De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Afbakening kleinstedelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Afbakening kleinstedelijke."— Transcript van de presentatie:

1 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Afbakening kleinstedelijke gebieden TIENEN, woensdag 5 november, GECORO

2 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Agenda  Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het?  Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’  Vragen en suggesties  Volgende stappen

3 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Visie provinciaal ruimtelijk structuurplan Stedelijk gebied: wonen, economie, cultuur, andere stedelijke functies,… Open ruimtegebied: landbouw, natuur en bos  Afbakenen is een grens trekken rond de stad een visie op de ontwikkelingen in de stad: groei, concentratie, verdichting, kwaliteit, vernieuwing een visie + een actieprogramma + strategische projecten Afbakenen, meer dan een lijn

4 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Visievorming: bijna afgerond Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP)2009 met milieueffectenrapport (= MER) met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR)  Masterplan2009 met actieprogramma begroting per actie Afbakenen in 3 stappen

5 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Agenda  Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het?  Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’  Vragen en suggesties  Volgende stappen

6 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 nota stedelijk gebiedbeleid structuur document

7 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Positionering stedelijke netwerkstructuur nota stedelijk gebiedbeleid Hypothese gewenste ruimtelijke structuur

8 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Tienen

9 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Concepten : Compacte stad in ongeschonden landschap Getevallei drager netwerk stedelijke groene ruimtes Tienen als hart van de regio Groene boulevard aansturend element stedelijke functies Zuidelijke activiteitenstrip als economische ader Stationsomgeving ontwikkelingspool voor intensieve functies gedifferentieerd woonaabod creëren nota stedelijk gebiedbeleid Visie en krachtlijnen Tienen

10 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Gewenste woon- en leefstructuur Bijkomende behoefte van 1083 woningen tot 2017 a.Aansnijden woongebieden −Binnengebieden, kavels langs uitgeruste weg, verkavelingen afwerken b.Strategische woonprojecten −Arena-project: ongeveer 125 appartementen (voornamelijk jonge alleenstaanden, tweepersoonhuishoudens, ouderen) −Anemonenlaan: ongeveer 180 woningen (gedifferentieerd woonaanbod) −Zorgwijk Zusters Passionisten: ongeveer 10 tot 20 serviceflats, 50 sociale woningen −Lyceum-ziekenhuissite: ongeveer 50 woningen (met daarbij complex programma ziekenhuiscampus, hotel, atheneum, winkels, parking) c.Omzetten van potentiële gebieden naar woongebied d.Beperkt aansnijden van woonuitbreidingsgebieden e.Duidelijke fasering nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren Tienen

11 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Gewenste woon- en leefstructuur nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren Tienen a.Woondifferentiatie en verdichting b.Locatie voor woonwagenbewoners c.Groene vingers noordelijke WUG

12 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Gewenste ruimtelijk-economische structuur situatie bedrijvigheid : bestaande bedrijvigheid −volgens gewestplan 324 ha −waarvan 19ha niet realiseerbaar −periode 2000-2007 : inname 64ha (+/- 8 ha per jaar) inbreiding en verdichting −Boschsite - terug op de markt brengen van terreinen (o.a. Researchpark Tienen ism. KU Leuven) −reconversie stationsomgeving Tienen taakstelling RSVB : 75 ha Tienen nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

13 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  potentiële zoekzones bedrijvigheid Tienen 1. zoekzone E40 2. zoekzone Bost 3. zoekzone Hakendover 4. Zoekzone Soldatenveld 1 2 3 4 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

14 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  evaluatie zoekzones bedrijvigheid zoekzone Hakendover : niet haalbaar (paardenprocessie) Bost : onderzoek naar relatie t.o.v. woonkern / vliegveld /... E40 : open ruimte / herbevestiging agrarisch gebied Soldatenveld : grote haalbaarheid >< herbevestiging agrarisch gebied Tienen nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

15 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Inrichtingsschets zoekzone Bost Wulmersum Bost nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

16 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Inrichtingsschets zoekzone E40 nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

17 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Inrichtingsschets zoekzone Soldatenveld nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

18 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Synthesescenario voor bedrijvigheid Tienen bijkomende bedrijventerreinen Bost 26,6 ha Soldatenveld 22,2 ha E 40 38,2 ha Totaal (bruto)86,0 ha nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren

