De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?. Schakeldag Infomil 27 april 2010 D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts/toxicoloog Medisch milieukundige Team.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?. Schakeldag Infomil 27 april 2010 D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts/toxicoloog Medisch milieukundige Team."— Transcript van de presentatie:

1 WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?

2 Schakeldag Infomil 27 april 2010 D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts/toxicoloog Medisch milieukundige Team Milieu & Gezondheid Hulpverlening Gelderland Midden / GGD Luchtverontreiniging en gezondheid

3 Inhoud Luchtkwaliteit, normen en gezondheid (GGD) Visie GGD i.k.v. gevoelige bestemmingen (GGD) Casus Harderwijk (gemeente)

4 Luchtverontreiniging Complex mengsel Welke stoffen schadelijk zijn is niet duidelijk Steeds meer bewijs dat fijn stof een belangrijke schadelijke component is Hoe fijner het stof, hoe schadelijker (dieselroet/zwarte rook)

5 Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging Korte termijnLange termijn Verergering bestaande luchtwegklachten Blijvende verlaging longfunctie Verergering astmatische klachten (kinderen) Ontstaan chronische luchtwegklachten (astma) Verergering klachten hart- en vaatziekten Verkorte levensduur (hart- en vaatziekten en longziekten) Toename ziekenhuis- opnamen en medicijngebruik Eerder overlijden van ouderen

6 Verkorting levensduur (Rabl, 2006 )

7 Verloren levensmaanden door PM 10 (Pope, 2009)

8 Norm PM 10 (luchtkwaliteitseis) 1986 WHO-AQG 1 th ed.> Effecten PM + SO 2 1999 Richtlijn EG nr. 30> PM 10 : 40 µg/m³ 2000 WHO-AQG 2 th ed.> Geen effectdrempel PM 10 2005 WHO AQG update> PM 10 : 20 µg/m³ (advies) 2008 Richtlijn EG nr. 50> PM 10 : 40 µg/m³ 2010 … onderzoek

9 Wonen/verblijven nabij een drukke weg & gezondheid Wonen binnen 100m snelweg of 50m drukke stadsweg: grotere kans (7%) op eerder overlijden aan een long- of hartziekte dan mensen die verder van een drukke weg wonen. Kinderen die wonen of naar school gaan binnen 300m van de snelweg hebben (gemiddeld) vaker chronische luchtweg- klachten. Blootstelling van kinderen aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging leidt tot meer astma en astma symptomen (25%). Afstand is tot nu toe de beste voorspeller van verkeers- gerelateerde gezondheidseffecten; PM 10 en NO 2 zijn dat niet.

10 Visie GGD op Besluit “Gevoelige bestemmingen” Kritiek: Toetsing vindt plaats op basis van de wettelijke grens-waarden van PM 10 en NO 2, maten die niet voldoende gevoelig zijn voor de beoordeling van gezondheidseffecten van wegverkeer. Binnenstedelijke wegen zijn niet in het Besluit opgenomen. Woningen zijn in het Besluit niet als gevoelige bestemming opgenomen. Positief: Advies terughoudend te zijn bij binnenstedelijke wegen. Algemene terughoudendheid op basis van goede RO (aandacht voor adviezen Gezondheidsraad en GGD)

11 Gevoelige bestemmingen – visie GGD – Snelweg - gevoelige bestemmingen inclusief woningen: Binnen 100m: negatief bouwadvies 100 – 300m: nee, tenzij … (toetsing door GGD) Buiten 300m: geen beperking Provinciale wegen Geen gevoelige bestemmingen binnen 50m Binnenstedelijke wegen: Niet direct aan drukke weg c.q. 1 e lijn bebouwing, waarbij ‘druk’ gedefinieerd is als een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Ongeacht de concentratie!

12 Brave new world Gemeenten die de visie van de GGD (deels) hebben omarmd: Harderwijk Best Amsterdam (centrale stad) Wel: Afstandcriterium en loslaten van de normen Niet: Woningen als gevoelige bestemming

13 Vragen? Team Milieu & Gezondheid GGD Hulpverlening Gelderland Midden T: 026-3773344 E: milieu-en-gezondheid@hvdgm.nlmilieu-en-gezondheid@hvdgm.nl W: hvdgm.nl/milieu-en-gezondheid Verder lezen: Van der Zee, S.C. Walda I.C. et al, ‘GGD- richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid’, RIVM 609330008/2008. Op www.rivm.nl


Download ppt "WANNEER BEGINT DE VACCINATIE TEGEN FIJN STOF?. Schakeldag Infomil 27 april 2010 D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts/toxicoloog Medisch milieukundige Team."

Verwante presentaties


Ads door Google