De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid

2 VVSG - Veiligheid in de nieuwe context IV en veiligheids- en andere plannen Verkokerd versus integraal werken Omgevingsanalyse voor nieuw meerjarenplan WIN-WIN creëren: opportuniteiten en kansen Mogelijkheden voor ‘lokaal integraal’ dankzij BBC en planlastdecreet. Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid2 -31-5-2012

3 VVSG - Het lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid 3 -31-5-2012 LokaalIntegraal Geïntegreerd Veiligheid Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

4 VVSG - Lokaal 4 -31-5-2012 117 PZ in Vlaanderen 33 ééngemeente PZ Lokale politiezone = zonaal (politioneel) veiligheidsbeleid Gemeente = lokaal/gemeentelijk veiligheidsbeleid Lokaal Lokaal = gemeentelijk beleid (vs zonaal – lokale politie) Lokale PZ GGGG GVB Lokaal veiligheidsbeleid = gemeentelijk (veel lokale verschillen…) Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

5 VVSG - Concept IV Overgewaaid uit NL Federaal impulsbeleid Essentieel hierbij: afstemming met en samenwerken met andere partners en sectoren maar… eigen beleidsplannen en… Onderlinge afhankelijkheid van beleidskader- en veiligheidsplannen is ZOEK (KIV, NVP, LIVP, ZVP) Door: federale beleidscyclus (regeringsvormingen en lopende zaken), geen beleidstermijnafstemming (4j, 5j…) Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid5 -31-5-2012

6 VVSG - ZVP Zonaal veiligheidsplan evolueert Veel ervaring met beleid plannen opgebouwd 2002, 2003-2004, 2005-2008, 2009-2012, …? Termijnen lopen niet gelijk met federale legislatuur Termijnen lopen niet gelijk met lokale legislatuur (nog) geen koppeling beleid – beheer Veiligheidsplan vs politieplan Één of méérgemeente zone Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid6 -31-5-2012

7 VVSG - ZVP Aantal bedenkingen Betrokkenheid lokale overheden en andere partners (integrale veiligheid) stimuleren (samenwerken met andere actoren gebeurt lokaal) Afstemming zoeken met andere beleidsplannen (6jaar is enige zekerheid + andere ‘beleidsdomeinen’ enten daar ook op) (Nog) meer bottom-up denken en werken (‘integraal’ voor de burger als uitgangspunt) Integrale veiligheid versus integraal beleid > nood aan ‘integrale analyse, integrale beleidsbepaling, integrale actieplanning’ (ipv sectoraal – ook veiligheid is 1 sector) > komen tot ‘maatschappelijke noden en uitdagingen’ ipv sectorale doelen. IV is lokaal en lokale verschillen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid7 -31-5-2012

8 VVSG - Naast veiligheid nog veel sectoren / kokers Vanuit centrale administraties (Vlaanderen en Federaal): sectorale beleidslijnen tav gemeenten Onderwijs, werken, wonen, welzijn, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, diversiteitsbeleid, integratie, cultuur, sociaal beleid, veiligheid (oa SVPP)… Gemeenten: lokale sectorale beleidsplannen Per sector: logica, terminologie, voorwaarden, timing… Bv plan, dienst, schepen… Planlast! Verkokering > Bemoeilijkt integrale/geïntegreerde/transversale werking. 8 -31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

9 VVSG - Verkokering 9 - CULTUUR VEILIGHEID WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN 31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

10 VVSG - Integraal werken / Inhoudelijke integratie 10 - GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILIEIT … … 31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

11 VVSG - Lokaal – opportuniteiten voor integraal Integraal in andere betekenis. Inhoudelijke integratie van deelanalyses > maatschappelijke noden ipv sectorale doelstellingen > nood aan integrale analyse en integratie van de verschillende analyses om van daaruit beleidsbepaling en – actieplanning te kunnen doen. (integraal andere betekenis dan veiligheidsketen) Nu kansen en opportuniteiten voor integraal in lokale besturen De beleids- en beheerscyclus: 1 geïntegreerd systeem Het planlastdecreet : 15 sectorale plannen verdwijnen = integratie in 1 meerjarenplan. 11 -31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

12 VVSG - 12 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING Planning Uitvoering EvaluatieBijsturing Planningscyclus 31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

13 VVSG - 13 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING integratie van de analyse Deelanalyses: inhoud + participatie cruciaal voor lokaal integraal 2012 1 ste kwartaal 2013 2 de – 4 de kwartaal 2013  1 integraal meerjarenplan 2014- 2019 ZVP 2009 - 2012 2013 – 2016 Gevolgen Afstemming Keuzes Middelen ….. 31-5-2012Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

14 VVSG - Lokaal integraal: met veiligheid/leefbaarheid? Beleidsfocus in doelstellingen (vs ‘overig beleid’) in 1 overkoepend strategisch/integraal meerjarenplan 2014 – 2019 Opportuniteiten voor ontkokerd en integraal beleid  planlastdecreet (sectorale plannen verdwijnen)  beleids- en beheerscyclus (koppelen van keuzes, beleidsfocus aan middelen) Voor veiligheid in de huidige context: WIN-WIN creëren in de omgevingsanalyse: inhoud en participatie 14 -31-5-2012 Integraal wordt LOKAAL het nieuwe normaal (kansen!)! Volgt federaal? Stimuleert federaal? Huidige planningstermijnen (ZVP en SVPP) niet stimuleren, wel hypothekeren… Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

15 VVSG - 15 - ALGEMENE CONTEXT Deelanalyses ‘externe analyse’(Deel)analyse Geïntegreerde analyse: belangrijkste sterken, zwakten, kansen en bedreigingen Omgevings -analyse Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid31-5-2012

16 VVSG - 16 - 31-5-2012 16 - (as is) Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Politiezone Gemeente Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids- plannen Parketbeleids plannen ZVP 2013-2016 Meerjarenplan 2014-2019 Semi- private en Private Actoren SVPP Provincie Burgemeester X Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

17 VVSG - 31-5-2012 17 - To be Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Politiezone Gemeente Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids- plannen Parketbeleids plannen ZVP 2014- … Meerjarenplan 2014-2019 Semi- private en Private Actoren SVPP Provincie X Lokale integrale veiligheid > inbedden in integraal beleid > afstemming met en in ZVP Lokaal: analyse met alle sectoren samen = multidisciplinair aanpakken van maatschappelijke noden en uitdagingen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid17 -

18 VVSG - Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid18 -31-5-2012 WIN Integrale veiligheid - Meenemen/integreren in een lokaal integraal beleid - Door integrale analyse en integrale beleidsbepaling Nieuw gemeentelijk integraal meerjarenplan - Politie betrekken bij de omgevingsanalyse - Integrale omgevingsanalyse ook input voor ZVP ZVP Meer betrokkenheid van lokale actoren en partners Afstemming met andere sectoren Gezamenlijke beleidskeuzes maken – focus Vanaf 2014 en 6 jaar?


Download ppt "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google