De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)"— Transcript van de presentatie:

1 Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)
Vrijheidsplein Julianaplein Europaplein A7 A28

2 Even voorstellen TU Delft 1975: weg –en waterbouw
Rijkswaterstaat (onderzoek, ontwerp, bouw, beleid): Twynstra Gudde: 1995-heden Project- en procesmanager grote regionale projecten Projectdirecteur ZRG namens Rijk, provincie en gemeente t/m eind 2013 (Tracébesluit) 2

3 Wat is het wenkend perspectief voor 2020?
Stad beter bereikbaar Stad en regio beter verbonden Leefbaarheid verbeterd Weg beter ingepast Veiliger Hoogwaardige ruimtelijke inpassing Bouw en aanleg met minimale hinder

4 Projectdoel fase 2 Documenten voor vastgesteld Tracébesluit
Op basis van bestuursovereenkomst 2009 deels verdiept, deels verhoogd deksels nieuwe en betere aansluitingen Binnen budget (650 mln pp 2010) Met beheersbare risico’s

5 Wenkend perspectief vraagt om een totaalplan
Voor: Stad en snelweg Stedelijke ontwikkeling Voetgangers en fietsers Inwoners en bezoekers Economie en bedrijvigheid Nieuwe kansen voor de buurten

6 Bestuurlijk VoorkeursPlan als basis

7 Modernisering procedures (1)
M.E.R.-wetgeving en Tracéwet Kennisgeving in plaats van startnotitie Opstellen project-MER in de plan- uitwerkingsfase

8 Modernisering procedures (2)
Crisis & Herstelwet Uitwerken één Bestuurlijk VoorkeursPlan Korte procedure (OTB/MER) commissie m.e.r. niet verplicht Raad van State < half jaar in werking tot

9 Omgevingsmanagement en participatie
Weten wat er speelt en bij wie (luisteren) Omgeving goed informeren Stapsgewijs werken aan gezamenlijke oplossingen -> interactief proces van planuitwerking

10 Kennisgeving planuitwerking
Bereikbaarheids- plan Groningen Marktbenadering Ontwerp Tracébesluit/MER 3e kwartaal 2012 Tracébesluit 2e kwartaal 2013 Tracébesluit onherroepelijk 4e kwartaal 2013 Kennisgeving planuitwerking 1e kwartaal 2011 Zienswijzen en advies Zienswijzen en advies Beroep

11 In de Milieu Effect Rapportage onderzoek naar:
Pakket Onderzoeksthema’s Bereikbaarheid Verkeersprognoses Gevolgen voor de scheepvaart Verkeersveiligheid Externe veiligheid Tijdelijke effecten tijdens bouw Lucht, geluid Geluid Luchtkwaliteit Natuur, water en bodem Natuur Water Bodem Cultuurhistorie & archeologie Ruimtelijke inpassing Ruimtelijke kwaliteit Ruimtegebruik

12 Eerste conclusies zienswijzen
Grote betrokkenheid 93 zienswijzen uitvoerige toelichtingen Geluid en luchtkwaliteit veel genoemd Bereikbaarheid ander veel genoemd aandachtspunt En verder: veiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke inpassing, sloop, natuur

13 Tussenmijlpaal juli: overleg met opdrachtgever (PAR)
Tussenmijlpaal op weg naar OTB/MER: juli 2011 Aantonen: ontwerp haalbaar binnen budget Aantonen: ontwerp voldoet aan functionele eisen In kaart brengen versoberingopties

14 Versoberingopties (“knoppen”) (niet limitatief)

15 Knoppen Vereenvoudiging Vrijheidsplein 16 mln
Dijk in plaats van palen tussen mln Vrijheidsplein en Julianaplein Vaste ipv beweegbare brug NWK 2 mln Deel tijdelijk volledig afsluiten 9 mln Geen deksels mln We zoeken naar nog meer knoppen!

16 Vrijheidsplein uit BVA

17 Vrijheidsplein versoberd

18 Vrijheidsplein-Julianaplein uit BVA

19 Vrijheidsplein – Julianaplein versoberd

20 Projectorganisatie 20

21 Projectsturing 21

22 Route Tijd tabel 2011 Maart/april: start vier platforms voor informatie/consultatie (per kwartaal bijeen) Mei: openbaarmaking zienswijzenrapport, toezending aan commissies gem en prov November: openbaarmaking Voorlopig Ontwerp Tussentijds: afstemming moederorganisaties Mei en november: communicatie via o.m. h-a-h krant, nieuwe website en infobijeenkomsten

23 Route Tijd tabel 2012/2013 Medio 2012: OTB/MER
Aansluitend inspraak en bespreking in commissies Eind 2012: zienswijzenrapport gereed Tweede kwartaal 2013: TB gereed Platforms blijven 1 x per kwartaal bijeenkomen Communicatie via o.m, krant, website en infobijeenkomsten December 2013: TB onherroepelijk


Download ppt "Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)"

Verwante presentaties


Ads door Google