De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De CQ-index in vogelvlucht Diana Delnoij 24 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De CQ-index in vogelvlucht Diana Delnoij 24 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De CQ-index in vogelvlucht Diana Delnoij 24 april 2007

2 Wat is de CQ-index?  Afkorting van Consumer Quality Index  Verwijzend naar:  CAHPS® meetinstrumenten (Harvard, RAND)  QUOTE meetinstrumenten (NIVEL)  Meetinstrumenten die kwaliteit van zorg meten vanuit het perspectief van de klant, ontwikkeld op basis van:  Focusgroepgesprekken met patiënten/cliënten  Betrokkenheid van patiënten/cliënten-organisaties naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars  Gericht op genereren van relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over prestaties van aanbieders en verzekeraars  CQ-index® is een keurmerk

3 Toekenning van het keurmerk CQ-index Het keurmerk wordt toegekend aan vergelijkende informatie over prestaties van zorgaanbieders / zorgverzekeraars indien:  Gebruik gemaakt is van een goedgekeurd CQI meetinstrument (vragenlijst of interviewprotocol);  Gemeten is door een CQI geaccrediteerde meetorganisatie;  Conform het CQI handboek en werkinstructies. Het keurmerk geeft aan dat de gepubliceerde informatie relevant, betrouwbaar en vergelijkbaar is.

4 CQI Meetinstrumenten

5 Zorg en zorgverzekering Verpleging, verzorging & thuiszorg Gehandicaptenzorg GGZ Diabetes Reuma COPD Borstkanker Rughernia Spataderen Ziekenhuiszorg Heup/-knieoperaties Staaroperaties Fysiotherapie Huisartsenzorg Geboortezorg Farmacie Eerstelijnszorg

6

7 Bij CQ-index betrokken organisaties:  Opdrachtgevers:  ZonMw  Ministerie van VWS  NPCF  Agis Zorgverzekeringen  Stichting Miletus  Stichting Ketenzorg COPD  Ontwikkelaars en meetorganisaties:  NIVEL  Afdeling Sociale Geneeskunde AMC  Trimbosinstituut  ARGO Rijksuniversiteit Groningen  Significant  Mailstreet  Cliënt & Kwaliteit  LSR/Klanq  Facit  Prismant  Perspectief

8 Kijk op onze website voor een actueel overzicht:

9 Wat meet een CQI meetinstrument?  Wat vinden patiënten/cliënten belangrijk in de zorg?  Krijgen ze dat ook? (Wat zijn hun ervaringen?)  Hoe beoordelen patiënten/cliënten de kwaliteit van zorg?

10 Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden? Belangscores CQI heup-/knieoperaties Bron: Gelsema e.a. NIVEL, 2006

11 Krijgen patiënten wat ze belangrijk vinden? Ervaringsscores CQI heup-/knieoperaties Bron: Gelsema e.a. NIVEL, 2006

12 CQI Accreditatie

13  Toekenning aan meetorganisaties voor:  Onderzoeksactiviteiten (steekproeftrekking, analyse, rapportage) en/of;  Dataverzameling met schriftelijke vragenlijsten en/of;  Dataverzameling via mondelinge interviews: -Bij ´gewone´ doelgroepen en/of; -Bij complexe doelgroepen (psychiatrie, psychogeriatrie, mensen met verstandelijke beperkingen).  Voor bepaalde capaciteit dataverzameling  Indien voldaan aan de relevante eisen van de ISO 20252 (marktonderzoek)  Aanvragen accreditatie vanaf medio juni 2007  Overgangsperiode van 12 maanden

14 CQI Handboek en werkinstructies

15 Ontwikkeld door NIVEL in samenwerking met:  Afdeling Sociale Geneeskunde AMC  Stichting Miletus  Significant  Mailstreet  Onderzoekersforum CQ-index Handboek CQI Meetinstrumenten:  Introductie  Deel 1: ontwikkelen van meetinstrumenten  Deel 2: dataverzameling  Deel 3: databewerking en analyse  Deel 4: rapportage Werkinstructies behorende bij meetinstrumenten: Bijvoorbeeld  Steekproefomvang en –trekking  Constructie schaalscores  Correctiefactoren (case mix adjusters)

16 Wat is de CQ-index niet?

17 CQ-index een keurslijf?  Voor elke doelgroep een passend instrument  Voor elke doelgroep een passende methode van dataverzameling  (Beperkte) mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen

18 CQ-index maakt al het andere klantonderzoek overbodig?  CQ-index biedt  Indicatie van kwaliteit in vergelijking met andere aanbieders/verzekeraars;  Inzicht in discrepantie belang en ervaring;  Indicatie van kwaliteitsdomeinen die voor verbetering vatbaar zijn.  Aanvullend kwalitatief, verdiepend onderzoek kan nodig zijn om te achterhalen  Waardoor de kwaliteit achterblijft bij wat wenselijk en/of elders haalbaar is  Waar aangrijpingspunten zitten voor verandering/verbetering

19 Voor meer informatie:  www.centrumklantervaringzorg.nl www.centrumklantervaringzorg.nl  info@centrumklantervaringzorg.nl info@centrumklantervaringzorg.nl  030 2729 800


Download ppt "De CQ-index in vogelvlucht Diana Delnoij 24 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google