De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Operatie Feniks Schoonheid uit as herrezen Informatieve Raadsvergadering 25 November 2008 te Vlijmen Projectleider: Robert Wimmers Landschapsarchitect:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Operatie Feniks Schoonheid uit as herrezen Informatieve Raadsvergadering 25 November 2008 te Vlijmen Projectleider: Robert Wimmers Landschapsarchitect:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Operatie Feniks Schoonheid uit as herrezen Informatieve Raadsvergadering 25 November 2008 te Vlijmen Projectleider: Robert Wimmers Landschapsarchitect: Jan Hein Ruijgrok

2 2 Doelen  Laat in de gemeente Heusden iets moois herrijzen!  Draag bij aan de positieve beeldvorming  Gebruik kans om beleidsdoelen (ook voor eigen inwoners) te realiseren  Versterk economische structuur en omgevingskwaliteit

3 3 Opgave Projectleider  Ontwikkel een gebiedsvisie en ontwikkelings- model voor het voormalige Land van Ooit e.o.  Ontwerp een transparant proces dat de gemeente in staat stelt de regierol te behouden  Draag bouwstenen en randvoorwaarden (PvE) aan waarmee marktpartijen tot een passende bieding kunnen komen

4 4 Proces in stappen  Gebiedsvisie  Stimulerend Programma van Eisen  Marktconsultatie gericht op ontwikkeling (per deelgebied)  Keuze voor marktpartij(en) door gemeente  Juridische afwikkeling (contractfase)  Overdracht en realisatie

5 5  September – Oktober 2008:  Opstellen projectplan (coproductie gemeente en Grontmij).  3 september informeren raad (cluster beheer) omtrent het beheer van het voormalige Land van Ooit. Voorstellen extern projectleider.  9 september 2008: Workshop gebiedsvisie  6 oktober Terugkoppeling Workshop met College van B&W  Opstellen gebiedsvisie.  14 oktober Informatieve raadsvergadering : presentatie projectplan  Opstellen communicatieplan (co-productie Grontmij en communicatieadviseur gemeente Heusden). Tijdslijn verleden

6 6  Op 9 september workshop met college en brede ambtelijke vertegenwoordiging  Op 6 oktober werksessie met college  Op 21 oktober werksessie met college In beelden door het proces

7 7  Recreatieve route  Natuur- en cultuurbeleving  Heusden op de kaart (dagattractie, géén pretpark)  Werkgelegenheid belangrijk  Niet (teveel) versnipperen  Ruimtelijke samenhang (landgoederenzone) Uitkomst workshop 9 september

8 8 Uitkomst workshop Recreatieve Routes

9 9 Uitkomst workshop Verbindingen

10 10 Uitkomst workshop Rood en groen

11 11 Uitkomst workshop Behoud

12 12  Ten behoeve van werksessie met college uitwerking workshop door Grontmij  Presentatie aantal modellen  Doelstelling werksessie college: Visievorming Uitwerking workshop in modellen

13 13 Uitwerking workshop in modellen

14 14 Uitwerking workshop in modellen

15 15 Uitwerking workshop in modellen

16 16 Onderdeel landgoederenzone

17 17 Uitwerking noordelijke verbinding

18 18  Opdeling in intensief en extensief deel  Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit  Beleefbaar houden deel LvO door openstelling  Noordelijke ontsluiting in toekomst uitwerken  Verkeersluw houden zuidelijke ontsluiting Werksessie met college 6 oktober

19 19 Werksessie met college 21 oktober

20 20 Ontsluitingsopties zuidelijke kavel In PvE te vertalen naar: Bij een verkeersintensiteit groter dan X zorg dragen voor een eigen ontsluitingsweg westoosteigen weg

21 21 Plangrens gebiedsvisie

22 22 Uitkomst: Model met plangrens intensief besloten extensief eventueel gedeeltelijk opengesteld opengesteld P bussen

23 23 Waar staan we nu? Analyse gebied Analyse ambities Concept Gebiedsvisie behouden en ontwikkelen Uit workshop Grontmij Wat we nu bespreken Vertaling naar functie en beeld “overlay” met voorwaarden Input PVE

24 24 Uitspraak gebiedsvisie  Te behouden (en onder welke voorwaarden)  Te ontwikkelen (en onder welke voorwaarden)  Niet wenselijk is De gebiedsvisie (en het PvE op hoofdlijnen) geeft voor de verschillende delen van het plangebied aan wat:

25 25  November – Februari 2008:  Opstellen Programma(s) van Eisen en selectiecriteria. Gebiedsvisie en PvE worden in de 1e raadscyclus 2009 ter besluitvorming in de raad gebracht.  Vooroverleg met de provincie aan de hand van het Ontwerp Bestemmingsplan  Februari 2009:  voorbereiden uitvraag in de markt aan de hand van selectiecriteria.  Maart April 2009:  De uitvraag in de markt wordt openbaar Tijdslijn toekomst

26 26  Mei – December 2009:  Het beoordelen van de bidbooks van de partijen die hebben ingeschreven.  De beslissing ten aanzien van de partij(en) aan wie wordt verkocht  Opstellen contracten en in procedure brengen bestemmingsplan  31 december 2009:  Uiterste datum verkoop.

27 27 Selectiecriteria  Verleidend vermogen (Heusden op de kaart)  Bijdrage aan beeldvorming en werkgelegenheid  Inbedding in groter geheel (de As)  Transparante en haalbare exploitatieberekening  Financiële bieding

28 28 Vragen en Discussie En nu tijd voor:

29 29 Uitkomst: Model met plangrens intensief besloten extensief eventueel gedeeltelijk opengesteld opengesteld P bussen

30 30

31 31


Download ppt "1 Operatie Feniks Schoonheid uit as herrezen Informatieve Raadsvergadering 25 November 2008 te Vlijmen Projectleider: Robert Wimmers Landschapsarchitect:"

Verwante presentaties


Ads door Google