De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening

2 Module D Instrumenten voor het ruimtelijk beleid

3 D Instrumenten voor het ruimtelijk beleid
De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment

4 D Instrumenten voor het ruimtelijk beleid
Van een volgend naar een sturend beleid De ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoerings-instrumenten Grond- en pandenbeleid Vergunning en toelating Toezicht en handhaving

5 D De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962
Ruimtelijke beleidsinstrumenten nagenoeg ongewijzigd van Ruimtelijke scheiding van functies Verwatering door opeenvolgende aanpassingen

6 D De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962
Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het bodembestemmingsplan legt gebruik en functie van (een deel van) het grondgebied vast Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment

7 D De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962

8 D De wet op de Stedenbouw van 1962: gewestplan

9 D De wet op de Stedenbouw van 1962: BPA

10 D Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan
Deel 1: Informatief gedeelte - bestaande ruimtelijke structuur - analyse van het gevoerde ruimtelijk beleid - planningscontext - verband met hogere structuurplannen - resultaten van het onderzoek naar behoeften - ruimtelijke problemen, kwaliteiten en kansen

11 D Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan
Deel 2: Richtinggevend gedeelte - visie gewenste ruimtelijke ontwikkeling - gewenste ruimtelijke structuur - actieprogramma: fasering en prioriteiten Deel 3: Bindend gedeelte

12 D Van een volgend naar een sturend beleid Planningsinstrumenten
Vlaams Gewest - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (met Ruimtelijke Kernbeslissingen) - Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provincie - Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan - Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

13 D Planningsproces

14 D Driesporenbeleid

15 D Planningsproces

16 D RSV: schematische weergaven van de ruimtelijke visie op Vlaanderen

17 D Ruimtelijke principes

18 D Ruimtelijke principes Gedeconcentreerde bundeling

19 D Ruimtelijke principes Poorten als motor voor ontwikkeling

20 D Ruimtelijke principes
Infrastructuren als verzamelplaats voor activiteiten

21 D Ruimtelijke principes Netwerk van beek- en riviervalleien

22 D Ruimtelijke principes Open-ruimteverbindingen

23 D Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoeringsinstrumenten
- R.U.P.: bodembestemming, inrichting en beheer uitvoering visie ruimtelijk structuurplan - Stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen - voorschriften van stedenbouwkundige aard - technische en financiële lasten voor de verkavelaar - Formele overgang van oude naar nieuwe plannen - gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg uitvoeringsplannen

24 D Verruimd BPA

25 D Verkavelingsplan

26 D Bouwplan

27 D Van een volgend naar een sturend beleid Grond en pandenbeleid
- ingrijpen in marktmechanismen - instrumenten: grondbeleidsplan recht van voorkoop planschade en planbaten grondfonds onteigening, rooilijnplan, ruil- en herverkavelingsplan

28 D Van een volgend naar een sturend beleid Vergunning en toelating
- subsidiariteit gemeentelijke autonomie stedenbouwkundig/planologisch attest Toezicht, handhaving en preventie


Download ppt "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."

Verwante presentaties


Ads door Google