De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het risicoprofiel Tom Loonen ‘onderscheidend of inconsistent? ’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het risicoprofiel Tom Loonen ‘onderscheidend of inconsistent? ’"— Transcript van de presentatie:

1 Het risicoprofiel Tom Loonen ‘onderscheidend of inconsistent? ’

2 Stelling De huidige methodiek van het invullen van het Ken-Uw- Cliënt-beginsel is niet in het belang van cliënt en beleggingsonderneming. Dit vereist een serieus zelfregulerende oplossing.

3 De praktijk Mevrouw Jansen heeft € 500.000 te beleggen. Zij bezoekt twee banken voor advies. Twee risicoprofielen worden ingevuld. De adviezen van de banken zijn:  Bank A: beleg in 100% aandelen (verwachte eindopbrengst: na 10 jr: € 21.719 en na 20 jr: € 51.412).  Bank B: beleg in 20% aandelen, 70% obligaties, 5% vastgoed en 5% cash (verwachte eindopbrengst na 10 jr. € 16.377 en na 20 jr. € 29.299). Een uitzonderlijke situatie! Toch?

4 Onderzoek naar consistentie van risicoprofielen Centrale vraag: Krijgt eenzelfde particuliere belegger op basis van de risicovragenlijsten bij de diverse banken gelijke risicoprofielen en daaraan gekoppelde vermogensverdelingen geadviseerd of zijn er grote verschillen tussen de banken? Ad. 1. Hoe verhouden de percentages geadviseerde vermogenscategorieën zich tot elkaar bij de diverse banken? Ad. 2. Zijn de adviezen die particuliere beleggers krijgen op basis van de uitkomsten van de risicovragenlijsten consistent tussen de diverse banken? Ad. 3. Welke verschillen in opbrengsten vertonen deze vermogensverdelingen?  Zes risicoprofielen (o.b.v. MC) van zes (middel)grote banken  45 a-select gekozen particuliere beleggers  Aan het profiel gekoppelde vermogensverdeling wordt vervolgens in ALM-model geplaatst  Uitgangspunt: 10-jaars beleggingshorizon en initiële investering van EUR 10.000

5 Gemiddelde percentages van de vier vermogenscategorieën Gemiddeld 47% Gemiddeld 53%

6 Voorbeelden van consistente en inconsistente adviezen aan twee particuliere beleggers (in %) aandelen obligaties alternatieven liquiditeiten consistent 60-70 10-25 0-20 0-23 inconsistent 20-100 0-70 0-10 0-21

7 Wanneer is een risicoprofiel (advies) consistent? Indien het verschil tussen het hoogste en het laagste percentage aandelen kleiner is of gelijk aan 40%. 6% is redelijk consistent 94% kent grote tot zeer grote variatie

8 Verschillen in eindopbrengst (initiële investering 10.000 euro, duur 10 jaar)

9 Oplossing  Eenduidige benaming profielen en assetverdeling binnen bandbreedtes;  Invulling vermogensverdeling moet toegevoegde waarde tonen;  Best practice vanuit sector, geen nieuwe regelgeving! Maar ook:  Ook cliënt dient zijn verantwoordelijkheid te kennen als het gaat om verstrekken van informatie;  ‘Economisch zorgen voor de cliënt’ dient centraal te staan;  Beleggingsondernemingen moeten voor voldoende deskundigheid onder de medewerkers zorgen om conclusies te kunnen verbinden aan het ken-uw-cliënt-beginsel.

10 Wens Eén homogene benadering van het ‘Ken-Uw-Cliënt’- beginsel vanuit de sector en zo échte transparantie te bewerkstelligen!


Download ppt "Het risicoprofiel Tom Loonen ‘onderscheidend of inconsistent? ’"

Verwante presentaties


Ads door Google