De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek

2 Inhoud  Verstorende factoren  Standaardisatietechniek  Resultaten  Toekomst 13-5-2008 2 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

3 Verstorende factoren 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 3 Er bestaan factoren (V) die 1. niet beïnvloedbaar zijn voor de zorgaanbieder (Z) 2. de indicator (I) beïnvloeden Schematisch: 2 1 V I Z

4 Selectie verstorende factoren 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 4  Twee deskundigenbijeenkomsten met vertegenwoordigers van:  Universiteit Maastricht  Vrije Universiteit, Amsterdam  IGZ  ActiZ  NIVEL/CKZ  Prismant

5 Testen verstorende factoren 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 5  Factoren die door de deskundigen werden genoemd zijn vervolgens statistisch getest op  pijl 1 (multinomiale logistische regressie)  pijl 2 (logistische regressie)  Indien factoren in beide testen significant bleken werden zij als verstorende factoren aangemerkt

6 Uiteindelijke verstorende factoren  Zorgzwaartescorelijst niet gebruikt  Tijdigheid  Validiteit  Wel leeftijd, geslacht, items uit de CDS (vet is significant):  j = jaren oud  s = sexe  h = houding  m = mobiliteit  g = gevaar ontwijken  c = contact vaardigheden  l = leercapaciteit  p = psychofarmaca 13-5-2008 6 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

7 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 7 Thema's en indicatorenVVZT Thema 4 - Zorginhoudelijke veiligheid 4.1 Decubitusj h m g l c 4.2a Voedingstoestand (wegen)g l cNVT 4.2b Voedingstoestand (navraag)g l c 4.2c Voedingstoestand (combinatie)g l cNVT 4.3 Valincidentenj h m g l c 4.4 MedicijnincidentenNVT 4.5a PsychofarmacaSNVT 4.5b AntidepressivaNVT 4.6a Vaccinatiegraad- cliëntenNVT 4.6b Vaccinatiegraad – medewerkersNVT 4.7a Incontinentie – prevalentiej h m g l c pj h m g l c 4.7b Incontinentie – diagnoseNVT 4.8 Verblijfskatheterj h m g l c pj h m g l c 4.9 Probleemgedragj h m g l cNVT 4.10 Fixatiej h m g l cNVT 4.11 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelenNVT Thema 7 - Mentaal welbevinden 7.2. Depressiej s h m g l c

8 Standaardisatietechniek 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 8  Prestaties (P) zijn vergelijkbaar gemaakt met indirecte standaardisatie: waarbij het verwachte gemiddelde is gebaseerd op de verstorende factoren

9 Sterren 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 9  Beste 10% *****  Volgende 20% ****  Volgende 40% ***  Volgende 20% **  Laatste 10% *

10 Enkele resultaten 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 10  Percentage decubitus (graad 2 of hoger)  ZT1%  VV2.3%

11 Resultaten: organisatiegrootte (aantal cliënten in zorg) 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 11

12 Toekomst 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 12  Kwaliteitskader Verantwoorde zorg “Better done than perfect”  Verstorende variabelen  Selectie  Uw inbreng

13 Toekomst: verstorende factoren 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 13  Zorgzwaartescorelijst  Tijdigheid ?  Validiteit: onderzoek Dinnus Frijters (VU)  Economisch kader  Wat is beïnvloedbaar?  Wetenschappelijke literatuur  Voor welke factoren standaardiseren andere landen?

14 Toekomst: selectie 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 14  VV 100 per OE en 75 per indicator  ZT 372 per OE en 62 per indicator  Voorbeeld: Decubitus  VV gemiddeld 2,3% decubitus, OE’s met 5 sterren hebben ongeveer 20% minder cliënten beoordeeld.

15 Toekomst: uw inbreng 13-5-2008Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 15  Ervaring risicoverevening zorgverzekeraars  1993 begonnen met 3% risico  Tot op de dag van vandaag wordt het model verfijnd en het risico voor zorgverzekeraars vergroot  En kwaliteitsmeting en vergelijking is noodzakelijk om prijsconcurrentie te voorkomen

16 Dank voor uw aandacht 13-5-2008 16 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek


Download ppt "STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google