De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening

2 Module D Instrumenten voor het ruimtelijk beleid

3 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment D

4 Instrumenten voor het ruimtelijk beleid De ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoerings- instrumenten Grond- en pandenbeleid Vergunning en toelating Toezicht en handhaving Van een volgend naar een sturend beleid D

5 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962  Ruimtelijke beleidsinstrumenten nagenoeg ongewijzigd van 1962-1996  Ruimtelijke scheiding van functies  Verwatering door opeenvolgende aanpassingen D

6 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het bodembestemmingsplan legt gebruik en functie van (een deel van) het grondgebied vast Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment D

7 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 D

8 De wet op de Stedenbouw van 1962: gewestplan D

9 D De wet op de Stedenbouw van 1962: BPA

10 Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan Deel 1: Informatief gedeelte -bestaande ruimtelijke structuur -analyse van het gevoerde ruimtelijk beleid -planningscontext -verband met hogere structuurplannen -resultaten van het onderzoek naar behoeften -ruimtelijke problemen, kwaliteiten en kansen D

11 Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan Deel 2: Richtinggevend gedeelte -visie gewenste ruimtelijke ontwikkeling -gewenste ruimtelijke structuur -actieprogramma: fasering en prioriteiten Deel 3: Bindend gedeelte D

12 Van een volgend naar een sturend beleid Planningsinstrumenten Vlaams Gewest -Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (met Ruimtelijke Kernbeslissingen) -Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provincie -Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan -Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente -Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan -Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen D

13 Planningsproces D

14 Driesporenbeleid D

15 Planningsproces D

16 RSV: schematische weergaven van de ruimtelijke visie op Vlaanderen D

17 Ruimtelijke principes D

18 D Gedeconcentreerde bundeling Ruimtelijke principes

19 D Poorten als motor voor ontwikkeling Ruimtelijke principes

20 D Infrastructuren als verzamelplaats voor activiteiten Ruimtelijke principes

21 D Netwerk van beek- en riviervalleien Ruimtelijke principes

22 D Open-ruimteverbindingen Ruimtelijke principes

23 Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoeringsinstrumenten - R.U.P.: bodembestemming, inrichting en beheer  uitvoering visie ruimtelijk structuurplan - Stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen - voorschriften van stedenbouwkundige aard - technische en financiële lasten voor de verkavelaar - Formele overgang van oude naar nieuwe plannen - gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg  uitvoeringsplannen D

24 D Verruimd BPA

25 Verkavelingsplan D

26 Bouwplan D

27 Grond en pandenbeleid Van een volgend naar een sturend beleid - ingrijpen in marktmechanismen - instrumenten: grondbeleidsplan recht van voorkoop planschade en planbaten grondfonds onteigening, rooilijnplan, ruil- en herverkavelingsplan D

28 Vergunning en toelating Van een volgend naar een sturend beleid - subsidiariteit  gemeentelijke autonomie  stedenbouwkundig/planologisch attest Toezicht, handhaving en preventie D


Download ppt "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."

Verwante presentaties


Ads door Google