De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTKLUIZING ROODE BEEK SCHINVELD 16 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTKLUIZING ROODE BEEK SCHINVELD 16 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ONTKLUIZING ROODE BEEK SCHINVELD 16 februari 2009

2 Opzet van de avond •Welkomswoord Wethouder L. Stevelmans •Doorloop van het project •Toelichting door dhr. Stevelmans, Wethouder gemeente Onderbanken) •Toelichting door dhr. Notten, afdelingshoofd Nieuwe Werken en Onderhoud Waterschap Roer en Overmaas) •Planning •Vragen (algemeen) •Lancering website •Pauze •Informatiemarkt: mogelijkheden tot stellen van vragen aan deskundigen

3 Historie van het project (2005 tot heden) 2005 • Haalbaarheidsstudie • Ontwerpfase • Calculatiefase • Inspraakperiode 15 aug t/m 12 sept. ‘05 • Inspraakavond Roode beek 5 september ’05. • Bestuurlijk overleg 20 sept. ‘05 • Commissievergadering 17 oktober ‘05 • Raadvergadering 27 oktober ’05 en Algemeen Bestuur WRO • Toetsing bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, watertoets • Verkeerskundige onderzoek (parkeertelling) • Akoestische onderzoek

4 Historie van het project (2005 tot heden) 2006 • Ontwerpfase (wijzigingen) • Calculatiefase (wijzigingen) • Dimensioneringsberekening Roode beek • Dimensioneringsberekeningen gemeentelijk stelsel • Bouwkundige opname van de woningen • Terreinmeting • Bodemonderzoeken

5 Historie van het project (2005 tot heden) 2007 Roode Beek • Onderzoek grondwaterstanden (gedurende periode van 1 jaar) • Onderzoek kwaliteit grondwater • Aanvullende bodemonderzoek • Infiltratieonderzoek • Wijziging constructie als gevolg van conclusies onderzoeken • Ontwerpfase • Calculatiefase Buffer Breukberg / Heidestraat-Kerkstraat • Ontwerp- en calculatiefase • Bestemmingsplan procedure inclusief benodigde onderzoeken • Besteksvoorbereiding (buffer Breukberg) • Informatieavond 27 juni 2007 (Heidestraat/Kerkstraat)

6 Historie van het project (2005 tot heden) 2008 Roode Beek • Herberekening dimensionering gemeentelijk stelsel (wijziging GRP) • Ontwerpfase (wijzigingen) • Calculatiefase (wijzigingen) • Bemalingsadvies (op basis van conclusie grondwateronderzoek) • Bouwkuipwandstabilisatie onderzoek (o.b.v.conclusie grondwateronderzoek) • Funderingsonderzoek woningen (bureau onderzoek) • Besteksvoorbereiding Buffer Breukberg / Heidestraat-Kerkstraat • Wijziging tracé buitenring  Ontwerpfase/calculatiefase buffer Breukberg • Aanvullende bestemmingsplanprocedure inclusief benodigde onderzoeken • Besteksvoorbereiding

7 Historie van het project (2005 tot heden) 2009 Roode Beek • Besteksvoorbereiding • Vergunningen (termijnen 6-8 maanden) • CAR verzekering • Informatieavond 16 februari ’09 Buffer Breukberg / Heidestraat-Kerkstraat • Uitvoering • Besteksvoorbereiding Heidestraat/Kerkstraat

8 Toelichting door wethouder Stevelmans

9 Toelichting door dhr. Notten (Afdelingshoofd NW en O, WRO)

10 Lancering website •Projectwebsite ontkluizing Rode Beek •Animatie op website •Beschikbaar per heden •Adres:www.ontkluizingrodebeek.nlwww.ontkluizingrodebeek.nl

11 Globale planning •Besteksvoorbereiding •Vergunning •Aanbesteding •Werkvoorbereiding aannemer •uitvoering tot mei 2009 januari - oktober 2009 mei – juli 2009 augustus – oktober 2009 oktober 2009 – voorjaar 2011 - Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend - Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd - Fasering en uitvoeringstermijnen worden in overleg met de aannemer bepaald

12 Algemene vragen Algemene vragen?

13 Pauze INFORMATIEMARKT •Mogelijkheid bekijken van de tekeningen •Opstelling tekeningen in de zaal •Vertegenwoordigers verschillende disciplines •Mogelijkheid tot stellen van vragen


Download ppt "ONTKLUIZING ROODE BEEK SCHINVELD 16 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google