De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ad Kerkhof Suicide voorkom je samen Amsterdam 31 mei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ad Kerkhof Suicide voorkom je samen Amsterdam 31 mei"— Transcript van de presentatie:

1 Suïcidepreventie in Nederland en de nieuwe Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag
Ad Kerkhof Suicide voorkom je samen Amsterdam 31 mei GGD-ARKIN-GGZINGEEST

2 Suïcide in Nederland : 1980 - 2011 absolute aantallen
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / A.J.F.M. Kerkhof

3 Aantal suïcides in 2011 Vrouwen en mannen naar leeftijd per 100.000
Centraal Bureau voor de Statistiek 2008 3

4 Aantal suïcides in 2011 Vrouwen en mannen naar leeftijd
Centraal Bureau voor de Statistiek 2008 4

5 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Achtergrond: 1647 suïcides in Nederland in 2011 Daarvan 44% in behandeling GGZ

6 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Suïcides in GGZ (Huisman, IGZ: 2010, 2012): 30 % opgenomen patiënten 70 % ambulante patiënten * * 33 % ontslagen uit opname laatste 3 maanden voor suïcide

7 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Diagnosen: Depressie: 43% Psychotische stoornis: 28% Verslaving: 8% Bipolaire stoornis: 7% Angststoornis: 4% Persoonlijkheidsstoornis 43%

8 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Eerdere suïcidepogingen: 69% Eerdere opnamen: 77% Suïcide in de familie: 11% Non-suïcide contract: 23%

9 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Duur van de behandeling: Nog niet aangevangen: 7% Minder dan een jaar: 27% Van een tot vijf jaar: 27% Meer dan vijf jaar: 45%

10 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Waarom een richtlijn? Wetenschappelijke kennis voor praktijk Concrete aanbevelingen voor goede zorg Duidelijkheid bij beslissingen Versterken professioneel handelen Toetsing en toezicht

11 Internationale Richtlijnen
WHO (1998, 2004): Preventing suicide IASP (2000): Guidelines APA (2003): Practice Guidelines NICE (2004): Clinical Guideline (Update april 2013) AAS (2005): Recommendations DGS (2005): Empfehlungen Schotland (2008): Systematic Review UK (2010): Royal College of Psychiatrists Nieuw Zeeland, Frankrijk, etc.

12 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Multidisciplinaire richtlijnen voor: Depressie 2007 Schizofrenie 2007 Angst 2007 Persoonlijkheidsstoornissen 2008 Alcoholverslaving 2009

13 Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten
Eerdere richtlijnen suicide CBO (1991): Opvang suicidepogers in algemene ziekenhuizen CBO (1998): Verpleegkundige zorg suïcidale patiënt De Jong e.a. (2008). Suïcidaliteit in de Verslavingszorg Meijel e.a. (2008): Omgaan met suïcidaliteit bij schizofrenie. Trimbos (2010): Kwaliteitsdocument Ketenzorg Suïcidaliteit

14 Ontwikkeling Richtlijn:
Initiatief van NVvP en NIP Organisatie en deskundigheid door TRIMBOS Financiering door ZONMW

15 Doelstelling Richtlijn:
Zorgstandaard transparant te maken Concrete aanbevelingen te doen voor diagnostiek en behandeling van suicidaliteit Evidence based en Consensus based Versterken van professionele zorg Geaccordeerd door beroepsverenigingen Toetsingskader Inspectie Multidisciplinair

16 Doelgroepen: BIG hulpverleners
Psychiaters (in opleiding) Huisartsen (in opleiding) Bedrijfsartsen (in opleiding) (SEH) Artsen (in opleiding) Psychologen (in opleiding) Psychotherapeuten (in opleiding) Verpleegkundigen (in opleiding) Tuchtrecht

17 EBRO Methodiek Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling
Uitgangsvragen Overzicht van empirische evidentie Bewijskracht studies (Niveau 1-4) Wetenschappelijke conclusies Overwegingen Consensus Aanbevelingen

18 Samenstelling: 2 Vertegenwoordigers NvVP 2 Vertegenwoordigers NIP
Vertegenwoordiging Verpleegkundigen Coordinatie en Ondersteuning TRIMBOS Werkgroep geholpen door schrijfgroep (12) Klankbordgroep (53 personen) Participatie patienten en familieleden Verpleegkundige focusgroep

19 Procedure Concept richtlijn Commentaarfase Verwerking commentaar
Eindversie Accordering beroepsverenigingen Dit alles duurde drie jaar

20 Thema’s Richtlijn: Contact maken, begrijpen
Suicidaliteit focus van diagnostiek Suicidaliteit focus van behandeling Zorg voor veiligheid Zorg voor continuïteit en ketenzorg Betrekken partners en familieleden

21 Visie op suicidaal gedrag
Kwetsbaarheidfactoren (langdurig) Stressfactoren (uitlokkend) Suicidale toestand (actueel): Klemzitten Behandeling suicidale toestand (actueel) Behandeling stress-en kwetsbaarheidsfactoren In multidisciplinair verband (samenwerking) Ingebed in sociale context

22 Systematisch onderzoek
Het is aan te bevelen om actief te vragen naar suïcidegedachten bij een psychiatrische intake of crisissituatie, bij uitingen van wanhoop, bij belangrijke verlieservaringen, bij transitiemomenten in een lopende behandeling, bij veranderingen in het klinisch beeld, bij gebrek aan verbetering of bij verslechtering van een psychiatrische aandoening.

