De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S UÏCIDEPREVENTIE IN DE PRAKTIJK Suïcidaliteit en verslaving Cassandra Steenkist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S UÏCIDEPREVENTIE IN DE PRAKTIJK Suïcidaliteit en verslaving Cassandra Steenkist."— Transcript van de presentatie:

1 S UÏCIDEPREVENTIE IN DE PRAKTIJK Suïcidaliteit en verslaving Cassandra Steenkist

2 I NHOUDSTABEL  Inleiding  De prevalentie van suïcidaliteit bij verslaving  Cijfers  Alcoholverslaving  Suïcide en klinische persoonlijkheidsproblematiek bij verslaving  Aanwijzingen voor acuut suïciderisico  Beoordelen van suïcidaliteit  Manipulatieve vorm van communicatie?  Interventiemogelijkheden

3 I NLEIDING Relatie tussen verslaving & suïcidaliteit  Bij zelfdoding: er zijn er veel afhankelijk van alcohol-&drugsmisbruik  Ook: de middelen worden ook gebruikt bij niet- suïciden

4 D E PREVALENTIE VAN SUÏCIDALITEIT BIJ VERSLAVING  Verslaving: chronische ziekte met een hoog ziekte- &sterftecijfer  Uit wereldwijd uitgevoerde autopsieonderzoek blijkt dat alcoholisme & misbruik van middelen een rol speelt in 15-27% van alle suïcides  Middelenmisbruik 7,5keer verhoogd risico op suïcide

5 C IJFERS  Grote verschillen van suïcide in Europa -> mate van alcoholconsumptie verschilt ook  Relatie tussen het aantal suïcides in een land en het aantal doden door levercirrose  Verenigde naties: schatten ¼ van alle suïcides personen zijn afhankelijk zijn van alcohol  Zweden 31%  Voormalig Joegoslavië 41%

6 A LCOHOLVERSLAVING  4% van personen met alcoholverslaving sterft aan suïcide  Oudere alcoholisten (>40) 15% 1op6 oudere mensen met alcoholafhankelijkheid door suïcide sterven Waarom?  Psychiatrische comorbiditeit (≠ aandoeningen)  Depressieve stoornissen  Veelvoudig alcoholgebruik leidt via de serotoninehuishouding tot depressiviteit

7 S UÏCIDE EN KLINISCHE PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK BIJ VERSLAVING  Het verslaafde gedragspatroon vormt een aparte persoonlijkheidsstructuur: dominant wanneer men drinkt – recessief wanneer iemand langere tijd nuchter blijft Bij stoppen middelengebruik kans op volledige verdwijning van stoornis  Verslavend middel sluit patiënt af van realiteit: Terugval naar vroegere fase, babystadium gericht op directe behoeftebevrediging (streven kan leiden tot suïcidaliteit)

8 A ANWIJZINGEN VOOR ACUUT SUÏCIDERISICO  Alcohol verlaagt de impulscontrole: risico op een impulsieve suïcide neemt wel degelijk toe  Suïcide van niet-verslaafden: innerlijke overweging Suïcide van welverslaafden: crisissituaties dagelijkse omgeving

9 B EOORDELEN VAN SUÏCIDALITEIT  Realiseer dat de persoon waar je tegenover zit in grote geestelijke nood verkeerd  Empathisch zijn  Doorvragen suïcides in de voorgeschiedenis & bij familie  As I-stoornis uitgevraagd

10 E EN MANIPULATIEVE VORM VAN COMMUNICATIE ?  Soms suïcidaliteit ingezet om een echtscheiding te voorkomen?  Lage frustratietolerantie Gewend directe behoeftebevrediging Manipulatieve communicatie= uiting van onmacht en van onrealistische verwachtingen

11 INTERVENTIEMOGELIJKHEDEN  Reguliere opnames: wachtlijsten maanden  Crisisopname: meestal minder dan 5 dagen Patiënt wordt ontgift en/of gestabiliseerd (geen behandeling) Na crisisopname: poliklinisch contact aangeboden  BOPZ (bijzonder opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) zoals inbewaringstelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname risico suïcidaliteit te verkleinen Referentie: Suïcidepreventie in de praktijk Charlotte Blondeel 1 e jaar Toegepaste Psychologie


Download ppt "S UÏCIDEPREVENTIE IN DE PRAKTIJK Suïcidaliteit en verslaving Cassandra Steenkist."

Verwante presentaties


Ads door Google