De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene en gezonde buurten: wonen nabij stedelijk groen Sonja van Dillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene en gezonde buurten: wonen nabij stedelijk groen Sonja van Dillen."— Transcript van de presentatie:

1 Groene en gezonde buurten: wonen nabij stedelijk groen Sonja van Dillen

2 Inleiding Vitamine G2 Onderzoeksvragen: Verschillen stedelijke buurten in Nederland met verschillende hoeveelheden en typen lokaal groen ook in gezondheid, welzijn en sociale veiligheid? Welke aspecten van lokaal groen zijn het sterkst gerelateerd aan welke effecten? Wat zijn de onderliggende mechanismen bij deze verbanden?

3 Theoretisch kader Groene ruimte in de leefomgeving Blootstelling Luchtkwaliteit Gebrek aan geluid Herstel van stress en mentale vermoeidheid Temperatuur Gedrag Lichaamsbeweging Sociale contacten Selectie SES Geslacht Leeftijd Buurtkenmerken Individuele kenmerken Gezondheid Welzijn Sociale veiligheid

4 Onderzoeksmethoden Literatuuronderzoek Longitudinaal onderzoek: GGD-onderzoek Cross-sectioneel onderzoek: buurtonderzoek

5 Literatuuronderzoek: groene buurten Raad voor het Landelijk Gebied, 2005: Oude wijken beschikken over minder groen Bebouwing groeit sneller dan nieuwe groen Sportgroen is gedeeltelijk uit steden verdwenen

6 Literatuuronderzoek: groene buurten Woningbehoefteonderzoek, 2002: Inwoners van stedelijk gebied missen buurtgroen Een derde van de inwoners in stedelijke omgevingen is ontevreden over hoeveelheid groen

7 Literatuuronderzoek: sociale contacten Sterke relatie sociale contacten en gezondheid: Sterfte Ervaren gezondheid Lichamelijk: hart- en vaatziekten, kanker, immuunsysteem, zenuwstelsel, cholesterol, bloeddruk, lichamelijke beperkingen Mentaal: depressie, burn-out, eenzaamheid Mogelijke relatie sociale contacten en welzijn Mogelijke relatie sociale contacten en sociale veiligheid

8 Literatuuronderzoek: sociale contacten Onduidelijke relatie groen en sociale contacten: 3 Amerikaanse studies vonden positieve relatie (Coley et al., 1997; Kuo et al., 1998, Kweon et al., 1998)

9 Longitudinaal onderzoek: GGD-onderzoek Selectie databestand: CBS-bodemstatistiek: buurten met verandering in lokaal groenaanbod GGD-gezondheidsmonitors: ervaren gezondheid, leefstijl

10 Cross-sectioneel onderzoek: buurtonderzoek 3 methoden: GIS (geografische informatiesystemen) Groeninventarisatie Vragenlijst

11 Groeninventarisatie 20 buurten in 4 grote Nederlandse steden Rasters met straal van 500 meter Twee soorten observatiechecklisten: Adres Gebied (park, bos, natuurgebied) Handleidingen

12 Groeninventarisatie Onderdelen observatiechecklist: Algemene informatie Groenaspecten Faciliteiten Water Indruk van het groen Gebruik van groen

13 Groeninventarisatie

14

15 Vragenlijst Steekproef: 8000 buurtbewoners (4 steden X 20 buurten X 100 buurtbewoners) Verwachte response: 30% Tailored Design Method (Dillman, 1999): reminders, persoonlijk, incentive Multi-level analyse

16 Vragenlijst Vraagrubrieken: Waardering van groen Gebruik van groen Mechanismen: lichaamsbeweging, sociale contacten, herstel van stress Uitkomstmaten: gezondheid, welzijn, sociale veiligheid Achtergrondvragen

17 Planning Vitamine G2 GGD-onderzoek: najaar 2006 Groeninventarisatie: voorjaar 2007 Vragenlijstonderzoek: voorjaar 2007

18 Discussiepunten voor beleidsmakers Aan welk soort onderzoeksinformatie hebben beleidsmakers behoefte? Welke specifieke groenaspecten zijn zinvol bij groeninventarisatie? Zijn er andere relevante projecten waarmee verbindingen gelegd kunnen worden?

19 Discussiepunten voor beleidsmakers In hoeverre wordt in de gemeentelijke visie aan groen een rol toebedeeld ter bevordering van de gezondheid? In hoeverre wordt groen herkend als bijdrage aan de oplossing van de grootstedelijke problematiek?


Download ppt "Groene en gezonde buurten: wonen nabij stedelijk groen Sonja van Dillen."

Verwante presentaties


Ads door Google