De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANPAK KNELPUNTEN NO2 EN PM10 IN ZUID-HOLLAND Beate Arends Provincie Zuid-Holland Bureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANPAK KNELPUNTEN NO2 EN PM10 IN ZUID-HOLLAND Beate Arends Provincie Zuid-Holland Bureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie."— Transcript van de presentatie:

1

2 AANPAK KNELPUNTEN NO2 EN PM10 IN ZUID-HOLLAND Beate Arends Provincie Zuid-Holland Bureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie

3 Problemen luchtkwaliteit ZH
36 gemeentelijk rapportages in 2004 36 gemeenten met overschrijdingen NO2 grenswaarde 19 gemeenten met plandrempel- overschrijdingen voor NO2 36 grenswaarde en plandrempel- overschrijding PM10 (dag) 17 gemeenten met plandrempel- overschrijding PM10 jaargem.

4 NO2 concentratie Rijnmond 2000

5 NO2 bijdrage wegverkeer

6 Aanpak NO2 en PM10 NO2: - lokaal langs wegen verhoogd - achtergrond hoger in steden -> lokale knelpunten aanpakken PM10 - grootschalig - kleine verhoging langs wegen - achtergrond grootste bijdrage -> alle bronnen aanpakken binnen bevoegdheid provincie Om de vaart er in te houden is ons voorstel voor 1 mei toch een PvA in te dienen maar dan op hoofdlijnen. Zie A4-tje met daarop het voorstel voor het plan van aanpak van de provincie en op de achterkant wat volgens het besluit verplicht is. Uitleg van deze sheet kan aan de hand van dit A4-tje

7 Coördinatie NO2 knelpuntgroepen
bovengemeentelijk per regio voor snelwegen (provinciale wegen) milieu en verkeersmedewerkers doel: bedenken en afstemmen van plannen van aanpak Waarom zijn wij als provincie Zuid-Holland betrokken? Zie sheet maar ook nog: oplossen knelpunten speerpunt van ons eigen beleid en ook onderdeel van het provinciaal verkeers-en vervoersplan

8 Werkwijze knelpuntgroepen
inventarisatie mogelijke maatregelen haalbaarheidsanalyse oplossing per locatie zoeken berekenen van effect (TNO) schrijven plan informatie uitwisseling gezamenlijke actie

9 Problemen gemeenten maken plan, rijk moet het uitvoeren
verantwoordelijkheid rijk nog niet genomen te weinig geld beschikbaar de politieke wil ontbreekt

10 Van plan tot uitvoering
inzet op verschillende niveaus: ambtelijk in knelpuntengroep managementniveau: externe overleggroep bestuurlijk niveau: gesprekken, brieven, ministers, IPO, DUIV lobby gericht op politieke processen (nota’s TK, media, gesteund door bestuur)

11 RO-beleid toetsing bestemmingsplannen:
gevoelige bestemmingen niet toestaan in gebieden waar (in 2010) de NO2 grenswaarde wordt overschreden sinds kort onderzoek naar bijdrage fijn stof

12 Wat is er bereikt? toezegging voor 80 km/h op A20 en A12
geluidsschermen Vlaardingen/Schiedam gevoelige bestemmingen in ontwerp ministeriële regeling

13 Pleidooi maak politieke keuze, gezamenlijk en op hoog niveau!
óf alles doen aan emissiereductie verkeer óf inzetten op minder verkeersintensiteit eerste stap: probleembewustzijn creëren

14 Deel 2 Fijn stof Bronnen Zuid-Holland ton/j raffinaderijen op- en overslag andere industrie MKB wegverkeer scheepvaart consumenten

15 URBIS fijn stof Rijnmond 2000

16 Fijn stof bijdrage wegverkeer

17 Fijn stof bijdrage scheepvaart

18 Fijn stof bijdrage industrie

19 Fijn stof achtergrond

20 Gegevens fijn stof tot 25% concentratie uit provincie zelf
grote bronnen in Rijnmond, weinig invloed op concentratie grootschalig en regionaal probleem, weinig lokaal maar: gezondheidseffect groot in omgeving van drukke wegen

21 Beleidsvoorstellen bij alle IPPC bedrijven inventarisatie naar fijn stof uitstoot overzicht emissies PM10 zo nodig vergunning aanpassen aan BAT bij nieuwe vergunningen minimaal BAT bij planning rekening houden met afname elders in industriegebied proefprojecten scheepvaart en schone voertuigen

22 Verwacht effect Emissiedaling van 30% tussen 2000 en 2010, concentratie-effect ca. 3 µg/m3 Emissiedaling van 50% tussen 2000 en 2020, conc. Effect 2-5 µg/m3 Daggemiddelde grenswaarde voorlopig niet gehaald. Beleid niet vastgesteld, bestuur aarzelt.

23 Conclusie NO2 aanpakken op lokaal of bovenlokaal niveau
bron-, effect- of overdrachtmaatregelen probleem: verantwoordelijkheid en financiën Fijn stof beleid heeft wel zin, bronbeleid


Download ppt "AANPAK KNELPUNTEN NO2 EN PM10 IN ZUID-HOLLAND Beate Arends Provincie Zuid-Holland Bureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google