De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting van het artikel: Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte? Orphée Bossuyt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting van het artikel: Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte? Orphée Bossuyt."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting van het artikel: Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte?
Orphée Bossuyt

2 Kapstok van het artikel:
Inleiding Onderzoek naar beloop van alcoholisme Methode Deelnemers Meetinstrument Resultaten Voorkomen van stoornissen in het gebruik van alcohol Terugval Discussie Vergelijking met eerder onderzoek Implicaties Conclusie

3 Inleiding Verslaving beschouwd als chronische ziekte Overtuiging!
(zeer klein deel: lang & ernstig verslaafden) Prognose behandelde verslaafden Clinici mogelijk verkeerd beeld beloop ziekte : „the clinican‘s illusion“ Algemene bevolking die voldoet aan criteria diagnose ook chronisch beloop met hoge terugvalpercentages?

4 Onderzoek naar beloop van alcoholisme
Chronisch beloop Veel morbiditeit Sterk verhoogd mortaliteitsrisico Relatieve gunstige abstinentiegetallen overlevende groep 60% na enkele jaren niet meer voldoen aan diagnose Hoog in vergelijking met herstelpercentage andere psychiatrische stoortnissen Grote variatie tussen herstelpercentages Verschillen in studieopzet Verschillen selectie deelnemers

5 Methode Deelnemers Meetinstrument Data NEMESIS
Prospectieve gegevens verzameld op 3 tijdstippen (T0,T1 & T2) Representatieve steekproef 18 – 65 jarigen CONCLUSIES: T1: geen selectieve uitval T2: licht verhoogde uitval Meetinstrument CIDI (composite international diagnostic interview) Betrouwbaar & gevalideerd Gestructureerd diagnostisch interview Uitvraging criteria DSM – III – R (dezelfde als DSM – IV) Diagnose pas als volledig aan criteria voldeden

6 Resultaten Voorkomen stoornissen in gebruik alcohol Terugval
Zie 3 tabellen in het artikel Terugval T0: diagnose alcoholafhankelijkheid T1: geen diagnose T2: 3 terug alcoholafhankelijkheid 1 alcoholmisbruik T0: diagnose alcoholmisbruik T1: geen diagnose T2: 10% terug alcoholmisbruik 1 alcoholafhankelijkheid Kleine kans op terugval!

7 Discussie Eerste prospectieve studie Beperkingen!
Representatieve steekproef algemene bevolking Beide geslachten Beloop alcoholmisbruik en –afhankelijkheid Gevalideerd meetinstrument Toont aan dat groot gedeelte herstelt (kans terugval relatief klein) Beperkingen! Diagnose verkregen met gestructureerd interview ≠ klinische diagnose (gesteld door medisch specialist) Selectieve uitval Follow-up slechts 3 jaar

8 Vergelijking met eerder onderzoek
Minder gunstige & deels vergelijkbare herstelpercentages

9 Implicaties Resultaten artikel → gebruik alcohol in algemene bevolking „gunstiger“ dan beeld mensen met een stoornis in gebruik alcohol in gespecialiseerde verslavingszorginstellingen Alcoholisten hulp zoeken ≠ aanzienlijk in ernst met alcoholisten die geen hulp zoeken 10 jaar voor het hulp zoeken Meerderheid mensen kunnen herstellen met kortdurenden motiverende &/of medicamenteuze interventie Bevindingen betreft categorie misbruik Diagnose mogelijk al gesteld bij voldoen van 1 criterium => Heterogene groep

10 Conclusie Alcoholisme chronische recidiverende ziekte? Geldt voor:
Populaties die behandeling zoeken in gespecialiseerde instellingen Hoog herstel Lage kans op terugval Chronische aspect = klassieke illustratie ‚the clinician‘s illusion‘ Gepresenteerde resultaten: gunstig perspectief voor behandelen door huisarts

11 Bedankt voor het lezen Orphée Bossuyt


Download ppt "Samenvatting van het artikel: Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte? Orphée Bossuyt."

Verwante presentaties


Ads door Google