De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstellen doe je zelf: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cursus, geleid door ervaringsdeskundigen, op het herstel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstellen doe je zelf: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cursus, geleid door ervaringsdeskundigen, op het herstel."— Transcript van de presentatie:

1 Herstellen doe je zelf: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cursus, geleid door ervaringsdeskundigen, op het herstel van de deelnemers Hanneke van Gestel-Timmermans (KZE, Tranzo) Evelien Brouwers (Tranzo) Marcel van Assen (Departement Methoden en Technieken van onderzoek) Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE, Tranzo) Dit project werd mogelijk gemaakt door:

2 Deelnemers onderzoek Cursusgroepen: totaal 168 deelnemers Wachtlijstgroepen: totaal 165 deelnemers Totaal: 333 deelnemers

3 Resultaten  De cursus had een positief effect op belangrijke elementen van herstel: Mensen die aan de cursus deelnamen hadden hogere scores op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen. Deze effecten houden ook in elk geval drie maanden aan.

4 Analyse wachtlijstgroep Bevestiging eerdergenoemde resultaten

5 Verklaring belangrijkste effecten Empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen  Meer actieve benadering t.a.v. omgaan met psychiatrische problemen:  Cursusleider als rolmodel  Delen van ervaringen met cursusleider en in de (zelfhulp)groep  Opzet en uitvoering cursus

6 Resultaten  Klein positief effect op kwaliteit van leven Verklaring: veranderingen in kwaliteit van leven (leefsituatie, school, vrijetijdsbesteding, sociale contacten etc.) vereisen meer tijd (Castelein, 2008, Davidson, 1999, Barbic 2009).

7 Resultaten  Klein positief effect op algehele geestelijke gezondheid

8 Geen effect  Lichamelijke gezondheid  Eenzaamheid

9 Vormen van copinggedrag  Taakgerichte coping: oplossing voor het probleem zoeken door verandering te brengen in de situatie  Emotiegerichte coping: neiging emotioneel te reageren op stress of tegenslag (b.v. huilen of agressief reageren)  Vermijdingsgerichte coping : neiging om de situatie die stress of tegenslag veroorzaakt te ontwijken of te ontvluchten (bijvoorbeeld door te slapen of tv te kijken).

10 Resultaten coping  cursusgroep scoorde beter op taakgerichte coping (klein positief effect) en emotiegerichte coping (klein negatief effect)  Geen effect op vermijdingsgerichte coping

11 Resultaten interviews Aanpassingen cursus na afloop van onderzoek:  Collage naar voren  Schema’s  Grenzen stellen/opkomen voor jezelf (medezeggenschap)  Kleine veranderingen tekst  Rehabilitatie eruit

12 Bevorderende factoren  Groepseffecten: onderlinge steun, sterke band, veiligheid, herkenning en begrip  Ervaringsdeskundigen als cursusleider: opstelling als gelijken en zwakke kanten tonend: hoop, inspiratie en openheid  Cursusmateriaal: positief beoordeeld

13 Belemmerende factoren  Jezelf moeilijk kunnen uiten (klein aantal respondenten)  Fase van herstel bij aanvang cursus  Verkeerde verwachting; meer diepgang

14 Beperkingen van de studie  Effecten cursus wetenschappelijk bewezen, maar niet welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn  Korte follow-up periode; maar wel is duidelijk dat de effecten in elk geval 3 maanden aanhouden

15 Aanbevelingen  Cursus past goed binnen huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg (meer gericht op herstel) en binnen WMO  Resultaten niet van toepassing op alle cliënten binnen de GGz  Verder onderzoek noodzakelijk binnen cliëntgestuurde interventies en over langere termijn  Uitzetten cursus elders in Nederland = kans voor vele cliënten te komen tot actieve start herstelproces

16 Conclusie  De cursus heeft een positief effect op hele belangrijke elementen van herstel. Grootste effecten zijn gemeten op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen.  De cursus activeert deelnemers  Advies: ga ermee aan de slag!!!


Download ppt "Herstellen doe je zelf: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cursus, geleid door ervaringsdeskundigen, op het herstel."

Verwante presentaties


Ads door Google