De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schizofrenie en verwante stoornissen Door Marie Hannosette.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schizofrenie en verwante stoornissen Door Marie Hannosette."— Transcript van de presentatie:

1 Schizofrenie en verwante stoornissen Door Marie Hannosette

2 Diagnose o Schizofrenie is een chronische aandoening o In de adolescentie o Psychiater stelt diagnose op basis van: 1. psychotische verschijnselen 2. verloop functioneren 3. niveau functioneren o Met behulp van DSM-IV

3 Symptonen o Incoherentie o Hallucinaties o Wanen o Negatieve symptonen o Katatone symptonen

4 Varianten van shizofrenie 1. Paranoïde type: gekenmerkt door preoccupatie met wanen en hallucinaties 2. Gedesorganiseerde type: gekenmerkt door onsamenhangende spraak, ernstige cognitieve functiestoornissen en inadequaat effect 3. Schizofreniforme psychose (kortdurende vorm van schizofrenie)

5 Epidemiologie o Stoornis komt naar boven tussen 15 en 45 jaar (ongeveer helft van de bevolking) o Schizofrenie wordt als een volksziekte beschouwd o Sommige bevolkingsgroepen lopen hoger risico; etnische minderheden uit de Antillen, Suriname en Marokko o Genetische factoren spelen een duidelijke rol o Meer mannen dan vrouwen

6 Kwetsbaarheidsmodel o Er kunnen drie componenten worden onderscheiden: 1. Cognitieve functiestoornissen 2. Stress 3. Coping

7 1. Cognitieve functies o Geheugen; kan worden onderverdeeld in 5 verschillende aspecten o Informatieverwerking en aandacht; kan ook worden onderverdeeld in 4 verschillende aspecten o Executieve functies; kan worden onderverdeeld in 6 verschillende processen

8 2. Stress o Onderzoek naar de ‘life-events’, die de psychotische episodes meestal vooraf gaan. o Verhogen de premorbide kwetsbaarheid o Alledaagse activiteiten worden als stressvol beschouwd

9 3. Coping o Subjectieve stressbeleving is van belang o Onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte coping o Copinggedrag is zelfbeschermend en angstreducerend

10 Behandeling o Snelle en adequaate behandeling verreist o Enerzijds antipsychotica; doen de wanen en hallucinaties verdwijnen o Anderzijds psychosociale interventies; richten op het voorkomen van een terugkeer van de stoornis en verwerking veranderde toekomstperspectief

11 Revalidatie o Ook van toepassing bij andere chronische en recidiverende ernstige psychiatrische aandoeningen o Revalidatie is gericht op onderliggende cognitieve functiestoornissen en leren mee omgaan

12 Rehabilitatie o Proces van herstel in sociale posities en emancipatie o Verschillende soorten zoals arbeidsrehabilitatie o Andere namen: 1.ITB of Individuele Trajectbenadering 2.IRB of Individuele Rehabilitatie Benadering 3.SE of Supported Employment


Download ppt "Schizofrenie en verwante stoornissen Door Marie Hannosette."

Verwante presentaties


Ads door Google