De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 1 Elektromagnetische compatibiliteit GSM verbod, heeft het nog zin? Ido de Boer, klinisch fysicus, Maasstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 1 Elektromagnetische compatibiliteit GSM verbod, heeft het nog zin? Ido de Boer, klinisch fysicus, Maasstad."— Transcript van de presentatie:

1 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 1 Elektromagnetische compatibiliteit GSM verbod, heeft het nog zin? Ido de Boer, klinisch fysicus, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam

2 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 2 Inhoud EMI: het verschijnsel, de onderzoeken Wat zeggen de normen en is dat afdoende Gebruik van zenders en straling Risicoanalyse, beleid ziekenhuis En verder

3 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 3 Elektromagnetische Interferentie (EMI) Door andere apparatuur of zenders Interferentie op de functie van het apparaat Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) nodig om EMI te voorkomen Normaal ECG EMI door GSM

4 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 4 Soorten zenders Typische kenmerken zenders ModaliteitGSM/GPRSUMTSDECTC2000/ TETRA Wifi Frequentie [MHz]900/18001900 3802400/5200 Max. vermogen [W]2,00,20,251,00,1 Max. elektr. veld op 1 m [V/m] 102,83,572,2

5 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 5 Effecten op apparatuur: GSM Meestal test met generator Verschillen met echte gebruikssituatie (vermogen, signaal) Resultaten onderling niet altijd vergelijkbaar Meeste storingen bij afstand 0,1 W Calcagnini et al., Health Physics 2006

6 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 6 Effecten op apparatuur: GSM van Lieshout et al. (AMC) in Critical Care 2007: 61 high care apparaten getest op EMI Tevens beoordeling van klinische gevolgen (H/M/L) 43% van de apparaten vertoonde storing UMTS minder storingen en kleinere afstand Geen correlatie tussen EMI en leeftijd van de apparaten

7 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 7 Effecten op apparatuur: GSM Voorbeelden ernstig effect: –Ventilator wijzigt volume, tempo of stopt tijdelijk –Infuuspomp stopt zonder alarm –Dialysetoestel geeft alarm lucht in systeem, stopt –Externe pacemaker inhibitie Voorbeelden matig effect: –Ventilator, curves afwijkend –ECG baseline afwijkingen of spikes –Infuuspomp, onterechte alarmen Voorbeeld gering effect: –Display wijzigingen, ruis uit luidspreker

8 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 8 Effecten op apparatuur: Wifi Niet alle onderzoeken laten effecten zien TNO 2007 wel enig effect: 96 apparaten getest, zender op 0,1 W Op 0 cm 10% apparaten EMI, op 10 cm 3% Max. EMI afstand was 50 cm Zenders kunnen geïntegreerd zijn in (medische) apparatuur Meerdere zenders in ruimte mogelijk DECT niet veel onderzocht, technisch vergelijkbaar met Wifi

9 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 9 Effecten op apparatuur: C2000 C2000 is landelijk systeem voor hulpverleners TETRA is de technologie standaard TNO 2004: 96 apparaten getest, ca. 50% EMI Grotere EMI afstanden dan bij GSM, tot 8 m 3% EMI limiet bij 5 m (1,5 m bij GSM) Dus relatief veel EMI

10 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 10 Bestaande normen afdoende? Algemeen IEC/EN/NEN 60601 60601-1-2: Electromagnetic Compatibility Benoemt o.a. eisen aan –markeringen –documentatie, specs rf emissie en gevoeligheid –Limieten voor EMI gevoeligheid en ontoelaatbare effecten Limieten (versie 2001): –3 V/m voor 80 MHz – 2,5 GHz –10 V/m voor life-supporting apparatuur

11 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 11 Bestaande normen afdoende? Norm gaat alleen uit van elektrische veldsterkte In de praktijk blijkt patroon van het signaal van invloed Lagere frequenties meer EMI Norm biedt dus geen garantie, leeftijd apparatuur dus ook niet! ModaliteitGSM/GPRSUMTSDECTC2000/ TETRA Wifi Frequentie [MHz]900/18001900 3802400/5200 Max. vermogen [W]2,00,20,251,00,1 Max. elektr. veld op 1 m [V/m] 102,83,572,2

12 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 12 Gebruik mobiele communicatie Pro Belang en verspreiding van mobiele communicatie Ook voor de zorg! Onderscheid maken tussen risico’s Contra Handhaafbaarheid speciale regels Emoties rondom (ioniserende) straling Zie bijv. www.stopumts.nl; www.stralingsrisicos.nl

13 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 13 Straling, gevaarlijk of niet? RTL nieuws 6-4-2009

14 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 14 Risicoanalyse Doelstelling: welk niveau van risicoanalyse, complexiteit? –Welke factoren inzichtelijk maken? –Juiste niveau van uitsplitsen en kwantificatie Hier alleen globale analyse mogelijk Zowel kans als klinisch effect Logische categorieën –Afdeling (soort apparatuur en klinische effecten) –Gedrag best te sturen per afdeling (voor zover onderscheid wenselijk) Hier lijkt een relative ranking methode geschikt

15 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 15 Welke categorieën meenemen in relative ranking? Technologieën: –DECT, Wifi (en UMTS) vergelijkbaar laag risicio –GSM (omvat functioneel UMTS) enig risico –C2000 matig risico Adelingen: –Rood: high care appratuur, kwetsbare patiënten –Oranje: overige afdelingen met apparatuur –Groen: buiten behandelzones (bijv. hal, restaurant) Maatregelen: verbod of niet, mate van handhaafbaarheid

16 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 16 Risicoanalyse R = WxBxE Hier W geïnterpreteerd als interactie zenders-apparaat, B als weergave menselijk gedrag

17 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 17 Risicoanalyse R = WxBxE E is hier klinisch effect, geen onderscheid binnen high care apparatuur, beleid wordt niet verder uitgesplitst

18 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 18 Risicoanalyse 6. Vrijgave C2000 6 6-3 1-15 36-270 Substantieel/hoog I. de Boer en B. van den Berg voor Maasstad ziekenhuis en ASz, 2005

19 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 19 C2000 aparte richtlijn Landelijk beleid voor hulpverleners (VWS en BZK), ziekenhuizen ingelicht in 2004 Niet zenden vanuit ziekenhuizen Ook “Autonome Berichten” kunnen zorgen voor EMI Portofoon dus op “transmit inhibit” of geheel uit Werkwijze, uitzonderingen toegelicht in gedragscode

20 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 20 Risicoanalyse Scenario 1 t/m 3 lijken zonder meer mogelijk Bij scenario 4 aandacht nodig voor correcties (verbod op kritieke afdelingen) Scenario 5 te vermijden

21 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 21 En verder? Dialyseafdeling, rode zone? Bellen door patiënten? Nieuwere apparatuur beter getest? Zelf nieuwe apparatuur testen? Harmonisatie tussen ziekenhuizen (NVZ)?

22 Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 22 Conclusie Nog enig risico, onduidelijkheden Algeheel (GSM) verbod niet per se nodig Beleid wel wenselijk, ook rekening houden met gebruik communicatiemiddelen en perceptie risico’s


Download ppt "Nefrologiedagen, Veldhoven7 april 2009Pagina 1 Elektromagnetische compatibiliteit GSM verbod, heeft het nog zin? Ido de Boer, klinisch fysicus, Maasstad."

Verwante presentaties


Ads door Google