De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"

Verwante presentaties


Presentatie over: ""Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied""— Transcript van de presentatie:

1 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Presentatie over het oudste sociale woningbouwproject van Hoogeveen door de PvdA 14 februari 2008

2 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"

3 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"

4 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Eerste delen gebouwd tussen Latere delen ± 1940 Eerste sociale woningbouw in Hoogeveen Stedenbouwkundig ontwerp en architectuur door gemeentearchitect Jan Carmiggelt (naamgever Hoogeveense architectuurprijs)

5 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Karakteristieke volksbuurt: hecht, veel familieverbanden Voornamelijk goedkope huur- en koopwoningen Enigszins in zichzelf gekeerd geraakt door omgevingsfactoren: flats en nieuwbouw langs markt en grote kerkstraat en aanwezigheid blikfabriek

6 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Verpaupering, leegstand, kraak in de jaren ’70 Dreigende sloop! Grote buurtactie heeft succes: woningen worden gerenoveerd  Oude Bouw wordt weer Oranjebuurt Jaren ’90: opnieuw dreigende achteruitgang

7 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Buurt maakt zich zorgen over: Sluiting blikfabriek: wat gaat daar gebeuren? Versterking geïsoleerde positie, zowel stedenbouwkundig als sociaal. Alle aandacht naar Verzetsbuurt. Geen onderhoud meer maar sloop????

8 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Behoud Oranjebuurt van meer dan Hoogeveens belang als cultureel-historisch (architectonisch) erfgoed. Status Beschermd Stadsgezicht toekennen. Versterking zelfbewustzijn, verbetering leefbaarheid. Geen Sloop maar Onderhoud!

9 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Reacties: Bewonerscommissie: Akkoord, goed plan Woonconcept: Akkoord, goed plan SWW: Akkoord, goed plan PvdA….. Akkoord, goed plan…..

10 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
“ Het gaat in een beschermd stadsgezicht niet alleen om de schoonheid van de architectonisch waardevolle bebouwing, maar ook om andere voor het karakter van het gebied bepalende factoren. Dit zijn het historische stedenbouwkundige patroon met zijn bebouwde en onbebouwde ruimten, de bouwvormen, de samenhang in het gebruik van de gronden en opstallen. Ook van belang zijn o.a. het aanwezige groen, bomen, wegen, straten, plein en straatmeubilair…..”

11 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Volgens de WRO is een gemeente verplicht om voor haar grondgebied bestemmingsplannen op te stellen. Hierin worden voorschriften uitgewerkt voor het gebruik, de plaats en maximale grootte van bouwwerken, maar ook voor het gebruik van open terreinen, tuinen en erven. Voor een beschermd stads- en dorpsgezicht worden in het bestemmingsplan regels opgenomen om de waardevolle karakteristieken van het gebied te beschermen.  Bouw- of verbouwplannen worden altijd getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan en aan de speciale voorwaarden die voor het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn gesteld.

12 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
Voorstel PvdA: Het College verzoeken om maatregelen te treffen zodat de Oranjebuurt in zijn geheel als beschermd stadsgezicht kan worden aangewezen….

13 "Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied"
DISCUSSIE, VRAGEN, REACTIES


Download ppt ""Oranjebuurt, wonen en leven in een beschermd stadsgebied""

Verwante presentaties


Ads door Google