De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context
Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid

2 Veiligheid in de nieuwe context
IV en veiligheids- en andere plannen Verkokerd versus integraal werken Omgevingsanalyse voor nieuw meerjarenplan WIN-WIN creëren: opportuniteiten en kansen Mogelijkheden voor ‘lokaal integraal’ dankzij BBC en planlastdecreet. Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

3 Het lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid

4 Lokaal veiligheidsbeleid = gemeentelijk (veel lokale verschillen…)
Lokaal = gemeentelijk beleid (vs zonaal – lokale politie) Lokale PZ G 117 PZ in Vlaanderen 33 ééngemeente PZ Lokaal veiligheidsbeleid = gemeentelijk (veel lokale verschillen…) Lokaal GVB GVB GVB GVB Lokale politiezone = zonaal (politioneel) veiligheidsbeleid Gemeente = lokaal/gemeentelijk veiligheidsbeleid Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

5 Concept IV Overgewaaid uit NL Federaal impulsbeleid
Essentieel hierbij: afstemming met en samenwerken met andere partners en sectoren maar… eigen beleidsplannen en… Onderlinge afhankelijkheid van beleidskader- en veiligheidsplannen is ZOEK (KIV, NVP, LIVP, ZVP) Door: federale beleidscyclus (regeringsvormingen en lopende zaken) , geen beleidstermijnafstemming (4j, 5j…) Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

6 ZVP Zonaal veiligheidsplan evolueert
Veel ervaring met beleid plannen opgebouwd 2002, , , , …? Termijnen lopen niet gelijk met federale legislatuur Termijnen lopen niet gelijk met lokale legislatuur (nog) geen koppeling beleid – beheer Veiligheidsplan vs politieplan Één of méérgemeente zone Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

7 ZVP Aantal bedenkingen
Betrokkenheid lokale overheden en andere partners (integrale veiligheid) stimuleren (samenwerken met andere actoren gebeurt lokaal) Afstemming zoeken met andere beleidsplannen (6jaar is enige zekerheid + andere ‘beleidsdomeinen’ enten daar ook op) (Nog) meer bottom-up denken en werken (‘integraal’ voor de burger als uitgangspunt) Integrale veiligheid versus integraal beleid > nood aan ‘integrale analyse, integrale beleidsbepaling, integrale actieplanning’ (ipv sectoraal – ook veiligheid is 1 sector) > komen tot ‘maatschappelijke noden en uitdagingen’ ipv sectorale doelen. IV is lokaal en lokale verschillen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

8 Naast veiligheid nog veel sectoren / kokers
Vanuit centrale administraties (Vlaanderen en Federaal): sectorale beleidslijnen tav gemeenten Onderwijs, werken, wonen, welzijn, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, diversiteitsbeleid, integratie, cultuur, sociaal beleid, veiligheid (oa SVPP)… Gemeenten: lokale sectorale beleidsplannen Per sector: logica, terminologie, voorwaarden, timing… Bv plan, dienst, schepen… Planlast! Verkokering > Bemoeilijkt integrale/geïntegreerde/transversale werking. Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

9 CULTUUR VEILIGHEID WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN
Verkokering CULTUUR VEILIGHEID WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Stappenplan meerjarenplan

10 Integraal werken / Inhoudelijke integratie
GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILIEIT Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Stappenplan meerjarenplan

11 Lokaal – opportuniteiten voor integraal
Integraal in andere betekenis. Inhoudelijke integratie van deelanalyses > maatschappelijke noden ipv sectorale doelstellingen > nood aan integrale analyse en integratie van de verschillende analyses om van daaruit beleidsbepaling en – actieplanning te kunnen doen. (integraal andere betekenis dan veiligheidsketen) Nu kansen en opportuniteiten voor integraal in lokale besturen De beleids- en beheerscyclus: 1 geïntegreerd systeem Het planlastdecreet : 15 sectorale plannen verdwijnen = integratie in 1 meerjarenplan. Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

12 Planningscyclus Planning Uitvoering Evaluatie Bijsturing ANALYSE
ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING Planning Uitvoering Evaluatie Bijsturing Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Stappenplan meerjarenplan

13 integratie van de analyse Deelanalyses: inhoud + participatie
ZVP 2013 – 2016 ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING integratie van de analyse Deelanalyses: inhoud + participatie 2012 cruciaal voor lokaal integraal Gevolgen Afstemming Keuzes Middelen ….. 1 ste kwartaal 2013 2de – 4de kwartaal 2013  1 integraal meerjarenplan Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Stappenplan meerjarenplan

14 Lokaal integraal: met veiligheid/leefbaarheid?
Beleidsfocus in doelstellingen (vs ‘overig beleid’) in 1 overkoepend strategisch/integraal meerjarenplan 2014 – 2019 Opportuniteiten voor ontkokerd en integraal beleid  planlastdecreet (sectorale plannen verdwijnen)  beleids- en beheerscyclus (koppelen van keuzes, beleidsfocus aan middelen) Voor veiligheid in de huidige context: WIN-WIN creëren in de omgevingsanalyse: inhoud en participatie Integraal wordt LOKAAL het nieuwe normaal (kansen!)! Volgt federaal? Stimuleert federaal? Huidige planningstermijnen (ZVP en SVPP) niet stimuleren, wel hypothekeren… BBC voor de verantwoording: zowel naar de lokale politieke keuzes + koppeling aan beleidsdomeinen/beleidsvelden + rapportering tav de Vlaamse OH Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

15 INHOUDELIJKE DEEL- ANALYSES ALGEMENE CONTEXT
Omgevings-analyse INHOUDELIJKE DEEL- ANALYSES ALGEMENE CONTEXT DOELGROEP / DEELGBIED/ PARTICIPATIE INTERNE ANALYSE Deelanalyses ‘externe analyse’ (Deel)analyse Geïntegreerde analyse: belangrijkste sterken, zwakten, kansen en bedreigingen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Stappenplan meerjarenplan

16 X (as is) Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Provincie
Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids-plannen Parketbeleidsplannen SVPP X Politiezone ZVP Gemeente Semi- private en Private Actoren Meerjarenplan Burgemeester 16 - Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid 16

17 X To be Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Provincie
Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids-plannen Parketbeleidsplannen SVPP X Politiezone ZVP … Gemeente Semi- private en Private Actoren Meerjarenplan Lokale integrale veiligheid > inbedden in integraal beleid > afstemming met en in ZVP Lokaal: analyse met alle sectoren samen = multidisciplinair aanpakken van maatschappelijke noden en uitdagingen 17 - Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid 17

18 - Integrale omgevingsanalyse ook input voor ZVP
WIN WIN Integrale veiligheid - Meenemen/integreren in een lokaal integraal beleid - Door integrale analyse en integrale beleidsbepaling Nieuw gemeentelijk integraal meerjarenplan - Politie betrekken bij de omgevingsanalyse - Integrale omgevingsanalyse ook input voor ZVP ZVP Meer betrokkenheid van lokale actoren en partners Afstemming met andere sectoren Gezamenlijke beleidskeuzes maken – focus Vanaf 2014 en 6 jaar? Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid


Download ppt "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google