De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Waterdonken 26 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Waterdonken 26 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Waterdonken 26 februari 2013

2 Agenda informatieavond Waterdonken
19.30 uur: ontvangst met koffie / thee 19.35 uur: - opzet van de avond door Jeroen Hoefsloot (projectleider) - actualiteit totaalplan Waterdonken; - actualiteit ontwikkeling Huis in de Polder 19.45 uur: - concept-ontwerp partiële herziening bestemmingsplan door Christel Eversdijk - de procedure 20.00 uur - algemene vragen over het bestemmingsplan 20.15 uur - koffie / thee - specifieke vragen ; drie tafels 21.30 uur sluiting

3 Waterdonken : 570 woningen
Westelijke Donk: meer stedelijk; variatie per woning Oostelijke Donk: woonclusters in het groen Appartementgebouwen Groenzone \ waterpartij Ringvormige hoofdontsluiting

4 Bestemmingsplan

5 Mogelijk ontwerp openbare ruimte

6 Mogelijk ontwerp architectuur

7 1. Concept-ontwerpbestemmingsplan
Verplicht vooroverleg met provincie, rijk en overige instanties 26 februari Informatieavond voor omwonenden Vooroverleg verwerken en eventueel aanpassen bestemmingsplan (wordt ontwerp) April Collegebesluit over terinzagelegging ontwerp Ontwerp ter kennisname aan raadscommissie Ruimte

8 2. Ontwerpbestemmingsplan
Uiterlijk eind april vrijgeven ontwerpbestemmingsplan door college van B & W Terinzagelegging gedurende 6 weken, publicatie in Bredase Bode en Staatscourant en op internetsite gemeente Mogelijkheid tot indienen zienswijzen hoe: schriftelijk of mondeling door wie: door eenieder bij wie: gemeenteraad wanneer: binnen terinzagetermijn

9 3. Vaststelling bestemmingsplan
Opstellen raadvoorstel met daarin behandeling zienswijzen en de eventuele aanpassingen bestemmingsplan September: Advisering raadscommissie Ruimte t.a.v. raadsvoorstel (inspreken) September: Vaststelling door gemeenteraad binnen weken na afloop terinzagetermijn

10 4. Bekendmaking Binnen 2 weken na vaststelling of na 6 weken als plan gewijzigd wordt vastgesteld of zienswijzen van provincie of inspectie niet (geheel) wordt overgenomen Publicatie in Bredase Bode en Staatscourant en op internetsite gemeente Terinzagelegging gedurende 6 weken Mogelijkheid tot indienen beroep bij wie: Afd. bestuursrechtspraak Raad van State door wie: belanghebbenden (mits ook zienswijze ingediend) hoe: schriftelijk wanneer: binnen terinzagetermijn

11 5. Inwerkingtreding Plan treedt in werking na afloop beroepstermijn (rechtskracht) Indien geen beroep  plan ook onherroepelijk na afloop beroepstermijn Indien wel beroep  plan onherroepelijk na besluit Raad van State op ingediende beroepen; plan niet in werking indien voorlopige voorziening

12 Communicatie en informatie:
Breda Bericht (inrichtingsplan en architectuur) Meldpunt (openbare ruimte): of via website


Download ppt "Informatieavond Waterdonken 26 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google