De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond bestemmingsplan MFC Zuidzijde. BP MFC, Rozenburg RBOI – Rotterdam19 juni 2012 RBOI Groep (RBOI Rotterdam, RBOI Middelburg en Buro Vijn)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond bestemmingsplan MFC Zuidzijde. BP MFC, Rozenburg RBOI – Rotterdam19 juni 2012 RBOI Groep (RBOI Rotterdam, RBOI Middelburg en Buro Vijn)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond bestemmingsplan MFC Zuidzijde

2 BP MFC, Rozenburg RBOI – Rotterdam19 juni 2012 RBOI Groep (RBOI Rotterdam, RBOI Middelburg en Buro Vijn) Adviesbureau voor Ruimtelijk Beleid, Ontwerp en Inrichting Producten: bestemmingsplannen, structuurvisies, ruimtelijke onderbouwingen, ruimtelijke adviezen, MER, … RBOI heeft opdracht tot opstellen van het bestemmingsplan MFC, Rozenburg Bekend in Rozenburg met o.a. bestemmingsplannen voor de Elzenlaan en Boulevard drs. Sebi den Breejen (planoloog) mr. Caroline Ploeger (projectleider)

3 Bestemmingsplan = regels over het gebruik en bebouwen van gronden, in kader van “de goede ruimtelijke ordening” Toelichting Beschrijving van de ontwikkeling van het Multifunctioneel Centrum Toetsing aan beleid (rijk, provinciaal, gemeentelijk) Uitvoeren onderzoeken (milieu, verkeer, ecologie, water) Regels Bestemmingen o Bouwregels o Gebruiksregels Digitale verbeelding (plankaart) Bestemmingslegging met bestemmingsvlakken en bouwvlakken BP MFC, Rozenburg

4 Proces Aanleiding Locatiekeuze Stedenbouwkundige randvoorwaarden Opstellen voorontwerp Geen architectonisch ontwerp, vastleggen stedenbouwkundige randvoorwaarden Onderzoeken uitgevoerd en onderbouwing opgesteld Gelet op milieuaspect al vroegtijdig en veelvuldig afstemming met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR Informatieavond over ‘externe veiligheid’ met VRR en DCMR Voorontwerp Ter inzage bij deelgemeente Informatieavond (verdere procedure volgt) BP MFC, Rozenburg

5 Bestemmingslegging Gemengd Sport en Verenigingsleven Horeca voor zover dit behoort bij de overige functies Bijbehorende voorzieningen: groen, water, paden, parkeren, etc. Voetprint max. 3910 m², bouwvlak is groter zodat er nog ontwerpruimte blijft Grens bouwvlak verankert afstand tot straat, buren en leidingen Uitgangspunt bouwhoogte is 10 m: 400m² mag 12m; 1.000m² moet 6 m. Groen Groen, water, paden: onder andere ter compensatie van bomen en water Nutsvoorzieningen

6 BP MFC, Rozenburg Procedure en vervolg Voorontwerpbestemmingsplan - Bedoeld voor informeren van overlegpartners en geïnteresseerden. Ontwerpbestemmingsplan -Reacties op voorontwerp beoordelen -Eventuele wijzigingen doorvoeren in ontwerpplan -Wettelijk verplicht ontwerp 6 weken te publiceren > half augustus – eind september -Mogelijkheid tot zienswijzen voor een ieder Vaststelling bestemmingsplan -Beoordelen zienswijzen -Eventuele wijzigingen doorvoeren in bestemmingsplan -Deelraad behandelt bestemmingsplan en de verwerking van de zienswijzen -Vastgesteld bestemmingsplan > december Bestemmingsplan treedt in werking, hierna nog mogelijkheid beroep bij Raad van State


Download ppt "Informatieavond bestemmingsplan MFC Zuidzijde. BP MFC, Rozenburg RBOI – Rotterdam19 juni 2012 RBOI Groep (RBOI Rotterdam, RBOI Middelburg en Buro Vijn)"

Verwante presentaties


Ads door Google