De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Ruimtelijke Planning Klankbordgroep 2 2 april 2010 Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Ruimtelijke Planning Klankbordgroep 2 2 april 2010 Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven."— Transcript van de presentatie:

1 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Ruimtelijke Planning Klankbordgroep 2 2 april 2010 Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven

2 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Inhoud toelichting  Ambitie van de provincie Antwerpen  Methodiek clusters weekendverblijven provincie Antwerpen  Resultaten pilootclusters  Aanpak

3 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Ambitie van de provincie Antwerpen

4 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Ambitie van de provincie Antwerpen  Hoe omgaan met historisch gegroeid probleem?  Schaal  Handhaving?  Hoe omgaan met verschillende visies?  Hoe omgaan met onzekerheden?  Waar is er behoefte aan individuele weekendverblijfzones?  Uitvoering gegarandeerd?  Nood aan algemeen draagvlak  Nood aan duidelijkheid over bevoegdheden, methodiek, stand van zaken,…

5 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Ambitie van de provincie Antwerpen  1 e klankbordgroep: 22 februari 2008   Uitwerken algemene methodiek als toetskader voor alle clusters van weekendverblijven  Informatievergadering (voor gemeenten): 27 maart 2009   informeren over algemene methodiek als toetskader voor alle clusters van weekendverblijven  Thematisch overleg  2 e klankbordgroep: 2 april 2010

6 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Methodiek clusters weekendverblijven provincie Antwerpen

7 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Methodiek clusters weekendverblijven provincie Antwerpen Doel methodiek (algemene werkwijze) =  Oplossingskader voor clusters weekendverblijven (VCRO)  Eenvormige en gelijke behandeling van alle clusters weekendverblijven in de provincie Antwerpen  Rechtszekerheid en duidelijkheid bieden  Uitgangsprincipe t.a.v. permanente bewoning uitvoeren = uitdoofbeleid (besl. Dep. 6/12/2007)  Zoeken naar realistische en uitvoerbare oplossingen

8 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Methodiek clusters weekendverblijven provincie Antwerpen Algemene werkwijze = gefaseerde aanpak: evaluatie / terugkoppeling Fase 2 Context- analyse (huidige situatie) Fase 3 Planologische context (gewenste ruimtelijke structuur) en beleidscontext Fase 4 Toepassing en evaluatie en/of terugkoppeling uitgangsprincipe uitdovend woonrecht + uitzonderingen Fase 5 Conclusie per cluster Fase 6 Uitvoering Fase 1 Actualiseren en/of opmaak van de inventaris

9 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Methodiek clusters weekendverblijven provincie Antwerpen Stand van zaken  Goedgekeurd door deputatie op 17 september 2009  Afstemming op VCRO  Verankering in RSPA (omzendbrief)

10 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Resultaten pilootclusters

11 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Resultaten pilootclusters  Toepassing methodiek op 3 pilootclusters Essen, Herselt en Wuustwezel  Stuurgroepvergaderingen met 3 gemeenten en RWO  Thematisch overleggen (fase 4):  Natuurinrichting, landschap en water (VLM, RWO, Natuurpunt vzw, ANB, stichting Kempens Landschap, …)  Juridische en planologische aspecten  Nutsvoorzieningen en diensten (Pidpa, AWW, bekkenbeheer VMM, …)  Wonen en herlocalisatie (SHM, Wonen Vlaanderen, …)  Belangenverenigingen (NKWV, Recht op Wonen, …)  3 pilootgemeenten apart

12 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Resultaten pilootclusters  Opstarten goedkeuringsprocedure per eindvoorstel:  3 plan MER- screenings lopende  3 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen + typevoorschriften in opmaak  Inzetten andere sectorale instrumenten

13 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Essen : Situering

14 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Essen Huidige Ruimtelijke situatie

15 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Essen Conclusie

16 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Essen Vertaling in voorontwerp PRUP

17 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Herselt : Situering

18 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Herselt Huidige ruimtelijke situatie

19 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Herselt Conclusie

20 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Herselt Vertaling in Voorontwerp PRUP

21 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Herselt Zoeklocatie sociale (her)huisvesting

22 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Wuustwezel : Situering

23 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Wuustwezel Huidige Ruimtelijke situatie

24 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Wuustwezel

25 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Eindvoorstel pilootcluster Wuustwezel Vertaling in voorontwerp PRUP

26 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Aanpak

27 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Aanpak  Wat?  Toepassing methodiek op alle clusters in de provincie binnen termijnen van VCRO  Zoeken naar partners voor effectieve uitvoering van toepassing

28 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Aanpak  Wie?  Afwerken 3 pilootclusters Essen, Herselt en Wuustwezel door provincie  Gebiedsgerichte provinciale projecten door provincie  Alle andere clusters weekendverblijven (VCRO art. 5.4.2.) door gemeenten  Ondersteuning door provincie

29 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Aanpak  Hoe?  Toepassing methodiek per cluster  Thematisch overleg (fase 4): consensus?  Realiseerbaar voorstel?  Is er een draagvlak?  Nauwe samenwerking tussen alle actoren noodzakelijk

30 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Aanpak  Provinciaal infopunt www.provant.be\weekendverblijven www.provant.be\weekendverblijven  Uw opmerkingen / bedenkingen / suggesties?  Ten laatste tegen 30 april 2010  Naar kristin.seghers@admin.provant.be

31 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning Vragen?


Download ppt "Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Ruimtelijke Planning Klankbordgroep 2 2 april 2010 Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven."

Verwante presentaties


Ads door Google