19 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Tienen nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren  Gewenste ruimtelijk-economische structuur a.Historische binnenstad : kernwinkelgebied b.Clusteren van grootschalige detailhandel : Leuvenseslaan en omgeving station

20 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Gewenste recreatieve en groenstructuur nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren Tienen a.Vallei van de Gete als stedelijk groengebied b.Stedelijk natuurgebied Aardgat c.Menebeek als verbindende ecologische infrastructuur d.Vianderdomein en Houtemveld als groene recreatieve polen e.Vliegveld Goetsenhoven: landschappelijk-recreatieve pool f.Groene verbinding via spoorbermen g.Vesten als groene verbindende boulevard

21 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Gewenste verkeersstructuur nota stedelijk gebiedbeleid Gewenste deelstructuren Tienen a.Herprofilering vesten b.Doortrekken ring tussen N3 en Oplintersesteenweg c.Behoud gewestplantracé noordelijke ring: verder onderzoek d.Uitbouw stationsomgeving als multimodaal knooppunt : betere auto-ontsluiting e.Realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

22 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 nota stedelijk gebiedbeleid Hypothese gewenste ruimtelijke structuur Tienen

23 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 nota stedelijk gebiedbeleid Voorstel van afbakening Tienen

24 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 nota stedelijk gebiedbeleid Voorstel op te maken provinciale RUP's Tienen

25 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Agenda  Afbakenen: Wat is het? Hoe gebeurt het?  Krachtlijnen ‘nota stedelijk gebiedbeleid’  Volgende stappen

26 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Visievorming: bijna afgerond Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP)2009 met milieueffectenrapport (= MER) met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR)  Masterplan2009 met actieprogramma begroting per actie Afbakenen in 3 stappen

27 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008  Visievorming: bijna afgerond Oriëntatiefase september 2007 Deelonderzoeken december 2007 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur februari 2008 Voorstel stedelijk gebiedbeleid augustus 2008  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (= PRUP)2009 met milieueffectenrapport (= MER) eerste fase: nota voor publieke consultatie met ruimtelijk veiligheidsrapport (= RVR)  Masterplan2009 met actieprogramma begroting per actie Afbakenen in 3 stappen

28 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Stap 2: voorbereiding provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan milieueffectenrapport (= MER)  Wat is de impact, het effect van de geplande provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen? Welke is de beste keuze/locatie voor een actie of project?  Twee mogelijke procedures Milieuscreening bij weinig impact Plan-MER bij grote impact  Milieuscreening voor deelRUP Breisemveld deelRUP kleinhandelszone Leuvenselaan

29 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Stap 2: voorbereiding provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan milieueffectenrapport (= MER)  Plan-MER voor deelRUP bedrijventerrein E40 deelRUP bedrijventerrein Bost (+ recreatiezone) deelRUP uitbreiding Soldatenveld (+ oostelijke ring)  Openbaar onderzoek van xx tot xx november 2008 rond de nota voor publieke consultatie: opsomming van te onderzoeken elementen, effecten, alternatieven, locaties…

30 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Nota voor publieke consultatie (MER) Meer informatie? U vindt de nota van xx november tot xx november terug op:  www.mervlaanderen.be www.mervlaanderen.be  www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en- ruimtelijke-ordening/projecten/afbakening- kleinstedelijke-gebieden/ www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en- ruimtelijke-ordening/projecten/afbakening- kleinstedelijke-gebieden/  www.tienen.be www.tienen.be  ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis  ter inzage in het provinciehuis

31 AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Hebt u suggesties die deze nota vervolledigen?  Alternatieven, andere locaties  Effecten (geluid, geur, gevolgen op fauna en flora,…)  Andere aandachtspunten of gebieden in de omgeving met een specifiek belang? De nota voor publieke consultatie gaat enkel over de impact van de geplande provinciale uitvoeringsplannen en dus niet over andere acties! Nota voor publieke consultatie (MER)


Download ppt "AFBAKENING KlLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Aarschot – Diest - Tienen Publiek forum afbakening kleinstedelijk gebied Tienen 20 oktober 2008 Afbakening kleinstedelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google