoek hbo, Carrousel •0-meting •Een “oud”product: de warme overdracht met cijfers

12 Titel presentatie Procedure/draaiboek warme overdracht vmbo-mbo 2010: Evaluatie: Inhoudelijk een goed product. Moet komend jaar wel worden geactualiseerd op grond van voortschrijdend inzicht en getallen. Wijzigingen: Planning en matching van portfoliogesprekken wel eerder (workshop Willemijn) Volgend jaar evaluatie en bijstelling voor 2011

13 Titel presentatie Vooruitblik •Eindconferentie 8 juni •Site S-factor

14 Titel presentatie Eindconferentie 8 juni: “ De inspirerende kenniscarrousel” •Feestelijk successen vieren •Producten en ervaringen delen met regionale partners en Groningen •Cijfers en prestaties laten zien •Met leerlingen èn praktijk •Morgen regionaal, middag samen met Groningen

15 Titel presentatie Morgenprogramma (09.00 -12.00) 2 rondes met 4 workshops (45 min) •2 rondes voor vmbo-mbo •1 ronde voor mbo-hbo •1 ronde voor scholen-praktijk •1 ronde voor Carrousel •1 ronde voor Digitale s-factor •1 ronde voor Groningen NB: 14.00 – 17.00 uur samen met Groningen ergens op de Afsluitdijk?

16 Titel presentatie Hoe? •Producten klaar voor 1 april •Projectteam 9 mrt •Regiegroep DLW S-factor 24 mrt •Stuurgroep S-factor 13 april •Lay-out en bewerken voor 1 juni •Plaatsen op site S-factor : 1 juni

17 Titel presentatie Site S-factor “in de lucht” •www.hetstagebureau.nl (HBO)www.hetstagebureau.nl •“S-factor” •“Etalage” en “Digitaal kantoor” •“Digitaal kantoor”: algemeen deel en werkgroepruimtes •Planning: 1 februari klaar en ingevuld •Mailing met toelichting en account voor 1 februari

18 Titel presentatie

19 En dan nog dit… •Docentenbezoekdagen 28 jan (Kinderopvang Elan, Andijk) en 10 febr (Parlan HHW) •Communicatie/draagvlak (2 keer/jaar in team/afdeling). Artikel Curaat of PPT? •Verantwoording van de declarabele uren (wijzigen in digitale document, sneller retour )

20 Titel presentatie

21 Urenregistratie: t/m mrt * Evt digitaal wijzigen * Ondertekenen 2x * Terugsturen binnen een week (vóór 1 april) * Rapportage aan Stuurgroep 13 april

22 Titel presentatie Vandaag •14.40 – 16.30 uur tijd voor werkgroepen Werkgroep 1: hier Werkgroep 2: C1.24 Werkgroep 3: C2.10 •16.30 uur: drankje en hapje

23 Titel presentatie Tot 8 juni.. “De inspirerende kenniscarrousel!” Het projectteam


Download ppt "Titel presentatie. Voortgang S-factor op 19 jan ‘10 “De succesvolle leerloopbaan in Zorg en Welzijn” •Doelen: “Rome” •Waar staan we? •Voor gaan we naartoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google