De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 juni 2014 Natte koeltorens en legionella Yvonne Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 juni 2014 Natte koeltorens en legionella Yvonne Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 20 juni 2014 Natte koeltorens en legionella Yvonne Jansen

2 2 Achtergrond en motivatie •Uitbraak Amsterdam 2006 •Arbo-wetgeving onvoldoende bescherming •Zorgplicht Wet milieubeheer •Registratie onvoldoende

3 3 legionella •Wat is legionella? •Hoe ‘ontstaat’ legionella? –watertemperatuur 20°C en 50°C –stilstaand water –lange verblijftijd van water –pH 5,5 en 9,2 –biofilm –sediment •Wat zijn de gevaren?

4 4 Koeltorensystemen •Wat zijn koeltorens? •Soorten koeltorens: - industriële en comfortkoeling - droge en natte koeltorensystemen - (niet) recirculerende koeltorens

5 Schematische weergave natte koeltoren

6 6 Recirculerende koeltorensystemen

7 7

8

9 Niet recirculerende koeltorensystemen

10 Adiabatische koeltoren

11 11 Koeltoren met natuurlijke trek

12 12 Koeltoren met mechanische trek

13 Persoonlijke beschermingsmiddelen •Besmetting alleen via luchtwegen niet via huid of inslikken •Legionella bacteriën bevinden zich aëreosolen •Advies: draag maskers met P3-filter

14 14 Activiteitenbesluit § 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren Artikel 3.16a •Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een natte koeltoren die water in aërosolvorm in de lucht kan brengen. Artikel 3.16b •Bij het in werking hebben van een natte koeltoren wordt ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.

15 Activiteitenregeling; art. 3.16a •lid 1: risicoanalyse + legionella-beheersplan •lid 2: ‘eisen’ risicoanalyse

16 Risicocategorie-indeling voor natte koeltorens 1 (hoogste risico) koeltoren in nabijheid (< 200 m) van ziekenhuis, verpleeghuis of andere (medisch georiënteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem 2 koeltoren in nabijheid (< 200 m) verzorgings- tehuizen, hotels of andere gebouwen waarin zich veel mensen bevinden 3 koeltoren in nabijheid (< 600 m) woonomgeving 4 (laagste risico) koeltoren op afstand (> 600 m) van een woonomgeving

17 Activiteitenregeling; art. 3.16a •lid 3: ‘eisen’ legionella-beheersplan •lid 4: maatregelen voorkomen/beperken van risico’s voor de omgeving •lid 5: bij wijziging risicoanalyse aanpassen •lid 6: aantekeningen onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen koeltoren/onderhoud, uitkomsten controles en bijzonderheden werking koeltoren. •lid 7: maatwerkvoorschriften tav invulling legionella-beheersplan

18 Stand van zaken natte koeltorens •2009: geïnventariseerd en voorlichting •2010: gecontroleerd muv THIndustrie •2011: onderzoek I&M •2012:alle (na)controles uitvoeren, MIRR op orde

19 19 •Arbo-Informatieblad 32 ‘Legionella’ •ISSO publicatie 55.3. ‘Legionellapreventie in klimaatinstallaties' •www.infomil.nlwww.infomil.nl •GGD

20 20 Voorbeelden van koeltorensystemen

21 21 Voorbeelden van koeltorensystemen

22 22 Voorbeelden van koeltorensystemen

23 23 Voorbeelden van koeltorensystemen

24

25

26 Locatiescherm; tabblad algemeen

27 Locatiescherm; tabblad registraties

28 Locatiescherm; tabblad activiteiten

29 Locatiescherm; tabblad regelgeving

30 Locatiescherm; tabblad betrokkenen

31 Verslagenscherm; tabblad algemeen

32 Verslagenscherm; tabblad regelgeving

33 Verslagenscherm; tabblad bevindingen


Download ppt "20 juni 2014 Natte koeltorens en legionella Yvonne Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google