De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suïcide en schizofrenie, risicofactoren en implicaties voor behandeling M. De Hert & J. Peuskes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suïcide en schizofrenie, risicofactoren en implicaties voor behandeling M. De Hert & J. Peuskes."— Transcript van de presentatie:

1 Suïcide en schizofrenie, risicofactoren en implicaties voor behandeling M. De Hert & J. Peuskes

2 Inleiding •Sterftecijfer bij schizofrenen: tweemaal zo hoog dan de algemene bevolking •Meest voorkomende doodsoorzaak = suïcide •Vooral jonge schizofrene patiënten (10 %) •Enkele risicofactoren: mannelijk geslacht, negatieve houding tegenover behandeling, impulsief gedrag,…

3 Inhoud •Inleiding •Demografische gegevens en risicofactoren •Suïcide en schizofrenie in België •Hypotheses omtrent zelfmoord bij schizofrene patiënten •Richtlijnen voor behandeling •Besluit

4 Demografische gegevens + risicofactoren •Algemene factoren: worden door schizofrenen gedeeld met de algemene bevolking •Vb. blank, mannelijk, alleenwoond, ongehuwd,… •Specifieke factoren: specifiek bij schizofrenen •Vb. korte ziektegeschiedenis, jonge leeftijd,… •Tussen 30-50 procent van de schizofrene patiënten doet ooit een zelfmoordpoging, dikwijls met een hoogletale methode

5 Suïcide en schizofrenie in België •1995: case-control bij schizofrenen (+- 870 pers) •Follow-up van 11,4 jaar •Resultaten: 63  zelfmoord (49 M, 14 V) •Suïcidefrequentie: 7,2% •Cijfers per geslacht zijn 40 x hoger dan de zelfmoordcijfers bij de leeftijdsgroep van 20-39j •Veel keuze voor hoogletale methode •Meest gekozen methode = springen voor een trein

6 Suïcide en schizofrenie in België •Beschermende factoren tegen zelfmoord: - Symptoomvrije patiënten - Zinvolle dagactiviteit - Ambulante behandeling •Tussen deze drie bestaat er een correlatie

7 Hypotheses omtrent zelfmoord bij schizofrene patiënten •Schizofrenie = sociale en persoonlijke catastrofe •Treft jonge mensen in belangrijke periode van hun leven •Verschillende verliessituaties leiden tot gevoelens van hopeloosheid en depressie  hoe meer deze gevoelens aanwezig zijn, hoe groter het risico tot zelfmoord

8 Hypotheses omtrent zelfmoord bij schizofrene patiënten •Belangrijke risicofactoren: psychotische symptomen & episoden •Hoge correlatie tussen impulsief gedrag en suïcide •Afwijking in genetisch materiaal = indicator voor agressief en zelfdestructief gedrag •Weinig hoopvolle situatie: geen werk, isolatie, geen zinvolle dagactiviteit  versterken gevoelens van depressie

9 Richtlijnen voor behandeling •Voorkomen van recidive en verergering •Toedienen neuroleptica: bestrijden van stemmingsschommellingen •Cognitieve gedragstherapie: behandeling voor hallucinaties •Levenslange begeleiding •Psycho-educatie: info over ziekte aan patiënt + familie •Psychosociale rehabilitatie: gebruik maken van de nog aanwezige vaardigheden

10 Besluit •Suïcide = meest dramatische uitkomst van schizofrene psychose •Gebeurd meestal op jonge leeftijd, terwijl er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen •Behandeling moet zich richten op de risicofactoren •Op lange termijn: sociaal isolement tegengaan door middel van aangepaste opleidingen op vlak van werk en sociale vaardigheden


Download ppt "Suïcide en schizofrenie, risicofactoren en implicaties voor behandeling M. De Hert & J. Peuskes."

Verwante presentaties


Ads door Google