De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006

2 Inhoud 1.Stand van Zaken - plan van aanpak luchtkwaliteit Deventer - ‘lucht in beweging’ - knelpunten Deventer 2.Maatregelen - type maatregelen - maatregelen Deventer op hoofdlijnen 3.Discussie

3 Plan van aanpak luchtkwaliteit Deventer Startpunt Politieke Markt Deventer 16/11/2005: Problematiek Doelen Stappenplan

4 ‘Lucht in beweging’ Wetsvoorstel luchtkwaliteit Nieuwe inzichten MNP/RIVM  Gemeentelijke opgave blijft bestaan!

5 Onderzoek Beschouwde varianten: Autonoom (2010/2017) Hanzetrace (2010/2017) BT A1 (2010/2017) Methodisch: Verfijning verkeersmodel en milieumodel CAR II

6 Autonoom Autonoom verbetering ( ) Verschuiving van PM10 naar NO 2 Er blijven knelpunten bestaan  Maatregelen nodig vanuit oogpunt gezondheid en stagnatie projecten

7

8 HWS HWS geeft verslechteringen en verbeteringen - totale intensiteit in Deventer gelijk - concentratie in Deventer per saldo neutraal (lichte afname)

9

10 Bedrijvenpark A1 BT A1 geeft verslechtering m.n. aansluitende wegen Relevante verkeersaantrekkende werking Knelpunten m.n. buiten plangebied

11

12 Projecten: Rivierenwijk / Sluiskwartier Verkeersaantrekkende werking projecten t.o.v autonoom nihil / beperkt Loskoppeling mogelijk Maatregelen verbetering luchtkwaliteit binnen plan mogelijk

13 Uitgangspunten aanpak Knelpunten gerelateerd aan verkeer Gecombineerde inzet op: - verbetering doorstroming - schone voertuigen - sturen van voertuigstromen over gewenste routes - voldoende afstand tussen bron - ontvanger

14 Type van maatregelen Algemeen verkeer en vervoer Projectgebonden Ondersteunend

15 Maatregelen – algemeen Schoon ( voorbeeldfunctie / duurzaam ondernemen ) - openbaar vervoer / overig personenvervoer - eigen wagenpark - contracteisen onderaannemers Haalbaarheidsonderzoek ( overige knelpunten ) - milieuzone en verbetering stedelijke distributie - stimuleren schone voertuigen met systeem van parkeervergunningen - gedifferentieerd parkeertarief

16 Maatregelen – Rivierenwijk/Sluiskwartier Rivierenbuurt: Afschermende bebouwing Amstellaan / Snippelingsdijk en/of breder wegprofiel Verkeersaantrekkende functies nabij ontsluitingsweg Sluiskwartier: Geen verkeer in plangebied (ondergronds parkeren)

17 Maatregelen – HWS / BT A1 Optimalisatie doorstroming Hanzetracé Nadere uitwerking (samenhang): Routering doorgaand vrachtverkeer over N348 (evt. gecombineerd met reisinformatiesysteem) Aanpassing wegprofiel Siemelinksweg 100% ontsluiting BT A1 oostzijde

18 Maatregelen – ondersteunend Stimuleren via communicatie: OV – fiets – gedeeld autogebruik - schone lease-auto’s Verstandig stoken Planmatig: Positionering gevoelige groepen Geen openhaarden in nieuwbouw Beperken verkeersaantrekkende werking nieuwe plannen Communicatie en monitoring

19 Resultaat Actieplan Basis: Generieke verbetering door schone voertuigen Lokale verbetering door goede doorstroming verkeer Nadere uitwerking: N348 / Siemelinksweg / BT A1 Anticiperen: Haalbaarheid milieuzone / verbetering distributie / gedifferentieerd parkeer(vergunningen)tarief

20 Tauw bv Ir. Berend W. Hoekstra Postbus AC Deventer Tel Fax


Download ppt "Actieplan verbetering Luchtkwaliteit Deventer Berend Hoekstra Senior adviseur luchtverontreiniging 24 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google