De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad STADSLAB II 9 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad STADSLAB II 9 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad STADSLAB II 9 juni 2011

2 2 BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD 2012 Bestemmingsplan algemeen Procedure Planning

3 3 Procedure Onderzoeksfase -> Voorontwerp bestemmingsplan Voorontwerp BP ter inzage (4 weken), inspraak mogelijk Verwerken inspraakreacties -> Nota Inspraak en Overleg Behandeling door college en raadscommissie Ontwerpfase -> Ontwerp bestemmingsplan Ontwerp BP ter inzage (6 weken), indienen zienswijzen Verwerken zienswijzen -> Nota Zienswijzen Behandeling door college en raadscommissie Vaststellingsfase -> bestemmingsplan Vaststelling raad Beroep

4 4 Planning September 2011Voorontwerp in B&W Oktober 2011 Voorontwerp ter inzage (4 weken) December/januari 2011/2012 Opstellen Nota Inspraak & Overleg Februari 2012Behandeling college en raadscommissie (t.k.aan de Raad) Februari t/m april 2012Opstellen Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad Mei/juni 2012 Ontwerp ter inzage (6 weken) Eind 2012Uiteindelijke vaststelling bestemmingsplan

5 5 Planning VandaagStadslab bestemmingsplan Binnenstad II September 2011Voorontwerp in B&W Oktober 2011 Voorontwerp ter inzage (4 weken) Oktober 2011Informatieavond/stadslab December/januari 2011/2012 Opstellen Nota Inspraak & Overleg Februari 2012Behandeling college en raadscommissie (t.k.aan de Raad) Februari t/m april 2012Opstellen Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad Mei/juni 2012 Ontwerp ter inzage (6 weken) Eind 2012Uiteindelijke vaststelling bestemmingsplan

6 6 Context Visie op de binnenstad (Sfeer) gebieden BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD 2012

7 Bestemmingsplan = consoliderend van aard

8 ……en gaat over de stad

9 Context: Ruimtelijke structuurvisie ‘Ontmoetingen met Delft 2030’ Actieprogramma Binnenstad 2009-2014 Beschermd Stadsgezicht Bestemmingsplan Binnenstad (2002) Maar ook: Nota stadsmarketing 2008-2011 met aanbevelingen van Berenschot Evenementennota …..

10 Visie op de binnenstad Bebouwingsmogelijkheden: Beschermd stadsgezicht Gebruik: Vitale, levendige en leefbare binnenstad Huiskamer Ontmoeten: 4 kernwaarden van Delft

11 Beschermd stadsgezicht: veel monumenten Rijksmonumenten Gemeentelijke monumenten Cultuur historisch waardevol

12 (Sfeer) gebieden benoemen Kernwoord Omschrijving Bestemming Percentage Regulering? Kans

13 Contouren voor een actueel bestemmingsplan noordelijk en zuidelijk winkelgebied apart kwalificeren: kernkwaliteiten Markt niet meer primair “kernwinkelgebied” Alternatief voorstel voor functieregulering Transformatielocaties niet meer planologisch geregeld

14 Kernwoord: grootschalig Ketens, groot opp. “Centrum 1” 80% winkels Zelfregulering Kans: compact gebied Filiaalwinkelgebied

15 Kernwoord: gezellig, kleinschalig Bijzondere winkels, horeca “Centrum 2” 60% winkels Dienstverlening: max. 2 naast elkaar Horeca: max: 3 naast elkaar Kans: kwaliteit, aantrekkelijkheid Bijzonder (of speciaal) winkelgebied

16 Kernwoord: route Aantrekkelijke mix “Centrum 3” 40% detailhandel 40% dienstverlening 20% horeca Horeca max. 3 panden naast elkaar Kans: ná spoorzone Vraag: Breestraat ná spoorzone Aanloopgebieden

17 Kernwoord: creativiteit, het oude Delft Statige panden, woningen en (ontwerp)bureaus “Gemengd” 70% panden bevatten woningen Ontheffing als regulering Kans: kernwaarden, verbindingen Creating history

18 Kernwoord: stadsrand Appartementen met commerciële plint “Gemengd” Profiel afhankelijk van programmering spoorzone Ontheffing toepassen Kans: verbindingen Spoorzone, stadsrand

19 Kernwoord: huiskamer Levendig, cultuur, horeca “Centrum 4” Tot 70% horeca, uitgaan Voor ‘zware’ horeca maatbestemmingen Kans: de binnenstad voor de regio Pleinen

20 Wonen Kernwoord: mooiste woonlocatie Wonen, overige incidenteel “Wonen” 80% wonen specifieke bestemmingen voor de niet-woonfuncties Kans: Paardenmarkt

21 Kansen voor transformatie Benoemen in toelichting, regelen met (postzegel) bestemmingsplan

22 Bronpunten, routes

23 (Sfeer) gebieden samen Contouren voor een actueel bestemmingsplan

24 (Sfeer) gebieden samen noordelijk en zuidelijk winkelgebied apart kwalificeren: kernkwaliteiten Markt niet meer primair “kernwinkelgebied” Alternatief voorstel voor functieregulering Transformatielocaties niet meer planologisch geregeld

25 VRAGEN?


Download ppt "1 BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad STADSLAB II 9 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google