De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uit: ‘Bijblijven’ (tijdschrift voor huisartsen en specialisten) Auteur: Kupka, R.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uit: ‘Bijblijven’ (tijdschrift voor huisartsen en specialisten) Auteur: Kupka, R."— Transcript van de presentatie:

1 Uit: ‘Bijblijven’ (tijdschrift voor huisartsen en specialisten) Auteur: Kupka, R.

2  Afwisseling van manische en depressieve perioden “Unipolaire stoornis”: gewone depressie zonder manische perioden

3  afwisseling tussen symptoomvrije en symptomatische stemmingsepisoden.  Manisch: aanhoudende, verhoogde euforie met psychotische verschijnselen  Hypomanie: lichte vorm van manie, zonder psychotische verschijnselen  Depressie: geen verschil met unipolaire stoornis  Gemengd: manische en depressieve verschijnselen aanhoudend gelijktijdig of in zeer snelle afwisseling manisch, hypomanisch, depressief of gemengd

4  Bipolaire stoornis I: Depressie, manische en/of gemengde episoden in willekeurige volgorde  Bipolaire stoornis II: naast depressieve episoden enkel hypomanische episoden

5  Variatie stemmingsperiode: enkele dagen tot maanden  Manie duurt langer dan depressie  Bifasisch of cyclisch patroon  Bifasisch: manie – depressie – symptoomvrije interval OF depressie – manie – symptoomvrije interval Cyclisch: depressie en manie wisselen elkaar voortdurend af

6  Herstel tussen de episoden hangt af van de psychosociale consequenties van de episoden.  Gevolgen:  2 tot 3-maal hogere mortaliteit dan de gewone populatie  Hogere sterfte door cardiovasculaire aandoeningen  Suïcidepercentages: 5-10 %

7 Tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt.  Veelvoorkomende voorkomende psychiatrische aandoeningen: Angststoornissen, misbruik, afhankelijkheid alcohol of drugs.  Kan symptomatologie verergeren en interfereert de behandeling  Ontstaan van persoonlijkheidsproblemen

8 Samenspel van genetische kwetsbaarheid, factoren in de ontwikkeling van het individu en uitlokkende psychosociale factoren voorafgaand aan een episode.  Stressvolle gebeurtenissen  Veranderingen in het 24-uurs ritme  Lichamelijke ziekte  Gebruik drugs, alcohol,…  Genetische factoren

9  langdurig, intensief en multimodaal  2 fasen: Acute behandeling van stemmingsepisoden en profylactische onderhoudsbehandeling Acute behandeling: ◦ tweede lijn ◦ psychiatrische instelling met 24-uursbeschikbaarheid

10 Manie : o Traumatische gebeurtenis voor de patiënt en omgeving o In de meeste gevallen is klinische opname onvermijdelijk o Medicamenteuze behandeling van acute manie: antipsychotica en benzodiazepinen Depressie: Behandeling van de bipolaire depressie verschilt niet van de behandeling bij de unipolaire depressie.

11 Onderhoudsbehandeling: o Stemmingsepisode in remissie: voortgezette behandeling van enkele maanden om terugval te voorkomen o Antipsychotica hebben op middellange termijn stemmingsstabiliserende eigenschappen. o Een profylactische behandeling vergt een goede motivatie van de patiënt en de behandelende arts

12 Zwangerschap en postparfum:  Zwangerschapswens kan naargelang de ernst van de stemmingsstoornis voortzetting van de profylaxe wenselijk maken  Voorkeur voor lithium boven carbamazepine en valproïnezuur gezien de teratogene risico's van deze anti-epileptica.  Met lithium kan wel geen borstvoeding gegeven worden, met carbamazepine en valproïnezuur dan weer wel.

13  Zelden gezien in de huisartsenpraktijk en de diagnose zal mede gezien de complexiteit niet vaak door de huisarts gesteld worden  Wisselende stemmingen of ongebruikelijke reactie op antidepressieve behandeling: verdere diagnostiek naar een psychiater  Alleen patiënten met een over langere tijd gestabiliseerde bipolaire stoornis kunnen in de huisartsenpraktijk profylactisch behandeld worden.

14 Lithium : o Minimaal halfjaarlijks bloedonderzoek. o Tekenen van een lithiumintoxicatie: misselijkheid, braken, diarree, tremoren, spierzwakte, ataxie, dysartrie, verwardheid, sufheid, spiertrekkingen en insulten o Ruime inname van water en zout bevordert de uitscheiding van lithium

15  Afbeelding dia 2 Afbeelding dia 2  Afbeelding dia 4 Afbeelding dia 4  Afbeelding dia 6 Afbeelding dia 6  Afbeelding dia 7 Afbeelding dia 7  Afbeelding dia 10 Afbeelding dia 10  Afbeelding dia 12 Afbeelding dia 12  Afbeelding dia 14 Afbeelding dia 14


Download ppt "Uit: ‘Bijblijven’ (tijdschrift voor huisartsen en specialisten) Auteur: Kupka, R."

Verwante presentaties


Ads door Google