De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteit & overdracht van zorg tussen ziekenhuis en huisarts: Reflecties Marij Sercu, huisarts 13 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteit & overdracht van zorg tussen ziekenhuis en huisarts: Reflecties Marij Sercu, huisarts 13 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Continuïteit & overdracht van zorg tussen ziekenhuis en huisarts: Reflecties Marij Sercu, huisarts 13 december 2013

2 Continuïteit van medische zorg bij chronisch- progressieve aandoeningen  Management & organisatie: zorgdoel (cure/ stabilisatie/ care.. flexibiliteit, conform behoeften van de patiënt.  Relationeel: gevoelsband concrete support in de zin van bereikbaar zijn  Informatie-overdracht: aandoening beleving van de persoon

3 Verloop verblijfplaats tijdens het laatste levensjaar 40.965 CM-leden > 40j overleden tss 01/07/05-30/06/06 Gielen et al. 2008; De CM neemt het levenseinde onder de loep: de cijfers

4 Mogelijk einddoel in de continuïteit van zorg : thuis kunnen verzorgd worden en er ook kunnen sterven Conclusie Gielen et al. Een persoon die thuis/ WZC sterft kost de maatschappij tijdens de laatste maand vier keer minder dan iemand die in het ziekenhuis sterft en zes keer minder dan iemand die in de palliatieve eenheid sterft. Het verschil kan vooral gemaakt worden door een sterke rol voor de huisarts, een performante thuiszorg, een betere ondersteuning van de mantelzorgers … …..en een ziekenhuis dat zich bewust in deze dynamiek wil inschrijven, d.i. met een gepaste terughoudendheid In feite zijn de meeste bouwstenen voorhanden, Gielen et al. 2008

5 Continuïteitsbreuken Maligne/ niet-maligne aandoeningen Specialist/ huisarts Specialisten onderling Bij eenzelfde arts, in de loop van het zorgproces In welke mate zijn ze schadelijk ?

6 Onderzoeksgroep: 50 terminale thuiszorg- ‘units’ 50 terminaal zieke patiënten, pall forfait hun meest betrokken mantelzorger(s)( 61) hun huisarts (53) Hun thuisverpleegkundige (41) 250 interviews tussen 02/07/07 en 31/10/08

7 Chronisch-progressieve aandoeningen Milde symptomen Curatief stadium Invaliderende symptomen Niet-curatief stabilisatie Zeer invaliderende symptomen Uitbehandeling Levenseindefase Stervensfase Maligne aandoeningen Niet-maligne aandoeningen

8 Ziektetrajecten verschillen en bijgevolg ook de zorgpatronen Maligne ( N= 39) - Duur: gem. 3,6j [ 2j] (3m- 27j) - Aantal specialisten: gem. 4,5 (1-9); rol soms kortdurend - HA: niet betrokken bij ziekte-gerichte therapie - Heroïsche aandoening, waartegen wordt gevochten. Alle stadia belangrijk - Slechtnieuws-cyclus prominent aanwezig - Slechtnieuwsgesprek is het domein van de specialist Niet maligne( N=11) -Duur: gem. 16,2j[11,6j] (7m-57j) - Aantal specialisten: gem. 2,6 ( 1-6); relatie vaak langdurig -HA: betrokken bij ziekte-gerichte therapie - Langgerekte aandoening, die wordt gecontroleerd -Slechtnieuws-cyclus: monotoon, meer van hetzelfde - Slechtnieuwsgesprek is het domein van specialist (en huisarts) In de terminale fase verdwijnt het verschil tussen de 2 trajecten Igv Ca- traject wordt de huisarts terug ‘ actief’

9 ‘Continuïteitsbreuken’ bij maligne aandoeningen Curatief stadium Niet-curatief stadium Uitbehandeling Levenseindefase Stervensfase Taakopsplitsing Spec/ HA  Afstemmingsproblemen -Specialist/ huisarts -Specialisten onderling -Bij eenzelfde specialist, in de loop van het zorgproces  Hoe palliatieve zorg integreren?

10 ‘Continuïteitsbreuken’ bij niet-maligne aandoeningen  Meer samenwerking tussen huisarts en specialist  kortdurende discontinuïteit tijdens acute hospitalisaties  Geschikt moment voor integratie palliatieve zorg? Mild Invaliderend Terminaal invaliderend Levenseindefase Stervensfase

11 Continuïteitsbreuken bij overstap van ziekenhuis naar terminale thuiszorg Huisarts neemt over of werkt samen met specialist  Alle huisartsen bereid tot palliatieve thuiszorg?  Taakverdeling tussen huisarts en behandelende specialist?  Voorbereiding van ziekenhuis op de realiteit van de palliatieve thuissituatie Curatief stadium Niet-curatief stabilisatie Uitbehandeling Levenseindefase Stervensfase

12 Continuïteitsbreuken in de levenseindefase Levenseindefase  Toch nog levensverlengende acts?  Holding on/ letting go balans van de huisarts  Ziekenhuistransfers in de laatste levensweken

13 Holding on/ letting go balans van de huisarts  Overwegend letting go attitude Specifieke letting go vaardigheden ontbreken vaak  Acute situatie dwingt tot herevaluatie balans ->Tal van inhiberende en faciliterende factoren beïnvloeden kantelrichting  Doel = herstel rust in levenseindefase & kans op een serene dood -> verklaart grijze zone tussen levensverlengende acts en comforttherapie  HA houdt in belangrijke mate rekening met patiënt en familie te weinig op hoogte van voorafgaandelijk wensen van de patiënt -HA eindverantwoordelijke en anderzijds geringe routine HA houdt in belangrijke mate rekening met pt en familie

14 Ziekenhuistransfers = vaak zoektocht naar een meer professionele zorgsetting …hopelijk in een ziekenhuis dat zich bewust in deze dynamiek wil inschrijven, d.i. met een gepaste terughoudendheid


Download ppt "Continuïteit & overdracht van zorg tussen ziekenhuis en huisarts: Reflecties Marij Sercu, huisarts 13 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google