De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delflandse Kust Kustversterking en aanleg natuurgebied Informatieavond Vogelwijk 15 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delflandse Kust Kustversterking en aanleg natuurgebied Informatieavond Vogelwijk 15 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Delflandse Kust Kustversterking en aanleg natuurgebied Informatieavond Vogelwijk 15 februari 2011

2 De wijkvereniging staat voor een veilige, natuurlijke en interessante kust. Hier punten uit wijkbelangen (brainstormsessie 2008) en punten uit 10-punten plan 2010 7 november 2007 21 maart 2008 Wat willen we bereiken ? Een veilige, natuurlijke en interessante kust, en ook een bereikbare kust Royale zandsuppleties (cf. Veerman) Integraal beleid en beheer van kust Credo van de wijkvereniging : “Vogelwijk, betrokken wijk aan zee”.

3 Wat willen we niet? Grootschalige kustuitbreiding met bebouwing Eilanden of windmolens dicht voor de kust Bebouwing in de duinen Hoogbouw langs de kust Buitengaatse haven Credo van de wijkvereniging : “Vogelwijk, betrokken wijk aan zee”.

4 De wijkvereniging staat voor een veilige, natuurlijke en interessante kust. Hier punten uit wijkbelangen (brainstormsessie 2008) en punten uit 10-punten plan 2010 Primaire duinvallei Integraal beheer zee, strand en duinen: Integrale belangenafweging: veiligheid tegen overstroming natuur en landschap recreatie Dynamisch kustbeheer Streven naar een zo natuurlijk mogelijk landschap Een balans tussen de bescherming van waardevolle natuurgebieden en medegebruik ervan door mensen Beheerders profileren zich als gastheren

5 www.vogelwijkonline.nl kust@vogelwijkonline.nl 15 februari 2011 Credo van de wijkvereniging : “Vogelwijk, betrokken wijk aan zee”.

6 Delflandse Kust Kustversterking en aanleg natuurgebied Informatieavond Vogelwijk 15 februari 2011

7 Inhoud presentatie Aanleiding werkzaamheden Soort werkzaamheden Planning werkzaamheden Mogelijke overlast werkzaamheden Contactgegevens

8 Aanleiding ‘Zwakke schakel’ Delflandse Kust Kustversterking Maasvlakte 2 Aanleg natuurgebied

9 Kustversterking ‘s-Gravenzande Ter Heijde Monster Solleveld Kijkduin Westduinpark

10 Kust versterken door: Extra duinen Extra breed strand Ophogen zeebodem NB: Westduinpark: geen duinverbreding

11 Situatie Vogelwijk Duinen blijven hetzelfde Breder strand Delflandse hoofden verdwijnen deels onder het zand Strandslagen 6 t/m 12 worden heringericht

12 Werkzaamheden Westduinpark Zand opspuiten Inrichten strandslagen en strand Nutsvoorziening en zandfundering paviljoens blijven ongewijzigd

13 Zand opspuiten

14 Inrichten duinen en strand

15 Planning (1) Randvoorwaarden: Eind 2011 werkzaamheden gereed Tijdens recreatieseizoen geen werkzaamheden op drukke delen strand

16 Planning (2) September 2009 – april 2010 1.Monster: Schelppad – Molenslag 2.Ter Heijde 3.Kijkduin: Deltaplein & boulevard

17 Planning (3) Najaar 2010 – eind 2011 Kijkduin: Ockenburg, Kijkduinpark Westduinpark

18 Planning (4) Lente 2010 – eind 2011 Monster: Watertoren - Schelppad

19 Toegankelijkheid strand Afzetting werkgebied i.v.m. veiligheid 200 - 500 m strand afgesloten Werkgebied alleen te passeren via de duinen Per dag schuift afgesloten gebied circa 50 m op

20 Toegankelijkheid strandopgangen Afsluiting strandopgang i.v.m. –opspuiten zand –werkzaamheden strandopgang Afstemming met hulpdiensten

21 Toegankelijkheid strandopgangen NuStrandopgang 6 t/m 8 Beperkt toegankelijk Eind deze weekStrandopgang 6 t/m 8 Weer open Eind deze weekStrandopgang 9 t/m 12 Beperkt toegankelijk 1 april 2011Gereed

22 Recreatie en veiligheid Recreatie op strand en in water naast afgesloten gebied is veilig Varen/zeilen/surfen/kitesurfen op afstand werkgebied Waarschuwingsborden Strand wordt vrijgegeven als het geschikt is voor recreatie Opletten in zee na werkzaamheden

23 Overlast grondwater Verwacht: lichte stijging grondwater Slechts een paar centimeter Meeste woningen zullen naar verwachting geen hinder ondervinden Situatie Vogelwijk is anders dan Ter Heijde en Kijkduin

24 Oplossingen grondwater Preventief: onderzoek Deltares en peilen huidige situatie Repareren: schade door onze werkzaamheden wordt vergoed Juridisch vangnet: nadeelcompensatie

25 Peilbuizen Vogelwijk/Westd.park

26 Werktijden en bouwverkeer 7 dagen per week, 24 uur per dag werkzaamheden Duinen bieden bescherming voor geluid Geluid achteruitrijden wettelijk verplicht Bouwverkeer beperkt (via strand)

27 Natuur Gereed voor start broedseizoen Rekening houden met Instandhoudings- doelstellingen Natura 2000 Eindsituatie biedt meer mogelijkheden voor dynamisch natuurbeheer (breder strand – meer zand) Verlichting richting zee i.v.m. vleermuizen

28 Waar kunt u terecht? Projectbureau Delflandse Kust: –(070) 337 8487 –delflandsekust@rws.nl –www.delflandsekust.nl –Informatiecentrum Delflandse Kust einde boulevard Kijkduin

29 Waar kunt u terecht? Informatielijn Rijkswaterstaat 0800 8002 (7 dagen per week) Aannemer: Combinatie Delflandse Kust afstemming werkzaamheden met betrokkenen

30 Vragen? Stel ze nu op de informatiemarkt: -Projectbureau Delflandse Kust -Aannemer Combinatie van Oord Boskalis -Projectbureau Zandmotor -Dunea -Wijkvereniging Vogelwijk -Algemene vereniging Natuurbescherming -Hoogheemraadschap Delfland


Download ppt "Delflandse Kust Kustversterking en aanleg natuurgebied Informatieavond Vogelwijk 15 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google