De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N Informatiebijeenkomst RECHTSBESCHERMING TEGEN BESTEMMINGSPLANNEN “CENTRUM” GEMEENTE BERKELLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N Informatiebijeenkomst RECHTSBESCHERMING TEGEN BESTEMMINGSPLANNEN “CENTRUM” GEMEENTE BERKELLAND."— Transcript van de presentatie:

1 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N Informatiebijeenkomst RECHTSBESCHERMING TEGEN BESTEMMINGSPLANNEN “CENTRUM” GEMEENTE BERKELLAND mr. F.B.M. van Aanhold

2 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N Wat kun je doen tegen een voorgestelde bestemmingsplanwijziging ?  proberen de wijziging tegen te houden - procedureel nog mogelijk? - inhoudelijke mogelijk?  er in berusten, al dan niet met een verzoek om planschade- vergoeding

3 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  proberen de wijziging tegen te houden (procedureel) Bestemmingsplanprocedure -Voorontwerp bestemmingsplan → inspraak B&W -Ontwerp bestemmingsplan → zienswijze Gemeenteraad -Bestemmingsplan → beroep Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

4 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  proberen de wijziging tegen te houden (procedureel) Hoofdregel: geen Zienswijze, geen recht op Beroep (behalve tegen nieuwe onderdelen) Eibergen:ontwerp-bp ter inzage 21.12.2011 – 31.1.2012besluit Gemeenteraad: 25.2.2012 Borculo:ontwerp-bp ter inzage 28.3.2012 – 8.5.2012behandeling Gemeenteraad: ? Ruurlo:ontwerp-bp ter inzage 21.3.2012 – 1.5.2012behandeling Gemeenteraad: ? Neede:voorontwerp-bp ter inzage 21.12.2011 – 31.1.2012Ontwerp-bp: ?

5 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  proberen de wijziging tegen te houden (procedureel) Conclusie: Eibergen:te laat, behalve voor Viswinkel Nieuwstraat 26 Borculo ente laat. Optie: brief aan de gemeenteraad met Ruurlo:verzoek om ambtshalve aanpassing Neede:alle rechtsbescherming nog mogelijk

6 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  proberen de wijziging tegen te houden (inhoudelijk) Criterium bestemmingsplan: “een goede ruimtelijke ordening” Vraag: voldoet het “uitsterfbeleid detailhandel” zoals door de gemeente Berkelland voorgesteld aan dit criterium? Aanknopingspunten: -Is uitsterfbeleid in het algemeen toegestaan? -Is het wegbestemmen van bepaald gebruik toegestaan? -Concreet: is dit (voorgestelde) uitsterfbeleid toegestaan?

7 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  er in berusten, al dan niet met een verzoek om planschadevergoeding -verzoek aan B&W, incl. gevorderde bedrag + onderbouwing -leges voor in behandeling nemen: € 100,-- - € 500,--

8 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  er in berusten, al dan niet met planschadevergoeding -verzoek binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van een planologische maatregel (verjaring, sinds 1.9.2005 in de wet) -schadeoorzaak moet niet voorzienbaar zijn

9 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  er in berusten, al dan niet met planschadevergoeding -niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins reeds vergoed -tegemoetkoming, geen volledige schadevergoeding, omdat “normaal maatschappelijk risico” geldt

10 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N  er in berusten, al dan niet met planschadevergoeding -wet: schade als gevolg van inkomstenderving of waardevermindering onroerende zaak bij indirecte schade blijft voor in ieder geval 2% voor eigen rekening

11 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N verdere informatie: mr. F.B.M. van Aanhold VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE ADVOCATEN ZAADMARKT 105 ZUTPHEN  0575 - 54 54 55  WWW.VOORINKADVOCATEN.NL

12 VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N


Download ppt "VOORINK VAN DEN TOOREN VAN AANHOLD VAN DE VENNE A D V O C A T E N Informatiebijeenkomst RECHTSBESCHERMING TEGEN BESTEMMINGSPLANNEN “CENTRUM” GEMEENTE BERKELLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google