De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2) Vrijheidsplein Julianaplein Europaplein A7 A28.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2) Vrijheidsplein Julianaplein Europaplein A7 A28."— Transcript van de presentatie:

1 Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2) Vrijheidsplein Julianaplein Europaplein A7 A28

2 Even voorstellen •TU Delft 1975: weg –en waterbouw •Rijkswaterstaat (onderzoek, ontwerp, bouw, beleid): 1975-1995 •Twynstra Gudde: 1995-heden •Project- en procesmanager grote regionale projecten •Projectdirecteur ZRG namens Rijk, provincie en gemeente t/m eind 2013 (Tracébesluit)

3 Wat is het wenkend perspectief voor 2020? •Stad beter bereikbaar •Stad en regio beter verbonden •Leefbaarheid verbeterd •Weg beter ingepast •Veiliger •Hoogwaardige ruimtelijke inpassing •Bouw en aanleg met minimale hinder

4 Projectdoel fase 2 •Documenten voor vastgesteld Tracébesluit •Op basis van bestuursovereenkomst 2009 •deels verdiept, deels verhoogd •deksels •nieuwe en betere aansluitingen •Binnen budget (650 mln pp 2010) •Met beheersbare risico’s

5 Wenkend perspectief vraagt om een totaalplan Voor: • Stad en snelweg • Stedelijke ontwikkeling • Voetgangers en fietsers • Inwoners en bezoekers • Economie en bedrijvigheid • Nieuwe kansen voor de buurten

6 Bestuurlijk VoorkeursPlan als basis

7 Modernisering procedures (1) M.E.R.-wetgeving en Tracéwet • Kennisgeving in plaats van startnotitie • Opstellen project-MER in de plan- uitwerkingsfase

8 Modernisering procedures (2) Crisis & Herstelwet •Uitwerken één Bestuurlijk VoorkeursPlan •Korte procedure (OTB/MER) •commissie m.e.r. niet verplicht •Raad van State < half jaar •in werking tot 1-1-2014

9 Omgevingsmanagement en participatie •Weten wat er speelt en bij wie (luisteren) •Omgeving goed informeren •Stapsgewijs werken aan gezamenlijke oplossingen -> interactief proces van planuitwerking

10 Ontwerp Tracébesluit/MER 3e kwartaal 2012 Marktbenadering Bereikbaarheids- plan Groningen Kennisgeving planuitwerking 1e kwartaal 2011 Zienswijzen en advies Beroep Tracébesluit 2e kwartaal 2013 Tracébesluit onherroepelijk 4e kwartaal 2013

11 In de Milieu Effect Rapportage onderzoek naar: PakketOnderzoeksthema’s Bereikbaarheid - Verkeersprognoses - Gevolgen voor de scheepvaart - Verkeersveiligheid - Externe veiligheid - Tijdelijke effecten tijdens bouw Lucht, geluid - Geluid - Luchtkwaliteit Natuur, water en bodem - Natuur - Water - Bodem - Cultuurhistorie & archeologie Ruimtelijke inpassing - Ruimtelijke kwaliteit - Ruimtegebruik

12 Eerste conclusies zienswijzen •Grote betrokkenheid •93 zienswijzen •uitvoerige toelichtingen •Geluid en luchtkwaliteit veel genoemd •Bereikbaarheid ander veel genoemd aandachtspunt •En verder: veiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke inpassing, sloop, natuur

13 Tussenmijlpaal juli: overleg met opdrachtgever (PAR) • Tussenmijlpaal op weg naar OTB/MER: juli 2011 • Aantonen: ontwerp haalbaar binnen budget • Aantonen: ontwerp voldoet aan functionele eisen • In kaart brengen versoberingopties

14 Versoberingopties (“knoppen”) (niet limitatief)

15 Knoppen •Vereenvoudiging Vrijheidsplein16 mln •Dijk in plaats van palen tussen78 mln Vrijheidsplein en Julianaplein •Vaste ipv beweegbare brug NWK2 mln •Deel tijdelijk volledig afsluiten9 mln •Geen deksels29 mln We zoeken naar nog meer knoppen!

16 Vrijheidsplein uit BVA

17 Vrijheidsplein versoberd

18 Vrijheidsplein-Julianaplein uit BVA

19 Vrijheidsplein – Julianaplein versoberd

20 Projectorganisatie

21 Projectsturing

22 Route Tijd tabel 2011 •Maart/april: start vier platforms voor informatie/consultatie (per kwartaal bijeen) •Mei: openbaarmaking zienswijzenrapport, toezending aan commissies gem en prov •November: openbaarmaking Voorlopig Ontwerp •Tussentijds: afstemming moederorganisaties •Mei en november: communicatie via o.m. h-a-h krant, nieuwe website en infobijeenkomsten

23 Route Tijd tabel 2012/2013 •Medio 2012: OTB/MER •Aansluitend inspraak en bespreking in commissies •Eind 2012: zienswijzenrapport gereed •Tweede kwartaal 2013: TB gereed •Platforms blijven 1 x per kwartaal bijeenkomen •Communicatie via o.m, krant, website en infobijeenkomsten •December 2013: TB onherroepelijk


Download ppt "Project Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2) Vrijheidsplein Julianaplein Europaplein A7 A28."

Verwante presentaties


Ads door Google