De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAR Vlaanderen en MTV-web

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAR Vlaanderen en MTV-web"— Transcript van de presentatie:

1 CAR Vlaanderen en MTV-web
Tools voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit Annemie Wynands

2 Calculation of Air pollution from Road traffic
CAR Vlaanderen CAR: Calculation of Air pollution from Road traffic Model ontwikkeld in opdracht van het Vlaams gewest Gratis ter beschikking geteld aan lokale overheden Analoog aan CAR Nederland Gebaseerd op windtunnel onderzoek SCREENINGSMODEL

3 Doel CAR Vlaanderen Doel:
Gebruiksvriendelijk, eenvoudig aan te wenden en duidelijk in toepassing Op snelle manier nagaan en evalueren invloed plaatselijk verkeer op lokale luchtkwaliteit Doorrekenen transportmaatregelen Voor 2005, 2010 en 2015 Toetsing aan grenswaarden (+ overschrijdingsmarges) 1ste dochterrichtlijn voor PM10 en NO2

4 Invoer door lokale overheid
Plaats (gemeente), straatnaam ⇒ X/Y coördinaten (ook mogelijk deze zelf in te geven) Verkeersintensiteit (# voertuigen per etmaal) Mogelijk: omzetting van spitsintensiteiten werkdag naar dagintensiteiten gemiddelde dag d.m.v. eenvoudige formules in handleiding CAR Vlaanderen

5 Invoer door lokale overheid
Fractie verkeer In te geven door gemeente Of Standaardinstelling (Vlaams gemiddelde) te kiezen: Licht 0,869 Middel zwaar 0,051 Zwaar 0,08 Bus 0 Vrachtverkeer van groot belang: aandeel vrachtverkeer in emissie / concentratiebijdrage 40-60%

6 Invoer door lokale overheid
Snelheidstype Stagnerend verkeer Doorstroming verkeer wordt belemmerd Gem. snelheid 13 km/u Normaal stadsverkeer Gem. snelheid 19 km/u Doorstromend stadsverkeer Doorstromend verkeer in bebouwde kom Gem. snelheid 26 km/u Buitenweg Weg met snelheidslimiet max. 80 km/u Snelweg Gem. snelheid 100 km/u

7 Invoer door lokale overheid
Wegtype 1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter 2: basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b en 4 3a: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1, 5 maal de hoogte van de bebouwing 3b: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (streetcanyon) 4: eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing

8 Invoer door lokale overheid
Bomenfactor 1: Hier en daar bomen of in het geheel niet 1,25: Eén of meer rijen bomen met onderlinge afstand < 15 meter met openingen tussen de kronen 1,5: Kronen raken elkaar en overspannen minstens 1/3 gedeelte straatbreedte

9 Meegeleverd door Vlaams Gewest in het model
Meegeleverd door Vlaams Gewest met het model Achtergrondconcentratie 2005, 2010 en 2015 BELEUROS concentratiebestanden, verfijning naar 5x5 km obv inwonersdichtheid Emissiefactoren 2005, 2010 en 2015 (VERSIT) obv samenstelling Vlaams voertuigenpark TM Leuven Fractie verkeer - defaultwaarde gebaseerd op samenstelling Vlaams voertuigenpark

10 Output model CAR Vlaanderen berekent concentraties NO2 en PM10 in een bepaalde straat Achtergrondconcentratie (Beleuros) + Verkeersbijdrage (CAR Vlaanderen) OUTPUT Jaargemiddelde PM10 en NO2 concentratie Toetsing aan Europese grenswaarden (en overschrijdingsmarges) Aantal overschrijdingen grenswaarde Aantal overschrijdingen grenswaarden + overschrijdingsmarge

11 Uitgewerkt voorbeeld Gegevens met het model meegeleverd (emissiefactoren, achtergrondconcentratie, meteo) zijn juiste gegevens Gebruikte verkeersgegevens (aantal voertuigen per etmaal, verkeersafwikkeling), straatconfiguratie, bomenfactor zijn fictieve gegevens Het betreft bijgevolg een demovoorbeeld en geeft dus GEEN realistische waarden voor gebruikte straten en gemeenten Het maakt wel duidelijk wat mogelijk is met het model en wat de invloed van de inputgegevens kan zijn

12

13

14

15 Ecoscore Wat is ecoscore? Wat zit er allemaal in de ecoscore vervat?
Impact op het milieu en het klimaat in ee cijver van 0 tot 100, hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de auto Wat zit er allemaal in de ecoscore vervat? Verschillende schadxelijke effecten van voertuigen Het broeikasteffect: Koolstofdioxide (CO2) Methaan (CH4) Distikstofoxide

16 Ecoscore De schade aan de menselijke gezondheid en aan het milieu als gevolg van de luchtkwaliteit: Koolstofmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (HC) Stikstofoxiden (NOx) Roetdeeltjes (PM) Zwaveldioxide (SO2) Lawaaihinder: motorgeluid van het voertuig Ook de stoffen die vrijkomen bij de productie en de distributie van de brandstof worden in rekening bebracht

17 Ecoscore

18 Webtoepassing Milieutoetsing Voertuigenpark (MTV)
Berekent voor: Individueel vooertuig: Ecoscore (rekening houdend met werkelijk verbuik) Deelvloten (vb. personenwagens) en gehele vloot: Gewogen gemiddelde ecoscore (rekening houdend met werkelijk verbruik en werkelijk gereden aantal km) Geeft indicatie van: Welke voertuigen uit de vloot meest/minst milieuvriendelijk is Welke voertuigen door hun gebruik de meeste ruimte bieden tot vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies en broeikasgassen

19 MTV-web Via Rechter bovenhoek MTV web

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Link met SO CAR Vlaanderen Onderscheidingsniveau Project MTV-web
Knelpuntanalyse luchtverontreiniging door verkeer Opmaak actieplan luchtverontreiniging door verkeer Project Luchtverontreiniging door verkeer MTV-web Inventaris en evaluatie wagenpark Opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark Resultaatverbintenis over de hele vloot Projecten Milieuvriendelijk voertuigenpark

29 Contact Annemie Wynands Tel: 02/553 14 93


Download ppt "CAR Vlaanderen en MTV-web"

Verwante presentaties


Ads door Google