De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermijdbare zelfdoding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermijdbare zelfdoding"— Transcript van de presentatie:

1 Vermijdbare zelfdoding
Taakopvatting van de inspectie bij suïcidepreventie te beperkt Leen Verbrugghe 1BaTPc

2 Overzicht Inleiding Toezicht vroeger en nu Ook pogingen meerekenen
Systematisch taxatie Rapportages Blinde vlek voor duizend suïcidanten Taakverdeling OGZ en inspectie Sparrow en andere inspecties Conclusie en aanbevelingen

3 Inleiding Veel suïcides onzichtbaar voor Inspectie → Geen goed preventiebeleid Probleem? In de geboden zorg In de toegankelijkheid van de zorg In de nazorg

4 Toezicht vroeger en nu 1996 ‘Kwaliteitswet zorginstellingen’
→ Inspectie minder directe info → Instellingen zelf incidenten registreren, analyseren en maatregelen treffen 2005 Wijziging ‘Kwaliteitswet’ → Beter informeren inspectie → Nalatigheid tuchtrechterlijk vervolgen

5 Ook pogingen meerekenen
Prestatie-indicatoren vaststellen mbp. suïcidecijfers Bedenkingen: Absolute cijfer / instelling laag Cijfers afhankelijk van type patiëntenpopulatie Verschillen tussen toegankelijke en ontoegankelijke instellingen

6 Conclusie: Suïcidecijfers belangrijke uitkomstmaat maar pogingen buiten beschouwing
Oplossing: Procesindicatoren?

7 Systematische taxatie
Veel weerstand: Niet evidence based Vanuit persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel Risicofactoren: Meest zwaarwegende factoren: Op korte termijn: suïcidale ideatie Op korte en lange termijn: eerdere suïcidepogingen

8 Ziektegerelateerde factoren/ langdurige kwetsbaarheidsfactoren:
Depressie Schizofrenie Alcohol –en drugsmisbruik Angststoornissen Eetstoornissen Hechtingsproblemen Traumatische gebeurtenis Lichamelijke ziekte

9 Psychologische kwetsbaarheidsfactoren:
Hopeloosheid/wanhoop Negatief zelfbeeld Neiging tot rumineren/piekeren Agitatie Impulsiviteit Dichotoom denken Gebrekkige probleemoplossing Perfectionisme

10 Psychosociale factoren en risicomomenten:
Suïcidaal model in omgeving Recent verlies Statusverlies/financieel Ernstige vernedering Alleenwonend Sociaal isolement Vluchtelingen Gedetineerden Geslacht en leeftijd Pas ontslagen uit zorg Nabestaanden van een suïcide

11 Rapportages Werken met format Suïcidebeleidsplan evalueren
→ Geven éénzijdig beeld → Eventueel aanvullend onderzoek in natuurlijk milieu. Administratief onderzoek Probleem: Angst voor sancties → minder openhartig

12 Blinde vlek voor duizend suïcidanten
Weinig systematische rapportages van bepaalde instanties → suïcides niet altijd gemeld → structurele problemen in de zorg

13 Taakverdeling OGZ en inspectie
OGZ: signaleren van psychische problemen, waaronder suïcidaliteit Inspectie: Opsporen van risico’s in de zorgverlening

14 Sparrow en andere inspecties
VROM-inspectie Onderwijsinspectie Inspectie van de gezondheidszorg

15 Conclusie en aanbevelingen
Inspectie hanteert een te beperkte taakopvatting Minder bezighouden met individuele kwesties Meer alert voor systeemfouten binnen instellingen Niet iedere zelfdoding te vermijden, maar sommige wel


Download ppt "Vermijdbare zelfdoding"

Verwante presentaties


Ads door Google