De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations Jacobje Visser Medewerker medische milieukunde Tel: 072-5662770

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations Jacobje Visser Medewerker medische milieukunde Tel: 072-5662770"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations Jacobje Visser Medewerker medische milieukunde Tel: 072-5662770 Email: jvisser@ggdhollandsnoorden.nl

2 Inhoud Inleiding Wat zijn elektromagnetische velden? Gezondheidseffecten Grenswaarden Visies op gezondheidseffecten Conclusies

3 Wat zijn elektromagnetische velden? Elektromagnetisch spectrum 0 Hz 100 nm 1 mm 1 m 300 GHz 300 MHz300 Hz 1000 km 3 PHz frequentie golflengte microgolvenradiofrequenties optische straling ioniserende straling extreem lage frequenties energie inhoud

4 Zijn er gezondheidseffecten? Thermische effecten Opwarming van weefsel; blootstellingslimieten Storingen van apparatuur medische implantaten COFAM onderzoek TNO 2003 COFAM II: “Het Zwitserse onderzoek” Andere effecten? Niet-thermische effecten; aspecifieke klachten Kanker

5 Opwarming van weefsels en organen Wetenschappelijk vastgesteld Vinden plaats bij opwarming > 1 °C Effecten: Gedragsverandering Uitvoering fysieke en mentale taken bemoeilijkt Processen in het lichaam

6 Grenzen voor blootstelling SAR (Specific Absorption Rate)-waarde vastgesteld: opwarming > 1 ºC = SAR > 4 W/kg gedurende 30 min Basis voor maximale blootstelling: SAR=0,08 W/kg Omgerekend in veldsterkte Grenswaarde of blootstellingslimiet is afhankelijk van de frequentie

7 Blootstellingslimieten Blootstellingslimieten voor de algemene bevolking: Maximale elektrische veldsterkte in V/m

8 Veldsterkte rond zendmast

9 Metingen van de veldsterkte Metingen door TNO: Binnen 3m in de hoofdbundel:40-50 V/m Gemeten in woningen onder het dak waarop een GSM-antenne staat: 0,2-3 V/m Gemeten vlak bij magnetron: 0-40 V/m Woonomgeving maximaal 0,5-1 V/m

10 Niet-thermische effecten Geen biologisch mechanisme bekend Onderzoeksresultaten niet consistent Niet wetenschappelijk vastgesteld Aspecifieke klachten: Hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieverlies Biologische effecten Bijv. op hersenfuncties Kanker?

11 COFAM onderzoek 2 groepen proefpersonen: 1 groep met klachten, 1 zonder Blootstelling aan GSM 900, 1800, UMTS of placebo Veldsterkte 1 V/m Blootstellingsduur 20-25 minuten

12 COFAM onderzoek Verbetering cognitieve functies Ervaren welbevinden verminderd bij UMTS-signaal in beide groepen Geen effecten op welbevinden bij blootstelling aan GSM-signalen

13 COFAM onderzoek Conclusies Gezondheidsraad Methodologisch goed opgezet Vragenlijst geschikt? Oorzakelijk verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en vermindering van welbevinden of gezondheidsschade kan niet worden vastgesteld

14 Het Zwitserse onderzoek Electrogevoeligen en niet- electrogevoeligen Cognitieve functies en subjectief welbevinden UMTS straling 1 en 10 V/m en geen straling Meer proefpersonen (grotere steekproef ± 100 stuks)

15 Resultaten Zwitsers onderzoek Geen verandering in welbevinden Geen verandering in cognitieve functies Proefpersonen waren niet in staat UMTS velden waar te nemen Resultaten COFAM I niet bevestigd

16 Studies in buitenland Ambassade VS in Moskou Naila-studie: huisartsen vinden meer kanker < 400m van zendmast Netanya-studie: in kliniek < 350m van zendmast meer patiënten met kanker dan in andere kliniek Beide studies niet wetenschappelijk

17 Visies op gezondheidseffecten Elektrosmog Visie GGD Wisselwerking overheid – maatschappij - gezondheidsinstanties

18 Conclusies GSM: veel onderzoek, opwarming UMTS: inmiddels ook veel onderzoek Overheid: Kennisplatform electromagnetische velden en gezondheid (16,6 mln euro) Langetermijneffecten… Voor de Rijksoverheid geen reden om plaatsingsbeleid GSM- of UMTS-antennes vanuit gezondheidskundig oogpunt te wijzigen


Download ppt "Gezondheidseffecten van GSM en UMTS basisstations Jacobje Visser Medewerker medische milieukunde Tel: 072-5662770"

Verwante presentaties


Ads door Google