De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Deel 1: Waarom meet je? – Doel  Deel 2: Wat meet je? – Vraagstelling  Deel 3: Waarmee meet je? – Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Deel 1: Waarom meet je? – Doel  Deel 2: Wat meet je? – Vraagstelling  Deel 3: Waarmee meet je? – Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1  Deel 1: Waarom meet je? – Doel  Deel 2: Wat meet je? – Vraagstelling  Deel 3: Waarmee meet je? – Kwaliteit

2 Deel 4 Hoe meet je?

3 Hoe maak je zinvol gebruik van meetinstrumenten?

4 Hoe meet je? (2) Afhankelijk van Doel  Signalering  Diagnostiek  Evaluatie / Monitoring  Prognostiek  Informatie overdraagbaar maken  Verantwoording afleggen  Inzicht krijgen in processen in de tijd  Wetenschappelijk onderzoek

5 Hoe meet je? (3) sensitiviteit bodem- en plafond- effecten bekendheid doelgroep validiteit normering internationaal betrouwbaarheid specificiteit responsiviteit methode van afnemen ……

6 Opdracht  Depressie  4 verschillende fictieve meetinstrumenten met verschillende eigenschappen  Welk meetinstrument kies voor welk doel?

7 Opdracht Fictieve meetinstrumenten Depressie AAABBBCCCDDD Sensitiviteit80% 95% Specificiteit60%65%90%45% ResponsiviteitAlleen gevalideerd voor wel/geen depressie Ernst symptomen van 1-10 (>5 is ziek) 3 categorien: Afwezig, mild of ernstig ziek MethodeZelf-rapportageobservatielijstDiagnostisch interview observatie WiePatiënt zelfVerzorgendePsychiaterverzorgende Duur afname5 minuten10 minuten45 minuten20 minuten Bij welke doelgroepen gevalideerd? VolwassenenOuderenVolwassenen, ouderen Ouderen, ook met dementie

8 Opdracht Doelen Screening depressie verpleeghuis Diagnostiek na screening verpleeghuis Evaluatie behandeling depressie verpleeghuis Wetenschappelijk onderzoek naar relatie depressie/dementie Inzicht vóórkomen depressie op afdelingen van je verpleeghuis Inzicht verandering in vóórkomen depressie op afdelingen van je verpleeghuis Normen voor verantwoorde zorg: % clienten met een stemmingsstoornis Overdragen behandeling aan ander verpleeghuis

9 Hoe meet je? (4) Signalering Doel: waarnemen van probleem of achteruitgang Eisen: hoge sensitiviteit, snel af te nemen, observatie Frequentie: met vaste regelmaat, bijvoorbeeld 2x per jaar

10 Hoe meet je? (5) Diagnostiek Doel: vaststellen van de aard van een aandoening of probleem Eisen: hoge specificiteit, normering in de doelgroep Frequentie: op indicatie

11 Hoe meet je? (6) Evaluatie / monitoring Doel: vaststellen van (verandering in) de situatie Eisen: gevoelig voor verandering, geen bodem- en plafondeffecten, klinisch relevant Frequentie: afhankelijk van te verwachten verandering

12 Hoe meet je? (7) Prognostiek Doel: Stellen van haalbare doelen Eisen: ondersteund door evidence uit vergelijkbare populatie Frequentie: 1x?

13 Hoe meet je? (8) Informatie overdraagbaar maken naar anderen Doel: overdragen van functioneren tussen behandelaars / instellingen Eisen: eenduidig te interpreteren, bekend zijn bij die anderen Frequentie: bepaald door omstandigheden

14 Hoe meet je? (9) Verantwoording afleggen Doel: inzichtelijk maken van handelen voor derden Eisen: eenduidig te interpreteren, bekend zijn bij die anderen, voldoet aan eventueel gestelde eisen. Frequentie: bepaald door omstandigheden

15 Hoe meet je? (10) Inzicht krijgen in processen in de tijd Doel: beloop van ziekte- en herstelproces inzichtelijk maken Eisen: sensitiviteit, geen bodem- en plafondeffecten, geschikt voor populatie Frequentie: gekoppeld aan evaluatie

16 Hoe meet je? (11) Wetenschappelijk onderzoek Doel: afhankelijk van doelstelling onderzoek Eisen: uitkomstmaat valide, betrouwbaar, internationaal erkend (BOP en GIP vs NPI), geen bodem- en plafondeffecten Frequentie: bepaald door doelstellingen van het onderzoek

17 Hoe meet je? (12) Waar vind je een geschikt meetinstrument? Boeken (Studie)boeken & proefschriften Algemene Zoekmachines Bijv. Google, Ilse, Alltheweb, Altavista Vaktijdschriften Experts, expertisecentra, beroepsverenigingen E-sources Bijv. Pubmed, Medline, PEDro Elektronische bestanden Meetinstrumenten Bijvoorbeeld ECMR, COTANgids Richtlijnen

18 Hoe meet je? (13) Links  Proefschriften: www.darenet.nl www.darenet.nl  Pubmed: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  Medline: http://medline.cos.com/ http://medline.cos.com/  Pedro: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/ http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/  ECMR: http://www.irv.nl/irv/ecm/index.asp http://www.irv.nl/irv/ecm/index.asp  COTAN: via http://www.psynip.nl http://www.psynip.nl

19 Hoe meet je? (14) Zoeken naar meetinstrumenten In het algemeen geldt dat  Er erg veel verschillende bronnen zijn  Er per bron grote verschillen zijn t.a.v. zoekstrategie en te gebruiken zoektermen  Er per bron grote verschillen zijn t.a.v. het zoekresultaat.

20 Hoe meet je? (15) Project Meetinstrumenten UNO-VUmc  Database obv inventarisatie  Consensustrajecten  Implementatie

21 Evaluatieformulieren!  


Download ppt " Deel 1: Waarom meet je? – Doel  Deel 2: Wat meet je? – Vraagstelling  Deel 3: Waarmee meet je? – Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google