23 Systematisch onderzoek
Het is niet aannemelijk dat suïcidaal gedrag wordt uitgelokt door er naar te vragen.

24 Systematisch onderzoek
Het is aan te bevelen bij onderzoek naar suïcidaliteit te inventariseren of de patiënt zich hopeloos voelt, geen toekomstplannen heeft, in sterke mate negatieve gedachten heeft over zichzelf, of dwangmatige gedachten heeft over suïcide.

25 Zorg voor Veiligheid Verwijder potentieel dodelijke middelen
Beveiligingspersoneel, politie Opname, al dan niet vrijwillig Sederende middelen, antipsychotica Gedwongen opname / dwangmaatregelen Wettelijk kader. Hier altijd: Safety first Creëer veilige situatie Leg alles vast in dossier

26 Omgang met naasten: Aanbevelingen
Het is sterk aan te bevelen om naasten van de patiënt te betrekken bij de diagnostiek en behandeling voor zover dat binnen de grenzen van het beroepsgeheim te verantwoorden is. Het is aan te bevelen om naasten te informeren en steun te bieden

27 Continuïteit van zorg Let op overgang van zorgsoorten
Ontslag uit kliniek Ontslag uit algemeen ziekenhuis Overgang van afdeling Dossiers en verslaglegging Contact huisarts Overdracht cruciale informatie

28 Continuïteit van zorg Ketenzorg dient regionaal georganiseerd te zijn, waarbij aandacht wordt besteed aan de samenwerking tussen alle disciplines die bij diagnostiek en behandeling betrokken zijn (huisartsen).

29 Veiligheid: Het is sterk af te raden gebruik te maken van een non-suïcide contract in acute situaties of bij onbekende patiënten. In langer durende situaties is het soms te overwegen om mondelinge afspraken te hanteren als middel om suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken.

30 Behandeling Het is sterk aan te bevelen bij een suïcidale patiënt die qua stemming goed lijkt te reageren op antidepressiva in het bijzonder na te gaan of ook het suïcidale gedrag afneemt.

31 Evidentie Lithium Niveau 1: Het is aangetoond dat bij patiënten met een stemmingsstoornis (bi- of unipolair) het gebruik van lithium het risico op suïcide, en suïcidepogingen aanzienlijk vermindert. Stoppen met Lithium bij bipolaire stoornissen geeft een fors verhoogde kans op suïcide en suïcidepogingen. (hulp van familie daarbij nodig)

32 Evidentie psychotherapie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat cognitieve gedragstherapie en probleemoplossings gerichte therapieën suïcidaal gedrag kunnen reduceren in een ambulante behandeling.

33 Evidentie psychotherapie
Niveau 1. Het is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie effectief is in de behandeling van hopeloosheid bij depressieve patiënten.

34 Evidentie psychotherapie
Niveau 2. Het is aannemelijk dat Dialectische Gedragstherapie effectief is in de behandeling van suïcidaal gedrag en zelfbeschadigend gedrag bij vrouwelijke patiënten met een borderline stoornis. Datzelfde geldt voor Mentalization-Based Therapie, Transference – Focused Therapie, Schema-Focused Therapie, en Interpersoonlijke Psychodynamische Therapie

35 Verdere aanbevelingen:
Betrekken familieleden Professioneel handelen na een suïcide Melding van suïcide aan de Inspectie Opvang van nabestaanden Gezondheidswetgeving

36 Naleven richtlijnen? Naleven Engelse richtlijn geassocieerd met minder suïcides (While, e.a., The Lancet, 2012): 24 uur crisis opvang non-compliance comorbiditeit verslaving betrekken familieleden evaluatie suicide achteraf overleg politie en justitie

37 Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering is geassocieerd met minder suïcides en minder suïcidepogingen: Gotland studie (Rutz, 2001) US Air Force (Knox e.a., 2003) Alliance against Depression (Hegerl e.a., 2006) Gatekeepers Training QPR (Quennet, 2013)

38 Naleven richtlijnen en deskundigheidsbevordering
Betere kennis Betere vaardigheden Betere bejegening Betere zorgorganisatie Betere preventie Betere samenwerking Meer tevredenheid met werkzaamheden

39 Te bestellen bij bol.com (€ 10,-)

40


Download ppt "Ad Kerkhof Suicide voorkom je samen Amsterdam 31 mei"

Verwante presentaties


Ads door Google