De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie. De ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie. De ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie. De ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven.

2 Inleiding Aanzienlijke verschillen in gezondheid tussen buurten Aanwijzen impulsgebieden die extra inspanning verkrijgen Aandacht voor sociale en fysieke leefomgeving via wijkgezondheidswerk Ijveren voor intersectorale samenwerking en buurtparticipatie

3 Werkwijze gezondheidswerk Beide buurten krijgen projectgroep toegewezen Verantwoordelijk voor het signaleren, opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk Onderhouden contacten met wijkbewoners, uitvoerende instellingen en programmacommissie In praktijk mengeling van top-down en bottom-up werking Samenwerking met andere instellingen en organisaties

4 Actiebegeleidend onderzoek Interventie die een belangrijke bijdrage levert aan de voortgang van wijkgerichte gezondheidsprogramma’s Faciliteert en stimuleert samenwerking en participatie door deze inzichtelijk en bespreekbaar te maken Evalueert en faciliteert: informatie wordt verzameld, geanalyseerd en teruggekoppeld naar praktijk

5 Actiebegeleidend onderzoek Organiseren onderzoeksactiviteiten Met hulp van sleutelfiguren binnen de wijk en vrijwilligers Belangrijke rol in overwinnen van de startproblemen

6 Problemen Project raakt in impasse Doelstellingen moeten bijgewerkt worden Buurtparticipatie verloopt moeilijk Andere prioriteiten op buurtniveau zoals drugsproblematiek Taken en rollen van partners niet altijd duidelijk

7 Oplossingen Persoonlijke benadering naar buurtbewoners toe Meer aandacht voor intersectorale samenwerking Doelstellingen worden aangepast en realistischer gemaakt Buurtbewoners opdelen in verschillende doelgroepen

8 Conclusie Werking startte top-down maar ging geleidelijk naar bottom up Buurtparticipatie sterk gestegen, buurtbewoners komen zelf met ideeën en initiatieven Intersectorale samenwerking is sterk verbeterd en effectiever

9 Besluit van onderzoek Individueel niveau weinig meetbare verschillen Verschil in gewenste doelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en prioriteiten door uitvoerders en bewoners Activiteiten waren niet altijd specifiek gericht op gezondheid Aanbevolen om activiteiten ook afzonderlijk te evalueren

10 Referentie basisartikel Koelen, M., Kloek, G., Meertens, Y., van Nierop, P., Wagemakers, A., & Weijters, J. (2007). Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie: De ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 85(1), 23-31. DOI: 10.1007/BF03078591


Download ppt "Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie. De ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google