De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAR Vlaanderen en MTV-web Tools voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit Annemie Wynands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAR Vlaanderen en MTV-web Tools voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit Annemie Wynands."— Transcript van de presentatie:

1 CAR Vlaanderen en MTV-web Tools voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit Annemie Wynands

2 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie CAR Vlaanderen CAR: Calculation of Air pollution from Road traffic •Model ontwikkeld in opdracht van het Vlaams gewest •Gratis ter beschikking geteld aan lokale overheden •Analoog aan CAR Nederland •Gebaseerd op windtunnel onderzoek ⇓ SCREENINGSMODEL

3 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Doel CAR Vlaanderen Doel: Gebruiksvriendelijk, eenvoudig aan te wenden en duidelijk in toepassing Op snelle manier nagaan en evalueren invloed plaatselijk verkeer op lokale luchtkwaliteit •Doorrekenen transportmaatregelen •Voor 2005, 2010 en 2015 •Toetsing aan grenswaarden (+ overschrijdingsmarges) 1 ste dochterrichtlijn voor PM10 en NO2

4 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Invoer door lokale overheid •Plaats (gemeente), straatnaam ⇒ X/Y coördinaten (ook mogelijk deze zelf in te geven) • Verkeersintensiteit (# voertuigen per etmaal)  Mogelijk: omzetting van spitsintensiteiten werkdag naar dagintensiteiten gemiddelde dag d.m.v. eenvoudige formules in handleiding CAR Vlaanderen

5 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Invoer door lokale overheid •Fractie verkeer  In te geven door gemeente Of  Standaardinstelling (Vlaams gemiddelde) te kiezen : -Licht0,869 -Middel zwaar0,051 -Zwaar0,08 -Bus0  Vrachtverkeer van groot belang: aandeel vrachtverkeer in emissie / concentratiebijdrage 40- 60%

6 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Invoer door lokale overheid •Snelheidstype  Stagnerend verkeer -Doorstroming verkeer wordt belemmerd -Gem. snelheid 13 km/u  Normaal stadsverkeer -Gem. snelheid 19 km/u  Doorstromend stadsverkeer -Doorstromend verkeer in bebouwde kom -Gem. snelheid 26 km/u  Buitenweg -Weg met snelheidslimiet max. 80 km/u  Snelweg -Gem. snelheid 100 km/u

7 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Invoer door lokale overheid •Wegtype  1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter  2: basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b en 4  3a: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas- gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1, 5 maal de hoogte van de bebouwing  3b: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas- gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (streetcanyon)  4: eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing

8 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Invoer door lokale overheid •Bomenfactor  1: Hier en daar bomen of in het geheel niet  1,25: Eén of meer rijen bomen met onderlinge afstand < 15 meter met openingen tussen de kronen  1,5: Kronen raken elkaar en overspannen minstens 1/3 gedeelte straatbreedte

9 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Meegeleverd door Vlaams Gewest in het model Meegeleverd door Vlaams Gewest met het model •Achtergrondconcentratie 2005, 2010 en 2015 BELEUROS concentratiebestanden, verfijning naar 5x5 km obv inwonersdichtheid •Emissiefactoren 2005, 2010 en 2015 (VERSIT) obv samenstelling Vlaams voertuigenpark TM Leuven •Fractie verkeer - defaultwaarde gebaseerd op samenstelling Vlaams voertuigenpark

10 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Output model CAR Vlaanderen berekent concentraties NO2 en PM10 in een bepaalde straat Achtergrondconcentratie (Beleuros) + Verkeersbijdrage (CAR Vlaanderen) OUTPUT •Jaargemiddelde PM10 en NO2 concentratie •Toetsing aan Europese grenswaarden (en overschrijdingsmarges)  Aantal overschrijdingen grenswaarde  Aantal overschrijdingen grenswaarden + overschrijdingsmarge

11 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Uitgewerkt voorbeeld •Gegevens met het model meegeleverd (emissiefactoren, achtergrondconcentratie, meteo) zijn juiste gegevens •Gebruikte verkeersgegevens (aantal voertuigen per etmaal, verkeersafwikkeling), straatconfiguratie, bomenfactor zijn fictieve gegevens •Het betreft bijgevolg een demovoorbeeld en geeft dus GEEN realistische waarden voor gebruikte straten en gemeenten •Het maakt wel duidelijk wat mogelijk is met het model en wat de invloed van de inputgegevens kan zijn

12 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

13 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

14 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

15 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Ecoscore Wat is ecoscore? Impact op het milieu en het klimaat in ee cijver van 0 tot 100, hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de auto Wat zit er allemaal in de ecoscore vervat? •Verschillende schadxelijke effecten van voertuigen  Het broeikasteffect: -Koolstofdioxide (CO2) -Methaan (CH4) -Distikstofoxide

16 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Ecoscore  De schade aan de menselijke gezondheid en aan het milieu als gevolg van de luchtkwaliteit: -Koolstofmonoxide (CO) -Koolwaterstoffen (HC) -Stikstofoxiden (NOx) -Roetdeeltjes (PM) -Zwaveldioxide (SO2)  Lawaaihinder: motorgeluid van het voertuig •Ook de stoffen die vrijkomen bij de productie en de distributie van de brandstof worden in rekening bebracht

17 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Ecoscore

18 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Webtoepassing Milieutoetsing Voertuigenpark (MTV) Berekent voor: •Individueel vooertuig:  Ecoscore (rekening houdend met werkelijk verbuik) •Deelvloten (vb. personenwagens) en gehele vloot :  Gewogen gemiddelde ecoscore (rekening houdend met werkelijk verbruik en werkelijk gereden aantal km) Geeft indicatie van: •Welke voertuigen uit de vloot meest/minst milieuvriendelijk is •Welke voertuigen door hun gebruik de meeste ruimte bieden tot vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies en broeikasgassen

19 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie MTV-web •Via www.ecoscore.bewww.ecoscore.be Rechter bovenhoek MTV web

20 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

21 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

22 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

23 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

24 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

25 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

26 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

27 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie

28 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Link met SO CAR Vlaanderen •Onderscheidingsniveau  Knelpuntanalyse luchtverontreiniging door verkeer  Opmaak actieplan luchtverontreiniging door verkeer •Project  Luchtverontreiniging door verkeer MTV-web •Onderscheidingsniveau  Inventaris en evaluatie wagenpark  Opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark  Resultaatverbintenis over de hele vloot •Projecten  Milieuvriendelijk voertuigenpark

29 Herneming van de titel van de presentatieAuteur van de presentatie Contact Annemie Wynands •Tel: 02/553 14 93 •annemie.wynands@lne.vlaanderen.be


Download ppt "CAR Vlaanderen en MTV-web Tools voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit Annemie Wynands."

Verwante presentaties


Ads door Google