De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Toelichting 2 e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele- juridisch planoloog Gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Toelichting 2 e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele- juridisch planoloog Gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Toelichting 2 e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele- juridisch planoloog Gemeente Breda 17 april 2014 – De Stee Teteringen

2 Opzet van de avond •Status ontwikkelingen Teteringen •Doel bestemmingsplan wijziging •Bestemmingsplan Bouverijen tot heden •Ontwerp bestemmingsplan Bouverijen 2014 •Procedure •Vragen

3 Bouverijen W.A. plein en winkels Hoolstraat Winkels Schepeij Sportpark De Gouwen Richting Oosterhou t Richting Breda Centrum 17 mei Open dag kavels Hoge Gouw Onderzoek financieel economische haalbaarheid Dorpshart - Winkelplein Bestemmings plan procedure Opgeleverd NBU Realisatie 27 woningen + verkoop 2 e fase Planvorming Status ontwikkelingen Teteringen Op te starten

4 Doel bestemmingsplanwijziging • Bouwen waar behoefte aan is • Waarborgen kwaliteit – passend bij dorp • Dorpse opzet van de wijk mogelijk maken • Korte bochtige straatjes • Diverse woningtypen in 1 straat • Betekenisvolle plekken • Informeel • Borgen zekerheid omgeving • Flexibiliteit

5 Van……naar

6 Bestemmingsplan Bouverijen tot heden •Hoe zat het ook alweer?

7 Bestemmingsplan 2008 •Totaal 644 woningen •Groen raamwerk •Noord – Zuid verkeersafwikkeling •Groen’stedelijk’ plan – formeel •Terpen met max aantallen woningen •Goot-/bouwhoogte: 4,5/10 m1 en 6/12 m1 •Hoogteaccenten: 10,5/17,5 + max. 30 m1 •Cluster bebouwing nabij Branderij •Flexibiliteit – zeer beperkt

8 Bestemmingsplan 1 e herziening 2011 Ongewijzigd: •Totaal 644 woningen •Groen raamwerk •Noord – Zuid verkeersafwikkeling •Clusters •Cluster Branderij grotendeels bebouwd Gewijzigd: •Dorpse opzet •Goot-/ bouwhoogte: bijna overal 6/11 •Hoogteaccenten beperkt: 10,5/17,5 en max 30 m1 •Aantallen woningen per cluster losgelaten •Flexibiliteit - redelijk

9 Nieuw bestemmingsplan •Ontwerp bestemmingsplan 2 e herziening 2014

10 Bestemmingsplan 2 e herziening 2014 Ongewijzigd: •Totaal 644 woningen •Groen raamwerk •Noord – Zuid verkeersafwikkeling •Dorpse opzet •Goot-/bouwhoogte 6/11 m1 •Aantallen per vlek losgelaten Gewijzigd: •Géén clusters, maar 1 woongebied •Contouren/ aanduidingen groen en verkeer (met minimale afmetingen) •Hoogteaccenten: max. 10,5/17,5 m1 (géén 30 m1) •Cluster bebouwing Branderij: grotendeels groen •Flexibiliteit – hoog

11 Kwaliteit borgen •Eigendom = bij gemeente •Verkoop grond onder kwaliteitsvoorwaarden •Ook bij CPO -> kavelpaspoorten •Groenstructuur drager van het plan •Eerste deelplan is ambassadeur voor vervolg

12 Procedure •Ontwikkeling Noord-Oost = past in huidig bestemmingsplan 2014/ 2015-> NBU deelplan 1 -> parallel deelplan 2 aanzetten •Overige deel = nieuwe bestemmingsplan nodig 2015 e.v.Overige deelplannen vanaf Noord-West verwachte looptijd: t/m 2021 •Planning: April 2014 -> ter inzage September 2014-> vaststelling door Raad November 2014 -> onherroepelijk (tenzij) Deelplan 1 Deelplan 2 Noord-West

13 Procedure •Vooroverleg gehad met Dorpsraad, Waterschap, Provincie •Van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ligt ontwerp bestemmingsplan ter inzage •Schriftelijke zienswijze is in te dienen bij Gemeente Breda •Raadpleeg internet: •Of: www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl •Of: Google: ontwerp bestemmingsplan Bouverijen 2014 •Of: http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/bekendmakingen/terinzagelegging- ontwerpbestemmingsplan-bouverijen

14 VRAGEN Presentatiewww.breda.nlwww.breda.nl Overige vragen: teteringen@breda.nlteteringen@breda.nl Aanvullende informatie tijdens avond 17-4-2014: Wat gebeurt er met de onbebouwde gronden? -Een groot gedeelte van de vlakke stukken is in tijdelijk gegeven bij enkele boeren. Zij houden de gronden bij en planten/ verbouwen lage gewassen (graan, gras, koolzaad, dus geen maïs) Wat gebeurt met de tijdelijke schoolgebouwen nabij de Aanstede? -Deze units staan in opslag in afwachting van een andere locatie en worden in de tussentijd tijdelijk bewoond tbv anti-kraak. De bouwvergunning loopt tot 15 maart 2015.

15


Download ppt "Informatieavond Toelichting 2 e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele- juridisch planoloog Gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google