De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Handhaving Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Handhaving Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Handhaving Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening

2 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 2 Handhavingsplan Artikel 6.1.4 Beleidsplan Vastgesteld door de Vlaamse Regering op grond van: –Een ontwerpplan, opgemaakt door de gewestelijke administratie, na overleg met relevante handhavingsinstanties –De adviezen van de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid, de SARO en de VVSG Blijft gelden tot een nieuw handhavingsplan is vastgesteld

3 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 3 Handhavingsplan Inhoud van het plan –Strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de bevoegdheden van stedenbouwkundige inspecteurs en de door de Vlaamse Regering of de gouverneur aangewezen ambtenaren –Beleidsregels voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingstaak –Beleidsregels voor de eenvoudige afdoening van adviesvragen –Aanbevelingen betreffende een preventieve en curatieve aanpak –Aanbevelingen betreffende de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid

4 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 4 Handhavingsplan Huidige situatie Taakverdeling op basis van de prioriteitennota van de Commissie Vervolgingsbeleid

5 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 5 Handhavingsplan Huidige taakinvulling gewest -HV kwetsbare gebieden + ‘openruimte- gebieden’ -HV flagrante inbreuken, ongeacht zonering -HV inbreuken van overheden -bekrachtigingsbeslissingen stakingsbevelen (alle zoneringen) -opleggen administratieve geldboetes + natraject

6 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 6 Handhavingsplan Huidige taakinvulling gemeente -al het overige -voornamelijk in niet-kwetsbaar gebied: verjaringsproblematiek! -wordt ook zo meegedeeld aan rechtzoekenden (= derde – benadeelden door bouwinbreuken

7 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 7 Handhavingsplan Uitwerking Timing begin 2010 Aftoetsen met alle handhavingspartners Aflijnen van de handhavingstaken

8 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 8 Handhavingsplan Overleg met de partners Parketten en parket-generaal VVSG VVP Enquête bij de gemeenten

9 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 9 Handhavingsplan Resultaten enquête – Gemeenten met eigen verbalisant: 85/291 – Gemeenten die zelf proces-verbaal opmaken: 37/256 – Gemeenten die advies vragen aan HRH: 84/184 – Gemeenten die advocaat aanstellen: 28/146 – Gemeenten met een beleid handhaving: 25/165

10 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 10 Handhavingsplan Nieuwe taakverdeling? Preventief werken (voornamelijk gemeente) Curatief werken Welke niveau’s zijn van belang –Gemeente –Provincie? –Gewest

11 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 11 Handhavingsplan Preventieve werking Bewustmaking en informatieverstrekking –loketfunctie Vergunningenregister –Verstrekking van gegevens Aanwezigheid op het terrein –Controles –Stakingsbevelen

12 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 12 Handhavingsplan Curatieve werking Prioriteiten –Gewest: Ruimtelijk kwetsbaar gebied Gebiedsgericht Flagrante misdrijven Overheden Engagementen Informatieplichten Combinatie woonkwaliteit/onroerend erfgoed

13 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 13 Handhavingsplan Curatieve werking Prioriteiten Gemeente Eigen prioriteiten Taken die het Gewest niet op zich kan nemen Opstellen processen-verbaal Gemeente/Gewest/Politie Stakingsbevelen Gemeente/Gewest/Politie Bekrachtiging Gewest Herstelvordering Gemeenten/Gewest Aanstellen van raadsman Gewest? Uitvoering vonnissen en arresten Door het Gewest

14 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 14 Handhavingsplan Bijzondere doelstellingen Weekendverblijven –Voorkomen nieuwe bewoning –Voorkomen nieuwe bouwinbreuken –Herstel: staken gebruik –Gebiedsgericht –Samenwerking tussen gemeente, gewest, politie, parket,…

15 Toelichting - Handhavingsplan VVSG 15 Handhavingsplan Bijzondere doelstellingen Draagvlak, informatie en communicatie –Creëren draagvlak –Informatiecampagnes –Communicatie Financiering Jaarlijkse evaluatie


Download ppt "Studiedag Handhaving Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening."

Verwante presentaties


Ads door Google