De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek

2 Inhoud  Verstorende factoren  Standaardisatietechniek  Resultaten  Toekomst Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

3 Verstorende factoren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 3 Er bestaan factoren (V) die 1. niet beïnvloedbaar zijn voor de zorgaanbieder (Z) 2. de indicator (I) beïnvloeden Schematisch: 2 1 V I Z

4 Selectie verstorende factoren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 4  Twee deskundigenbijeenkomsten met vertegenwoordigers van:  Universiteit Maastricht  Vrije Universiteit, Amsterdam  IGZ  ActiZ  NIVEL/CKZ  Prismant

5 Testen verstorende factoren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 5  Factoren die door de deskundigen werden genoemd zijn vervolgens statistisch getest op  pijl 1 (multinomiale logistische regressie)  pijl 2 (logistische regressie)  Indien factoren in beide testen significant bleken werden zij als verstorende factoren aangemerkt

6 Uiteindelijke verstorende factoren  Zorgzwaartescorelijst niet gebruikt  Tijdigheid  Validiteit  Wel leeftijd, geslacht, items uit de CDS (vet is significant):  j = jaren oud  s = sexe  h = houding  m = mobiliteit  g = gevaar ontwijken  c = contact vaardigheden  l = leercapaciteit  p = psychofarmaca Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek

7 Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 7 Thema's en indicatorenVVZT Thema 4 - Zorginhoudelijke veiligheid 4.1 Decubitusj h m g l c 4.2a Voedingstoestand (wegen)g l cNVT 4.2b Voedingstoestand (navraag)g l c 4.2c Voedingstoestand (combinatie)g l cNVT 4.3 Valincidentenj h m g l c 4.4 MedicijnincidentenNVT 4.5a PsychofarmacaSNVT 4.5b AntidepressivaNVT 4.6a Vaccinatiegraad- cliëntenNVT 4.6b Vaccinatiegraad – medewerkersNVT 4.7a Incontinentie – prevalentiej h m g l c pj h m g l c 4.7b Incontinentie – diagnoseNVT 4.8 Verblijfskatheterj h m g l c pj h m g l c 4.9 Probleemgedragj h m g l cNVT 4.10 Fixatiej h m g l cNVT 4.11 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelenNVT Thema 7 - Mentaal welbevinden 7.2. Depressiej s h m g l c

8 Standaardisatietechniek Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 8  Prestaties (P) zijn vergelijkbaar gemaakt met indirecte standaardisatie: waarbij het verwachte gemiddelde is gebaseerd op de verstorende factoren

9 Sterren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 9  Beste 10% *****  Volgende 20% ****  Volgende 40% ***  Volgende 20% **  Laatste 10% *

10 Enkele resultaten Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 10  Percentage decubitus (graad 2 of hoger)  ZT1%  VV2.3%

11 Resultaten: organisatiegrootte (aantal cliënten in zorg) Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 11

12 Toekomst Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 12  Kwaliteitskader Verantwoorde zorg “Better done than perfect”  Verstorende variabelen  Selectie  Uw inbreng

13 Toekomst: verstorende factoren Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 13  Zorgzwaartescorelijst  Tijdigheid ?  Validiteit: onderzoek Dinnus Frijters (VU)  Economisch kader  Wat is beïnvloedbaar?  Wetenschappelijke literatuur  Voor welke factoren standaardiseren andere landen?

14 Toekomst: selectie Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 14  VV 100 per OE en 75 per indicator  ZT 372 per OE en 62 per indicator  Voorbeeld: Decubitus  VV gemiddeld 2,3% decubitus, OE’s met 5 sterren hebben ongeveer 20% minder cliënten beoordeeld.

15 Toekomst: uw inbreng Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek 15  Ervaring risicoverevening zorgverzekeraars  1993 begonnen met 3% risico  Tot op de dag van vandaag wordt het model verfijnd en het risico voor zorgverzekeraars vergroot  En kwaliteitsmeting en vergelijking is noodzakelijk om prijsconcurrentie te voorkomen

16 Dank voor uw aandacht Xander Koolman, Koolman Advies en Onderzoek


Download ppt "STANDAARDISATIE PRESTATIES VVT Koolman Advies en Onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google