De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van benchmarkgegevens naar keuze-informatie (case-study sector gehandicaptenzorg) Herman Sixma Invitational conference CKZ Utrecht, 20 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van benchmarkgegevens naar keuze-informatie (case-study sector gehandicaptenzorg) Herman Sixma Invitational conference CKZ Utrecht, 20 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Van benchmarkgegevens naar keuze-informatie (case-study sector gehandicaptenzorg) Herman Sixma Invitational conference CKZ Utrecht, 20 maart 2008

2 Indeling presentatie  Basisgegevens CQI Gehandicaptenzorg  Randvoorwaarden voor presentatie  Resultaten meningpeilingen  Publikatie op kiesBeter.nl  Toekomstige ontwikkelingen

3 Basis CQI gegevens > Benchmarkstudie Gehandicaptenzorg Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

4 Resultaten Benchmarkstudie; het totaalplaatje Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

5 Achtergronden Benchmarkstudie; eindresultaat cliëntenraadpleging Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

6 Van benchmark naar keuze- informatie; drie gegevensbronnen CQI-gegevens met betrekking tot:  11.598 cliënten intramuraal (mondeling)  16.259 vertegenwoordigers > 18 jaar  5.535 vertegenwoordigers < 18 jaar  103 lid-instellingen VGN

7 Van benchmark naar keuze- informatie; beschikbare thema’s Meetinstrument thema’s + vragen CQI-cliënten 4 25 vragen CQI-ouders < 18 jaar 10 41 vragen CQI-ouders > 18 jaar 11 42 vragen

8 Randvoorwaarden (concept) kwaliteitskaart gehandicaptenzorg  Resultaten benchmarkstudie richtinggevend;  Afstemming richtlijnen CKZ;  Afstemming ‘standaard’ kiesBeter.nl format;  Afstemming op wensen zorgaanbieders, cliënten en bestuurlijke kaders  ‘Bescheidenheid’ m.b.t. de hoeveelheid te presenteren informatie

9 Meningpeilingen m.b.t. (concept) kwaliteitskaart gehandicaptenzorg  Toetsing aan kwaliteitskader Gehandicaptenzorg  Meningpeiling onder organisaties (2x)  Meningpeiling bij cliëntenpanel 1 (mensen met verstandelijke beperking)  Meningpeiling bij cliëntenpanel 2 (mensen met een lichamelijke/visuele beperking)  Meningpeiling/besluitvorming bij Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

10 Toetsing aan kwaliteitskader Gehandicaptenzorg  Kwaliteitskader Stuurgroep Gehandicaptenzorg > set met kwaliteitsindicatoren  Onderzoek FvO/CG-Raad/BOSK naar wensen cliënten > concept kwaliteitskaart  CQI vragenlijsten Gehandicaptenzorg > ervaringen van cliënten en cliëntvertegen- woordigers Thema’s en Terminologie afgestemd

11 Geselecteerde thema’s voor de kwaliteitskaart (voorlopig) Ervaringen en oordelen cliënten: -Woonsituatie -Dagbesteding -Bejegening door mederwerkers -Zeggenschap Ervaringen en oordelen cliëntvertegenwoordigers -Voortgang en continuïteit -Informatieverstrekking -Deskundigheid medewerkers -Bejegening door medewerkers -Veiligheid

12 Profiel 1: relatief + drie sterren Oordeel over woonsituatie** Oordeel over dagbesteding** Oordeel over bejegening door medewerkers*** Oordeel over zeggenschap* bovengemiddeld*** gemiddeld** benedengemiddeld*

13 Profiel 4: relatief + vijf sterren + score op 1 – 100 schaal Oordeel over woonsituatie*****86 Oordeel over dagbesteding***74 Oordeel over bejegening medewerkers****81 Oordeel over zeggenschap*59 Sterk bovengemiddeld***** Bovengemiddeld**** Gemiddeld*** Benedengemiddeld** Sterk benedengemiddeld*

14 Voorbeeld Kwaliteitskaart Kiesbeter.nl (fictieve cijfers)

15 Meningpeiling vertegenwoordigers organisaties Gehandicaptenzorg  Voorkeur beperkt aantal (belangrijke) thema’s;  Lichte voorkeur voor 3-sterrensysteem met ondersteunende cijfers;  Onderzoek naar mogelijkheden visualisering van cijfers (‘rupsgrafieken’, ‘thermometer’);  Verklaringen van thema’s via ‘pop-ups’;  Mogelijkheden tot vergelijking binnen clusters van instellingen.

16 Meningpeiling cliënten met een lichamelijke/visuele beperking  Sterren + ondersteunende cijfers zijn niet problematisch (liever 1-10 dan 1-100);  Cliëntenoordelen en oordelen cliëntvertegen- woordigers moeten beide vermeld worden;  Kaart ‘voorbereiden’ op de toekomst, eventueel met ‘lege’ thema’s;  Ondersteunende verklaringen via ‘pop-ups’;  Heldere zoekstrategie ook voor mensen met een visuele beperking;

17 Meningpeiling cliënten met een verstandelijke beperking  Sterren zijn op zich duidelijk, relatieve scores worden niet begrepen;  Cliëntenoordelen en oordelen cliëntvertegen- woordigers beide vermelden;  Beperk de hoeveelheid informatie;  Pleidooi voor pictogrammen ter toelichting van de thema’s (+ aangepaste lettergrootte);  Aparte kaart voor mensen met een verstandelijke beperking.

18 Verdere besluitvorming en procedure  Definitieve voorstel voor kwaliteitskaart + toelichting ter besluitvorming naar Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg  Controle instellingsspecifieke kaarten + formele toestemming voor publicatie op kiesBeter.nl door ca. 95 organisaties  Publicatie eerste versie kwaliteitskaart op kiesBeter.nl (eind maart)  Doorontwikkeling kwaliteitskaart met absolute cijfers + toelichtingen vanuit organisaties (tot eind mei)  Doorontwikkeling CQI meetinstrumenten

19 Kwaliteitskaart Gehandicaptenzorg; de eerste versie  5-sterren systematiek (maximale differentiatie, uniformiteit t.o.v. VV&T sector)  Sterren zijn gebaseerd op relatieve scores;  Samenvattende introductie via beginscherm + uitleg thema’s via ‘pop-ups’;  Extra uitleg over scoreberekening via achterliggend scherm;  Mogelijkheden voor directie + cliëntenraad van instellingen tot uitleg bij scores

20 Discussiepunten  Is voor de sector gehandicaptenzorg één kaart wel zinvol? Zijn instellingen vergelijkbaar?  3-sterren of 5-sterren?  Als naast relatieve scores ook cijfers worden gepresenteerd, welke schaal is dan wenselijk?  Op welke nivo’s van organisaties kunnen de resultaten het beste worden gepresenteerd?


Download ppt "Van benchmarkgegevens naar keuze-informatie (case-study sector gehandicaptenzorg) Herman Sixma Invitational conference CKZ Utrecht, 20 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google