De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Toelichting 2e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele - juridisch planoloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Toelichting 2e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele - juridisch planoloog."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Toelichting 2e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele - juridisch planoloog Gemeente Breda 17 april 2014 – De Stee Teteringen

2 Opzet van de avond Status ontwikkelingen Teteringen
Doel bestemmingsplan wijziging Bestemmingsplan Bouverijen tot heden Ontwerp bestemmingsplan Bouverijen 2014 Procedure Vragen

3 Status ontwikkelingen Teteringen
NBU Realisatie 27 woningen + verkoop 2e fase Bouverijen W.A. plein en winkels Hoolstraat Winkels Schepeij Sportpark De Gouwen Richting Oosterhout Richting Breda Centrum Bestemmingsplan procedure Onderzoek financieel economische haalbaarheid Dorpshart - Winkelplein Op te starten Opgeleverd 17 mei Open dag kavels Hoge Gouw Planvorming

4 Doel bestemmingsplanwijziging
Bouwen waar behoefte aan is Waarborgen kwaliteit – passend bij dorp Dorpse opzet van de wijk mogelijk maken Korte bochtige straatjes Diverse woningtypen in 1 straat Betekenisvolle plekken Informeel Borgen zekerheid omgeving Flexibiliteit

5 Van… …naar

6 Bestemmingsplan Bouverijen tot heden
Hoe zat het ook alweer?

7 Bestemmingsplan 2008 Totaal 644 woningen Groen raamwerk
Noord – Zuid verkeersafwikkeling Groen’stedelijk’ plan – formeel Terpen met max aantallen woningen Goot-/bouwhoogte: 4,5/10 m1 en 6/12 m1 Hoogteaccenten: 10,5/17,5 + max. 30 m1 Cluster bebouwing nabij Branderij Flexibiliteit – zeer beperkt

8 Bestemmingsplan 1e herziening 2011
Ongewijzigd: Totaal 644 woningen Groen raamwerk Noord – Zuid verkeersafwikkeling Clusters Cluster Branderij grotendeels bebouwd Gewijzigd: Dorpse opzet Goot-/ bouwhoogte: bijna overal 6/11 Hoogteaccenten beperkt: 10,5/17,5 en max 30 m1 Aantallen woningen per cluster losgelaten Flexibiliteit - redelijk

9 Nieuw bestemmingsplan
Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening 2014

10 Bestemmingsplan 2e herziening 2014
Ongewijzigd: Totaal 644 woningen Groen raamwerk Noord – Zuid verkeersafwikkeling Dorpse opzet Goot-/bouwhoogte 6/11 m1 Aantallen per vlek losgelaten Gewijzigd: Géén clusters, maar 1 woongebied Contouren/ aanduidingen groen en verkeer (met minimale afmetingen) Hoogteaccenten: max. 10,5/17,5 m1 (géén 30 m1) Cluster bebouwing Branderij: grotendeels groen Flexibiliteit – hoog

11 Kwaliteit borgen Eigendom = bij gemeente
Verkoop grond onder kwaliteitsvoorwaarden Ook bij CPO -> kavelpaspoorten Groenstructuur drager van het plan Eerste deelplan is ambassadeur voor vervolg

12 Procedure Ontwikkeling Noord-Oost = past in huidig bestemmingsplan
2014/ > NBU deelplan 1 -> parallel deelplan 2 aanzetten Overige deel = nieuwe bestemmingsplan nodig 2015 e.v. Overige deelplannen vanaf Noord-West verwachte looptijd: t/m 2021 Planning: April > ter inzage September > vaststelling door Raad November > onherroepelijk (tenzij) Noord-West Deelplan 1 Deelplan 2

13 Procedure Vooroverleg gehad met Dorpsraad, Waterschap, Provincie
Van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ligt ontwerp bestemmingsplan ter inzage Schriftelijke zienswijze is in te dienen bij Gemeente Breda Raadpleeg internet: Of: Of: Google: ontwerp bestemmingsplan Bouverijen 2014 Of:

14 VRAGEN Presentatie www.breda.nl Overige vragen: teteringen@breda.nl
Aanvullende informatie tijdens avond : Wat gebeurt er met de onbebouwde gronden? Een groot gedeelte van de vlakke stukken is in tijdelijk gegeven bij enkele boeren. Zij houden de gronden bij en planten/ verbouwen lage gewassen (graan, gras, koolzaad, dus geen maïs) Wat gebeurt met de tijdelijke schoolgebouwen nabij de Aanstede? Deze units staan in opslag in afwachting van een andere locatie en worden in de tussentijd tijdelijk bewoond tbv anti-kraak. De bouwvergunning loopt tot 15 maart 2015.

15


Download ppt "Informatieavond Toelichting 2e herziening bestemmingsplan Bouverijen Séverine Blok - projectmanager Gemeente Breda Ad Neele - juridisch planoloog."

Verwante presentaties


Ads door Google