De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Mokkenstorm, psychiater

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Mokkenstorm, psychiater"— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Suicidepreventie Van beheersen naar begrijpen Van zenden naar bereiken
Jan Mokkenstorm, psychiater Directeur Acute en Kortdurende zorg Z-K GGZinGeest Directeur 113Online Conferentie: Suïcide Voorkom Je Samen 31 mei 2013 Planetarium Amsterdam

2 Lancet Reeves et al 2012: 1% meer werkloosheid  1% meer suïcide

3 Klassiek: Focus op As I of “onderliggende” As II, minder op de suïcidaliteit zelf en de psychologie daarachter

4

5 Moderne suïcidepreventie
Verklarende, beschrijvende diagnose van de suïcidaliteit Daarbij passend crisisinterventie/ behandelplan. “Impulsieve TS middels autointoxicatie met 5 gram paracetamol en 1 liter rum, geluxeerd door dreigende relatiebreuk bij een 37 jarige gehuwde Hindoestaans Surinaamse moeder van twee jonge kinderen, die sinds drie jaar bekend is met (postpartum) depressie (tot voor kort in gedeeltelijke remissie, nu in zorg bij huisarts) maar een blanco VG voor suïcidaal gedrag heeft. Ze kan geen hulpvraag formuleren, en geeft aan nog steeds dood te willen, ook uit schaamte voor haar TS. Er zijn conflicten tussen haar familie en die van echtgenoot. Patiënte loopt kans te worden ontslagen als deskmanager bij een bezuinigend makelaarskantoor.”

6 Klassiek: Blind staren op het (professionele) risico.

7 Suïcidaal gedrag in Nederland Ten Have, M. , Dorsselaer, S
Suïcidaal gedrag in Nederland Ten Have, M., Dorsselaer, S., Tuithof, M., & de Graaf, R. (2011). Nieuwe gegevens over suïcidaliteit in de bevolking (New data on suicidality in the population). Resultaten van de “Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2). Trimbos Instituut. 1,6 K 100 K 500 K

8

9 Voorspellende waarde is gering

10

11 Moderne suïcidepreventie: Ook gericht op matig hoog risico
Vergelijking met veiligheidsgordels Systematisch en op grote schaal toepassen van low impact preventie maatregelen: Systematisch onderzoek van suïcidaliteit in de GGZ populatie Veiligheids/ crisisplannen Systematisch waarborgen continuïteit Haalbaar en hoopgevend plannen De suïcidale patiënt die je spreekt is altijd ook jouw patiënt

12 Klassiek: weinig oog voor inadequaat hulpzoek gedrag en drempels voor patiënten

13 Pogers in Nederland: 40% zocht geen hulp in afgelopen jaar 33% zocht nooit hulp

14 HA praktijkonderzoek: de helft van Sx en TS zocht < 1 maand daarvoor hulp bij huisarts . Bij 7% werd suïcidaliteit besproken(Nivel 2011) Dep Insom Apat Rel SUI Psy Al/Dr Ag Conc Verw

15 Verbeterpunten vanuit patiënt perspectief Taylor, T. L. , Hawton,K
Verbeterpunten vanuit patiënt perspectief Taylor, T.L., Hawton,K., Fortune, S., Kapur, N. Attitudes towards clinical services among people who self-harm: systematic review Br.J.Psych (2009) 194, 104–110 Communicatie en bejegening Aangaan van een werkrelatie Heldere informatie Participatie in beleidsbeslissingen Specifieke deskundigheid van staf Handvatten om wanhoop te hanteren

16 Moderne Suïcidepreventie Samenwerken “Shared Decision Making” met de wilsbekwame patiënt
BEÏNVLOEDEN EXPLOREREN VALIDEREN AANSLUITEN

17 SAMEN Suïcide voorkómen
Cost High Low Applicability Broad Focused Quantity of services needed Environmental safety Self-care & Resilience, prevention, & self-care Primary care services for mental health Outpatient psychiatric services Inpatient psychiatric care Gatekeepers Informal care

18

19

20 ZERO Suicides policy Henry Ford Perfect Depression Care
Presentatie titel

21

22 Van beheersen naar begrijpen

23 Van zenden naar bereiken

24 Het is nu aan ons samen Durven willen 0 (=Nul) suïcides in de GGZ

25 Dank voor uw aandacht Presentatie titel


Download ppt "Jan Mokkenstorm, psychiater"

Verwante presentaties


Ads door Google