De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid

2 VVSG - Veiligheid in de nieuwe context IV en veiligheids- en andere plannen Verkokerd versus integraal werken Omgevingsanalyse voor nieuw meerjarenplan WIN-WIN creëren: opportuniteiten en kansen Mogelijkheden voor ‘lokaal integraal’ dankzij BBC en planlastdecreet. Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

3 VVSG - Het lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid LokaalIntegraal Geïntegreerd Veiligheid Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

4 VVSG - Lokaal PZ in Vlaanderen 33 ééngemeente PZ Lokale politiezone = zonaal (politioneel) veiligheidsbeleid Gemeente = lokaal/gemeentelijk veiligheidsbeleid Lokaal Lokaal = gemeentelijk beleid (vs zonaal – lokale politie) Lokale PZ GGGG GVB Lokaal veiligheidsbeleid = gemeentelijk (veel lokale verschillen…) Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

5 VVSG - Concept IV Overgewaaid uit NL Federaal impulsbeleid Essentieel hierbij: afstemming met en samenwerken met andere partners en sectoren maar… eigen beleidsplannen en… Onderlinge afhankelijkheid van beleidskader- en veiligheidsplannen is ZOEK (KIV, NVP, LIVP, ZVP) Door: federale beleidscyclus (regeringsvormingen en lopende zaken), geen beleidstermijnafstemming (4j, 5j…) Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

6 VVSG - ZVP Zonaal veiligheidsplan evolueert Veel ervaring met beleid plannen opgebouwd 2002, , , , …? Termijnen lopen niet gelijk met federale legislatuur Termijnen lopen niet gelijk met lokale legislatuur (nog) geen koppeling beleid – beheer Veiligheidsplan vs politieplan Één of méérgemeente zone Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

7 VVSG - ZVP Aantal bedenkingen Betrokkenheid lokale overheden en andere partners (integrale veiligheid) stimuleren (samenwerken met andere actoren gebeurt lokaal) Afstemming zoeken met andere beleidsplannen (6jaar is enige zekerheid + andere ‘beleidsdomeinen’ enten daar ook op) (Nog) meer bottom-up denken en werken (‘integraal’ voor de burger als uitgangspunt) Integrale veiligheid versus integraal beleid > nood aan ‘integrale analyse, integrale beleidsbepaling, integrale actieplanning’ (ipv sectoraal – ook veiligheid is 1 sector) > komen tot ‘maatschappelijke noden en uitdagingen’ ipv sectorale doelen. IV is lokaal en lokale verschillen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

8 VVSG - Naast veiligheid nog veel sectoren / kokers Vanuit centrale administraties (Vlaanderen en Federaal): sectorale beleidslijnen tav gemeenten Onderwijs, werken, wonen, welzijn, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, diversiteitsbeleid, integratie, cultuur, sociaal beleid, veiligheid (oa SVPP)… Gemeenten: lokale sectorale beleidsplannen Per sector: logica, terminologie, voorwaarden, timing… Bv plan, dienst, schepen… Planlast! Verkokering > Bemoeilijkt integrale/geïntegreerde/transversale werking Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

9 VVSG - Verkokering 9 - CULTUUR VEILIGHEID WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

10 VVSG - Integraal werken / Inhoudelijke integratie 10 - GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILIEIT … … Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

11 VVSG - Lokaal – opportuniteiten voor integraal Integraal in andere betekenis. Inhoudelijke integratie van deelanalyses > maatschappelijke noden ipv sectorale doelstellingen > nood aan integrale analyse en integratie van de verschillende analyses om van daaruit beleidsbepaling en – actieplanning te kunnen doen. (integraal andere betekenis dan veiligheidsketen) Nu kansen en opportuniteiten voor integraal in lokale besturen De beleids- en beheerscyclus: 1 geïntegreerd systeem Het planlastdecreet : 15 sectorale plannen verdwijnen = integratie in 1 meerjarenplan Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

12 VVSG ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING Planning Uitvoering EvaluatieBijsturing Planningscyclus Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

13 VVSG ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING integratie van de analyse Deelanalyses: inhoud + participatie cruciaal voor lokaal integraal ste kwartaal de – 4 de kwartaal 2013  1 integraal meerjarenplan ZVP – 2016 Gevolgen Afstemming Keuzes Middelen … Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

14 VVSG - Lokaal integraal: met veiligheid/leefbaarheid? Beleidsfocus in doelstellingen (vs ‘overig beleid’) in 1 overkoepend strategisch/integraal meerjarenplan 2014 – 2019 Opportuniteiten voor ontkokerd en integraal beleid  planlastdecreet (sectorale plannen verdwijnen)  beleids- en beheerscyclus (koppelen van keuzes, beleidsfocus aan middelen) Voor veiligheid in de huidige context: WIN-WIN creëren in de omgevingsanalyse: inhoud en participatie Integraal wordt LOKAAL het nieuwe normaal (kansen!)! Volgt federaal? Stimuleert federaal? Huidige planningstermijnen (ZVP en SVPP) niet stimuleren, wel hypothekeren… Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

15 VVSG ALGEMENE CONTEXT Deelanalyses ‘externe analyse’(Deel)analyse Geïntegreerde analyse: belangrijkste sterken, zwakten, kansen en bedreigingen Omgevings -analyse Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

16 VVSG (as is) Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Politiezone Gemeente Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids- plannen Parketbeleids plannen ZVP Meerjarenplan Semi- private en Private Actoren SVPP Provincie Burgemeester X Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid

17 VVSG To be Federale overheid Vlaamse overheid Arrondissement Politiezone Gemeente Kadernota 2004 Impulsbeleid IV NVP Sectorale beleids- plannen Parketbeleids plannen ZVP … Meerjarenplan Semi- private en Private Actoren SVPP Provincie X Lokale integrale veiligheid > inbedden in integraal beleid > afstemming met en in ZVP Lokaal: analyse met alle sectoren samen = multidisciplinair aanpakken van maatschappelijke noden en uitdagingen Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid17 -

18 VVSG - Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid WIN Integrale veiligheid - Meenemen/integreren in een lokaal integraal beleid - Door integrale analyse en integrale beleidsbepaling Nieuw gemeentelijk integraal meerjarenplan - Politie betrekken bij de omgevingsanalyse - Integrale omgevingsanalyse ook input voor ZVP ZVP Meer betrokkenheid van lokale actoren en partners Afstemming met andere sectoren Gezamenlijke beleidskeuzes maken – focus Vanaf 2014 en 6 jaar?


Download ppt "Het lokaal integraal (en geïntegreerd veiligheids)beleid Veiligheid in de nieuwe lokale context Nadja Desmet VVSG - Stafmedewerker gemeentelijk veiligheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google