De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing/debat Richtlijnontwikkeling Suicidaliteit Paul Wisman en Ad Kerkhof Waarom een lezing/debat? Waarom suicidaliteit? Waarom een richtlijn? Waarom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing/debat Richtlijnontwikkeling Suicidaliteit Paul Wisman en Ad Kerkhof Waarom een lezing/debat? Waarom suicidaliteit? Waarom een richtlijn? Waarom."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing/debat Richtlijnontwikkeling Suicidaliteit Paul Wisman en Ad Kerkhof Waarom een lezing/debat? Waarom suicidaliteit? Waarom een richtlijn? Waarom NedKAD? Waarom hier en nu?

2 Stelling 1 (welke spreekt u het meest aan?) 1. Suicidaliteit en depressie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 2.Suicidaliteit is een aparte entiteit die vaak samenvalt met depressie maar vaak ook niet 3.Suicidaliteit covarieert met depressie, maar is een aparte persoonlijkheidsdimensie

3 Stelling 2: Nederland heeft dringend behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn suicidaliteit 1.Ja, omdat het nu vaak zo’n zooitje is 2.Nee, omdat de GGz al voldoende doet wat in haar vermogen ligt 3.Ja, maar dringend is overdreven; veel gebeurt al volgens lokale richtlijnen

4 Uitgangspunten -Voorkomen is beter dan genezen -Richten op specifieke onderdelen van het fenomeen suicidaliteit -Primair : opvoeden van de bevolking? -Secundair: gerichte programma’s op risicogroepen -Expliciet maken van veel dat al impliciet gebeurt, -Maar ook van veel dat nu impliciet niet gebeurt

5 Uitgaan van beschikbare kennis en ervaring: Bronnen: -Epidemiologie -Psychologie -Klinische praktijk -Bestaande (deel)richtlijnen uit binnen- en buitenland

6 Epidemiologie van suicidaliteit -Erg veel is al bekend -In ieder goed textboek na te kijken -Voldoende kennis aanwezig om mee aan de slag te gaan

7 Psychologie van suicidaliteit Concept van de langdurige kwetsbaarheid Welke consequenties voor richtlijnen volgen hieruit?

8 Langdurige kwetsbaarheid Suicidaliteit is een terugkerend fenomeen Van alle mensen die door suïcide om het leven komen heeft meer dan de helft al eerder een suïcidepoging ondernomen Van alle mensen die suïcidepogingen ondernemen heeft meer dan de helft al eerder een suïcidepoging ondernomen

9 Langdurige kwetsbaarheid Van alle suïcidepogers recidiveert minstens 40% Van alle suïcidepogers komt 10% door suïcide om het leven Veel suïcides en suïcidepogingen vinden plaats na afloop van een klinische behandeling

10 Langdurige kwetsbaarheid Suicidaliteit is een latent aanwezig blijvende kwetsbaarheid Suicidaliteit als een herpes virus (metafoor) Suicidaliteit is een persoonskenmerk Suicidaliteit co-varieert met psychische aandoeningen

11 Langdurige kwetsbaarheid: Ahrens en Linden (1996): Is there a suicidality syndrome independent of specific major psychiatric disorder? Zelfde set van predictoren onderscheidt suïcidale patiënten zowel binnen de groep depressieve patiënten als binnen de groep schizofrene patiënten (1920, 2383) Acta Psych. Scand. 1996, 94, 79-86

12 Langdurige kwetsbaarheid Ahrens en Linden: Common pattern: increased worrying or rumination, hopelessness, social withdrawal, and lack of activity Suicidality should be seen as a phenomenon independent of any specific psychiatric disorder

13 Langdurige kwetsbaarheid Een persoonlijkheidskenmerk / levenshouding die er voor zorgt dat teleurstellingen snel leiden tot hopeloosheid en overgegeneraliseerde toekomstperspectieven In combinatie met impulsiviteit en het verlangen dat de psychische pijn nu moet stoppen Zelfbeeld voortdurend bedreigd

14 Langdurige kwetsbaarheid Neurotische omgang met het leven Angstig, somber, onzeker wereldbeeld Perfectionisme en faalangst Dichotoom denken (overgeneraliseren) Rumineren en piekeren Slapeloosheid en hopeloosheid Gebrekkige probleemoplossingstrategieën Krenkbaar zelfbeeld

15 Langdurige kwetsbaarheid Covarieert met psychische aandoeningen Maar is niet alleen maar een symptoom Langdurige persoonlijkheidsdimensie Niet genezen als depressie opklaart Niet genezen bij ontslag uit de kliniek Kan terugkomen bij teleurstellingen Hoog bij volgende depressieve episode

16 Implicaties voor beleid en hulpverlening: Herhaalde taxatie van de sterkte van het suïcidale verlangen: in samenspraak Betrekken van familieleden Continuïteit van zorg Voorbereiden op terugval Hulpverlening specifiek gericht op suicidaliteit Cognitief-motivationele benadering van wanhoop Ook gericht op suïcidale gepieker over toekomst Bespreekbaarheid langdurige kwetsbaarheid Belangenbehartiging: realistische toekomst

17 Klinische ervaring: stelling 3 1.Iedere casus is er een teveel 2. Iedere casus was in principe te voorkomen geweest 3. Van iedere casus leren we

18 Casus mw Z. -43 jaar, gehuwd, 2 kk, verpleegkundige -Feb 2004 3de recidief depressie -Moeilijk instelbaar op medicatie -Sterke suicidale uitingen in beginfase -Dringende vraag om ambulante behandeling -April 2004 bijna volledige remissie -Mei 2004 suicide

19 Richtlijnen van hier en elders Systematisch onderzoek van suicidaliteit: in samenspraak Continuiteit van zorg Betrekken familieleden / partners Expliciete behandeling van suicidaliteit Deskundigheidseisen Koppeling preventie – zorg – preventie

20 Stelling 4 1.Ik blijf met aandacht volgen hoe de nieuwe richtlijn suicidaliteit tot stand gaat komen 2.Het onderwerp suicidaliteit geniet mijn onverdeelde professionele belangstelling 3.Ik laat bij deze weten dat ik bereid ben om te participeren in een werkgroep die de realisatie van een dergelijke richtlijn beoogt


Download ppt "Lezing/debat Richtlijnontwikkeling Suicidaliteit Paul Wisman en Ad Kerkhof Waarom een lezing/debat? Waarom suicidaliteit? Waarom een richtlijn? Waarom."

Verwante presentaties


Ads door Google