De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economisch Netwerk Albertkanaal Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economisch Netwerk Albertkanaal Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst"— Transcript van de presentatie:

1 Economisch Netwerk Albertkanaal Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst
Ruimte Vlaanderen Gerard Stalenhoef 22 april 2013 Economisch Netwerk Albertkanaal Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst

2 Situering van het project:
ENA staat voor Economisch Netwerk Albertkanaal en omvat alle ontwikkelingen rond het Albertkanaal met betrekking tot bedrijvigheid. Binnen het ENA bestaan er tal van initiatieven om bestaande bedrijventerreinen te vernieuwen of uit te breiden of om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken. Voor de zone Wommelgem Ranst wordt de locatiemogelijkheid onderzocht om een bedrijventerrein te ontwikkelen van ongeveer 200 ha (in een ruimere zoekzone van 350 ha) tussen het Albertkanaal en de snelweg E313/E34. Hiervoor heeft de Vlaamse regering beslist om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van deze locatie, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezone en voor watergebonden bedrijvigheid (Albertkanaal).

3 Doel (besluit van de Vlaamse regering van 23 april over de uitwerking van het Economisch netwerk Albertkanaal – specifiek beslispunt over Wommelgem/Ranst): De ontwikkeling van een bedrijventerrein dat vooral inzet op transport en distributie en watergebonden bedrijvigheid. Basisuitgangspunt is een optimale multimodale ontsluiting op basis van een scheiding van het autoverkeer. Ontwikkeling gebeurt gefaseerd op basis van de ontsluiting Aandacht moet worden besteed aan de leefbaarheid voor de omwonenden. De zone wordt rechtstreeks ontsloten naar E34/ E313. op deze manier wordt de hinder naar de omliggende woonwijken beperkt. Onderzoek gebeurt naar de bescherming van de inbuffering van de Schijnvallei.

4 Stand van zaken: Ruimtelijk veiligheidsrapport werd afgerond in september 2007, een landbouwkwetsbaarheidsstudie in 2006 Eerste fase plan- MER / inrichtingsstudie en ontsluitingsstudie werd opgemaakt en afgerond in november 2009. Het coördinatieplatform ENA besliste in 2010 het onderzoek op te schorten afwachting van meer concrete voorstellen over de ontsluitbaarheid van het gebied (hetgeen nu wordt onderzocht in de plan-MER’s van de E313/E34 en de tweede spoortoegang). Timing Voortbouwend op de resultaten van de planMERs voor de E313/E34 en de tweede spoortoegang zal de Vlaamse regering in het najaar 2013 beslissen over de verdere planning van deze projecten en tevens over de opstart van de tweede fase van de planMER/inrichtingsstudie. Dit behelst onder meer het uitwerken van de gekozen scenario’s. Ook de planning van de nabij gelegen gebeden zoals Kapelleveld of Hoge Keer worden dan verder hernomen. Contactpersoon: departement Ruimte Vlaanderen: Ilse Moeremans en Gerard Stalenhoef


Download ppt "Economisch Netwerk Albertkanaal Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst"

Verwante presentaties


Ads door Google