De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marlies Peschier Willemien Troelstra Benchmark Overheidskantoren 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marlies Peschier Willemien Troelstra Benchmark Overheidskantoren 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Marlies Peschier Willemien Troelstra Benchmark Overheidskantoren 2006

2 2 Inhoud •Introductie •Deelnemers benchmark •Uitkomsten benchmark •Verspreiden resultaten •Toekomst 2

3 Introductie •Milieubarometer •550 gebruikers Benchmark overheidskantoren: •2004: 13 Zeeland •2005: 33 landelijk (14 Zeeland) •2006: 41 landelijk (14 Zeeland) 3

4 Voorbeeld Benchmark 4

5 Doelen •Overheden stimuleren om de milieuregistratie in te (blijven) vullen •Mogelijk maken van vergelijken van milieuprestaties •Opsporen van kansen voor milieuwinst en kostenbesparing •Monitoren van de milieuprestatie van overheden 5

6 Deelnemers 2006 41 totaal: •31 gemeentelijke organisaties •5 provinciale organisaties •1 landelijke organisatie •3 milieudiensten •1 waterschap waarvan 23 ook in 2005 6

7 De invoergegevens • aantal medewerkers (fte) • oppervlakte en inhoud gebouw • papierinkoop • energie • water en afvalwater • afval • woon-werk en werk-werkverkeer 7

8 Uitkomsten benchmark •het gemiddelde kantoor 2006 (milieubarometer per medewerker) •vergelijking met benchmark overheidskantoren 2005 •kengetallen 2006 8

9 Gemiddelde kantoor 2006 •3% papierinkoop •25% werk-werk •26% woon-werk •9% bedrijfsafval •1% afvalwater •13% verwarming •23% elektriciteit 9

10 Vergelijking met vorig jaar 20062005 In 2006 zijn Werk-werk (groen) en Woon-werk (grijsblauw) erbij gekomen. 10

11 Conclusies vervoer 1 •in 2005 te weinig gegevens over vervoer om in de benchmark te verwerken •in 2006 is vervoer beter ingevuld: 7 x woon-werk 25 x werk-werk en meegenomen in benchmark •vervoer is belangrijk thema (helft van milieubelasting) 11

12 Conclusies vervoer 2 Gemiddeld kantoor 2006 met vervoer zonder vervoer papierinkoop3 %6 % werk-werk25 % woon-werk26 % bedrijfsafval9 %18 % afvalwater1 %2 % verwarming13 %27 % elektriciteit23 %47 % 12

13 Conclusies energie 1 Ten opzichte van vorig jaar: •gebruik van elektriciteit stijgt •milieubelasting van verwarming daalt •een verklaring is toename van gebruik van warmte-koude opslag en warmtepompen (dit leidt tot gasbesparing maar kost extra elektriciteit voor de pompen) 13

14 Conclusies energie 2 Gebruik groene stroom: •14 deelnemers volledig •11 deelnemers gedeeltelijk •11 deelnemers niet •5 deelnemers onbekend 14

15 Conclusies energie 3 Gemiddeld kantoor 2006 met groene stroom* zonder groene stroom papierinkoop3 % werk-werk25 %20 % woon-werk26 %22 % bedrijfsafval9 %7 % afvalwater1 % verwarming13 %11 % elektriciteit23 %36 % 15 * Geheel of gedeeltelijk

16 Conclusies overig Ten opzichte van vorig jaar: • papiergebruik daalt • watergebruik stijgt • bedrijfsafval ongeveer hetzelfde • gevaarlijk afval bijna verdwenen 10 van de 23 overheden die de 2 e maal meedoen hebben hun prestatie verbeterd (dalende barometer) 16

17 Kengetallen 2006 2006gemiddelduitersten vloeroppervlak (m 2 per fte)3514 - 91 papierinkoop (kg per fte)5716 - 116 elektriciteit (kWh per m 2 )7016 - 119 elektriciteit (kWh per fte)2380571 - 4087 nachtverbruik elektriciteit (%)3117 - 47 gasgebruik (m 3 / m 3 gebouw)2,90,8 - 5,5 gasgebruik (m 3 per fte)335102 - 669 17

18 Kengetallen 2006 vervolg 2006gemiddelduitersten waterverbruik (m 3 per fte)8,03,4 - 14,3 totaal afval (kg per fte)16349 - 324 ongescheiden afval (kg /fte)8410 - 276 Afvalscheiding (%)5015 - 86 woon-werkverkeer (km / fte)74002864 - 9440 18

19 Grafieken • kg papierinkoop per fte • kWh elektra per m 2 • % dalverbruik • m 3 gas eq per m 3 inhoud • m 3 water per fte • % afvalscheiding • km woon-werk per fte 19 Voor de volgende selectie kengetallen:

20 Grafieken vervolg We presenteren 2 soorten grafieken: 1.score van alle deelnemers t.o.v. van het gemiddelde, score 0 = niet bekend 2.alle scores gesorteerd op grootte, geeft een beeld van de spreiding van scores 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Verspreiden resultaten •Communicatie richting burgers en bedrijven (persbericht) •Gebruik Milieubarometerembleem (sticker, website, drukwerk) 35

36 Toekomst •Volgend jaar weer een benchmark •Benchmark met nieuwe Online versie van de Milieubarometer •Eerder in het jaar gegevens verzamelen •Uitbreiden deelnemers: deelnemers werven deelnemers •Wensen: verklaring van de beste scores, benchmarken van milieukosten 36

37 Bijlage vergelijking barometers In de volgende grafieken staat de milieubelasting per medewerker (fte) van de deelnemers aan de benchmark. Voor de leesbaarheid zijn de 41 staafjes steeds verdeeld over drie grafieken. De gemiddelde barometer is het gemiddelde van alle 41 deelnemers aan de benchmark. 37

38 38 Deelnemers 1-13 38

39 1-13 zonder vervoer 39

40 Deelnemers 14-22 40

41 14-22 zonder vervoer 41

42 Deelnemers 23-31 42

43 23-31 zonder vervoer 43

44 Deelnemers 32-41 44

45 32-41 zonder vervoer 45


Download ppt "Marlies Peschier Willemien Troelstra Benchmark Overheidskantoren 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google