De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 15: DE ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER DE VIERDE PIJLER VAN DE VLAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 15: DE ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER DE VIERDE PIJLER VAN DE VLAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 15: DE ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER DE VIERDE PIJLER VAN DE VLAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:

2 INLEIDING Overzicht van de activiteiten die vierde pijlerorganisaties ondernemen. !Vooral particuliere vierde pijlerinitiatieven Conclusie: complexiteit interventies = zeer uiteenlopend!

3 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.1 POLITIEKE LOBBY Hoofdactiviteit 4 e pijlerorganisaties: = invloed uitoefenen op overheden, politieke partijen, internationale instellingen, bedrijven of andere besluitmakers Vooral bij sociale bewegingen en de particuliere initiatieven Populaire thema’s: kinderrechten, vrouwenrechten, aidsprolematiek, … De meer gevestigde actoren proberen om samen te werken met organisaties die voor het zelfde thema ijveren/ schrijven zich in, in een internationaal netwerk (  meer gewicht) Bijvoorbeeld: vakbonden en de steungroep voor rechtvaardigheid in Guatemala

4 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.2 SENSIBILISATIEACTIVITEITEN = ontwikkelingseducatie Belang en invulling verschillen zeer 1 e groep: sensibilisatie centraal Doelgroep bewustmaken van ontwikkelingssamenwerking Concentreren op het ontwikkelen of zoeken naar nieuwe methoden om een doelgroep aan te spreken of te interesseren. Richten zich op het gehele Noord-Zuid verhaal!

5 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.2 SENSIBILISATIEACTIVITEITEN 2 e groep: project in het Zuiden  ontwikkelt om diverse redenen bewustwordingscampagnes in het Noorden. Project in de kijker stellen, ervaringen delen, ruimer publiek op de hoogte stellen verwezenlijkingen van het project, met het project niet alleen impact hebben in het Zuiden, maar ook in het Noorden. Bewustmakingscampagnes Manier om aan te tonen dat geld goed is gespendeerd Initiatieven worden ook vaak uitgenodigd door onderwijsinstellingen, overheden, Ngo's en andere actoren Project in het zuiden staat centraal!

6 TOEPASSING VAN SENSIBILISATIE Inleefreizen Één tot meerdere weken Nadruk op ontmoeting met andere cultuur, tradities en gewoontes Open houding, inzet en engagement belangrijk! Doeltreffende formule voor sensibilisatie en interculturele dialoog Eigen project in de kijker zetten Voor een aantal gemeentelijke subsidies is het vereist om in ruil voor de subsidies een luik sensibilisatie te laten volgen.

7 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.3 BEGELEIDEN VAN VRIJWILLIGERS Vierde pijlerorganisaties  stageplaatsen Nadruk op de potentiële bijdrage van de vrijwilliger Vrijwilligers  noodzakelijk bij het bestaan van vierde pijlerorganisaties.

8 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.4 PROMOTIE VAN CULTUUR Interculturele dialoog en het in de kijker brengen van een bepaalde cultuur uit het Zuiden  Tot nog toe weinig aandacht in het debat rond de vierde pijler. Voor tal van organisaties vormt dit de hoofdmoot. (Particuliere verenigingen en migrantenverenigingen) Trachten een brug te vormen tussen beide landen

9 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.5 INZAMELING VAN GELD EN/OF GOEDEREN = meest voorkomende activiteit van de vierde pijlerorganisaties  diverse methoden Evenementen/benefieten Peterschap Bedrijven of andere instellingen als sponsor zoeken Gerichte mailings naar individuen en bedrijven Verkoop van goederen al dan niet afkomstig van het eigen project Subsidies aanvragen bij één of meerdere instanties Persoonlijke netwerken en maatschappelijke sector waarin men zich bevindt = belangrijk! Nabijheid en zichtbaarheid uitspelen als troeven.

10 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.6 FINANCIERING VAN 4 E PIJLERINITIATIEVEN IN HET NOORDEN OF PROJECTEN EN GEMEENSCHAPPEN IN HET ZUIDEN Inzamelacties  vaakst opgezet voor activiteiten die worden uitgevoerd/ondersteund door andere organisaties. Tweede doel = inzamelen van geld of goederen voor een specifiek individu, project of programma in het Zuiden Derde doel = het rechtstreeks financieren van het project of de gemeenschap in het Zuiden (ongeveer 70 procent)

11 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.7 EERLIJKE HANDEL Aanbieden van een markt in het Noorden voor goederen en producten uit het Zuiden volgens de regels van fair trade.

12 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.8 INZET VAN EXPERTISE Vierde pijlerorganisaties waarvan de leden tot eenzelfde beroepsgroep behoren  speciaal opgericht om de specifieke expertise die de leden bezitten, vrijwillig aan te wenden voor het Zuiden. Bijvoorbeeld: Artsen zonder grenzen

13 ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER 2.9 VORMING EN OPLEIDING Opstarten van opleidingen en vormingsprogramma’s voor mensen uit het Zuiden. Zowel bij particuliere als institutionele vierde pijlerinitiatieven. (vb: vakbonden)

14 SECTOR WAAROP MEN ZICH RICHT

15 DOELGROEP

16 TYPOLOGIE VAN DE VIERDE PIJLER


Download ppt "HOOFDSTUK 15: DE ACTIVITEITEN VAN DE VIERDE PIJLER DE VIERDE PIJLER VAN DE VLAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:"

Verwante presentaties


Ads door Google