De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SymforaMeander Regionaal Psychiatrisch Centrum voor specialistische zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SymforaMeander Regionaal Psychiatrisch Centrum voor specialistische zorg."— Transcript van de presentatie:

1 SymforaMeander Regionaal Psychiatrisch Centrum voor specialistische zorg

2 7/7/142 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld2 Geen  Honorarium of andere (financiële) vergoeding3  Aandeelhouder4  Andere relatie, namelijk …5 

3 Met hart en ziel voor lichaam en geest

4 SymforaMeander Vanaf oktober 2011 oprichting van de VOF vanuit MeanderMc en GGZ Centraal. SymforaMeander werkt met 4 behandelprogramma’s: -Spoedeisende psychiatrie -Ouderenpsychiatrie -Stemming- en angst -Ziekenhuispsychiatrie

5 SymforaMeander met hart en ziel voor lichaam en geest de verbinding ? Acute psychiatrie en SEH/HAP en het algemene ziekenhuis Ziekenhuispsychiatrie en MPU Ouderenpsychiatrie Stemmings-en angststoornissen 7/7/145

6 Psychiatrie en somatiek verbonden binnen een mens patiënten met ernstige psychiatrische en somatische comorbiditeit patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten patiënten met een psychisch ingrijpende somatische aandoening/gebeurtenis 7/7/146

7 MPU Diagnostiek zowel somatisch als psychiatrische ziekten Kortdurende klinische behandeling open/gesloten Overname bij onbeheersbaar risicolvol gedrag bij zowel somatisch als psychiatrische ziekte Somatoform/anorexia/detox/psyche en soma/destructief gedrag vanuit psychiatrie Toewerken naar geïntegreerde zorgeenheid. 7/7/147

8 SymforaMeander; nu twee jaar oud Zichtbaarheid psychiatrie binnen het ziekenhuis Geheugenpoli, duizeligheidspoli; morbide obesitas; polyfarmacie; zuurbranden eci; pijn; perioperatief delier preventie; pop etc. De praktijk: de verwijzer is tevreden En toch 7/7/148

9 Nieuwe psychiatrie Van geschiedenis naar heden “Specialistische psychiatrie voor alle psychiatrische zorg binnen het ziekenhuis destigmatiseert en past in het huidige tijdsgewricht.” 7/7/149

10 Met hart en ziel voor lichaam en geest

11 Dank voor uw aandacht

12 SEH 1.Auto-intoxicatie met drugs of abuse 2.Tentamen suïcide 3.Accidentele auto-intoxicatie (geen bekende psychiatrie) Na somatische beoordeling psychiatrie in consult wanneer patiënt voldoende aanspreekbaar is. Opname bij suïcidaliteit/ bij onvoldoende beoordeling  IC/MPU 7/7/1412

13 Observatorium hoofdbehandelaar medisch specialist Maximaal 1 nacht Geen gedragsstoornissen en geen suïcidaliteit Psychiatrische beoordeling voor 9.00 7/7/1413

14 MPU hoofdbehandelaar specialist symforameander Auto-intoxicatie en suïcidaliteit als risico (somatisch geen MC/IC) Auto-intoxicatie en gedragsproblemen voortkomend uit de psychiatrische stoornis Alcoholintoxicanten GHB detoxificatie Somatische reden voor opname alleen wegens hun psychiatrisch beeld niet naar een somatische afdeling. 7/7/1414

15 MC/IC hoofdbehandelaar medisch specialist Meander Autointoxicatie met ritme bewaking en/of hemodynamisch instabiel en/of comateus. Acute dialyse noodzaak 7/7/1415

16 Somatisch verpleegafdeling Accidentele autointoxicatie geen suïcidaal risico geen psychiatrie onderliggend geen ritme bewaking wel observatie langer dan 1 dag. 7/7/1416

17 Consultatieve functie psychiatrie Psychiatrie in consult SEH/observatorium en andere afdelingen. Bij delier die niet verbleekt en waarbij gedragsproblemen voorkomen dat klinisch psychiatrische behandeling een meerwaarde kan hebben kan opname MPU overwogen worden. 7/7/1417

18 Consultatieve functie medisch specialisten Meander Interne geneeskunde en/of andere somatisch medisch specialisten komen in consult op de MPU. Bij toename aan somatische zorg dat buiten de deskundigheid valt van de psychiatrische en verpleegkundige zorg kan overname geschieden naar een van de afdelingen binnen het MeanderMc. 7/7/1418

19 7/7/1419


Download ppt "SymforaMeander Regionaal Psychiatrisch Centrum voor specialistische zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google