De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel"— Transcript van de presentatie:

1 Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel
Workshop Kwaliteitsmanagement- en ontwikkeling op de werkvloer realiseren Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel

2 Welkom Even voorstellen…

3 Wat staat u te wachten in deze workshop?
Verdieping begrippen zoals kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsmanagement Inzicht in werken aan kwaliteitszorg vanuit onderwijsteams Reflectie op deze thematiek vanuit (eigen) praktijk

4 Aanleiding Signalen uit onderwijsteams/ instellingen
Geluiden netwerk kwaliteitszorg Inspectierapport Adviesgroep EQAVET Conclusie onderzoek NLQAVET

5 Eerste oefening ‘Functies van kwaliteitszorg’
Vorm groepjes op basis van kleur (zelfde kleur bij elkaar) Ga in gesprek met elkaar vanuit het kader: “Werken aan kwaliteit vanuit het onderwijsteam om leerwinst van de student te vergroten” Licht kort het begrip toe dat op je kaartje staat Bespreek deze begrippen m.b.v. vragen, zoals: Hoe verhouden deze functies zich tot elkaar? Wat krijgt op dit moment veel aandacht? Wat zou meer aandacht moeten krijgen?

6 Terugkoppeling Om te werken aan onderwijskwaliteit vanuit het onderwijsteam… … welke functie van kwaliteitszorg zou je meer aandacht willen geven?

7 Waar gaat kwaliteitszorg nu over
Waar gaat kwaliteitszorg nu over? Of welke functies heeft kwaliteitszorg? 5 functies van kwaliteitszorg: Verantwoorden, sturen, verbeteren, beheersen, inspireren Centrale vraag: Hoe kan de impact van kwaliteitszorg vergroot worden, zodat daadwerkelijke verbetering van het onderwijs wordt gerealiseerd?

8 Effectieve kwaliteitszorg: 2 invalshoeken
Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsontwikkeling Systematisch analyseren en verbeteren Vanuit ervaring en reflectie verbeteren Top-down proces Bottom-up proces Instrumenteel, systemisch, datagericht Organisch, dialoog PDCA-fasen zijn gescheiden PDCA-fasen lopen in elkaar over Focus op verantwoorden Focus op verbeteren Probleem: betrokkenheid, draagvlak Probleem: grip, verantwoording

9 Bevorderen van kwaliteitszorg door methoden of aanpakken, zoals…
Hard controls: Plannen maken, cyclus inrichten Taken en verantwoordelijkheden beleggen, functioneringsgesprekken Sturingsinformatie, enquêtes, risico-analyses Audits, normen stellen

10 Bevorderen van kwaliteitszorg door methoden of aanpakken, zoals… (2)
Soft controls Managementstijl Elkaar aanspreken, open cultuur, reflectie Vertrouwen, transparantie Vrijheid Werken aan kwaliteit dichtbij het primaire proces gericht op leerwinst student Werken vanuit de juiste waarden: betrokkenheid, samenwerking, openheid, flexibiliteit en externe gerichtheid Waarden: het kwaliteitsmanagement gaat juist uit van waarden als: planning, efficiency, stabiliteit, werken volgens standaarden.

11 Vraag Waar gingen de gesprekken van zojuist het meeste over?
Kwaliteitsmanagement of kwaliteitsontwikkeling? Hard controls of soft controls?

12 Tweede oefening “Kwaliteitszorg op de werkvloer”
Terug naar de groepen Stel je een onderwijsteam voor in een aparte bijeenkomst in het kader van kwaliteitsontwikkeling Het team is bezig met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zij willen de intake verbeteren. Ga met elkaar in gesprek over de vraag: Hoe werkt dit team in deze bijeenkomst effectief aan kwaliteitszorg? Hoe gaan ze te werk? Wat staat er op hun agenda? Waarover voeren zij het gesprek en welke bijdrage levert ieder?

13 Terugkoppeling Hoe werkt dit team in deze bijeenkomst effectief aan kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsmanagement?

14 7 succesfactoren voor aanpak kwaliteitsontwikkeling in teams
Doel helder, verbeteren van onderwijs en leerwinst studenten Eigenaarschap in het team voor kwaliteitsontwikkeling Een eenvoudig systeem of aanpak waar het team zelfstandig mee kan werken Cyclische aanpak met de PDCA Open cultuur in team Individueel kwaliteitsbewustzijn teamleden Effectieve al doende leerprocessen in teams

15 Conclusies? Nieuwe inzichten? Wat neem ik mij nu voor? Hoe kan ik deze nieuwe inzichten toepassen in mijn eigen werk? Kaartjes oefening 1 graag inleveren

16 Dank voor jullie bijdrage! Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel
Stationsplein 14 Postbus BP ‘s-Hertogenbosch


Download ppt "Peter IJsenbrant en Marloes van Bussel"

Verwante presentaties


Ads door Google