De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individuele factoren die bewustwording, behoeften en participatie in professionele ontwikkelingsactiviteiten beïnvloeden: Een model op drie niveaus over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individuele factoren die bewustwording, behoeften en participatie in professionele ontwikkelingsactiviteiten beïnvloeden: Een model op drie niveaus over."— Transcript van de presentatie:

1 Individuele factoren die bewustwording, behoeften en participatie in professionele ontwikkelingsactiviteiten beïnvloeden: Een model op drie niveaus over de professionalisering van leraren. Liesje Reynders Ruud de Moor Centrum

2 Doel van de studie Hoe kunnen leraren gestimuleerd worden om zich bewust te worden van professionaliseringsbehoeften en deel te nemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten? De focus van analyse is de individuele leraar

3 Model op drie niveaus •Eerste niveau: Hoe worden leraren bewust van een potentieel ondermaatse prestatie? •Tweede niveau:Welke factoren beïnvloeden de formulering van een professionaliseringsbehoefte? •Derde niveau: Waarom nemen leraren deel aan een professionaliseringsactiviteit?

4 Eerste niveau Interventies Individueel •Demografische variabelen •Core Self Evaluation •Goal Orientation •Big Five Team Organisatie Eigenlijke prestatie Gewenste prestatie Waargenomen prestatie mismatch

5 Tweede niveau Professionaliserings- behoefte Individueel •Demografische variabelen •Core Self Evaluation •Goal Orientation •Big Five Team Organisatie Interventies Waargenomen prestatie mismatch

6 Derde niveau INDIVIDUELEVARIABELENINDIVIDUELEVARIABELEN Uitkomst- opvattingen en hun evaluatie Subjectieve norm Houding tov deelname Norm- opvattingen en motivatie om te voldoen Deelname Waargenomen gedragscontrole Intentie om deel te nemen

7 Individuele variabelen •Demografische variabelen Leeftijd, geslacht, ervaring, etc. •Core Self Evaluation De algemene deler van Self Efficacy, Self Esteem, Neuroticisme en Locus of Control •Doel oriëntatie Mensen worden onderverdeeld in leerders en presteerders die op hun beurt approach of avoidance gericht zijn •Big Five

8 Interventies •Geen •Dwingend bijv. directeur •Ondersteunend bijv. collega

9 Vragenlijsten •Vragenlijsten voor de individuele variabelen –Core self evaluation gevalideerd door De Pater (2007) –Doel Orientatie gevalideerd door Van Yperen (2006) –Big Five van 100 items wordt verkort naar ongeveer 25 items obv de resultaten bij meer dan 1000 leraren •Pilot Dit najaar worden bovenstaande lijsten bij minimum 50 leraren afgenomen om te verzekeren dat ze inhoudelijk bij het onderwijs passen en de gepaste verdeling opleveren.

10 Video •Kenmerken –De leraar kan controleren wat er fout loopt –De situatie is herkenbaar –Etc. •Een aantal mensen scoren de geselecteerde video’s op een de kenmerken zodat uiteindelijk een keuze voor 1 video gemaakt kan worden. •5 condities (interventies) 1.Geen interventie 2.Dwingende interventie die je vertelt wat er niet goed ging 3.Ondersteunende interventie die aangeeft wat er niet goed ging 4.Ondersteunende interventie die aangeeft wat er niet goed ging en dwingend zegt wat je moet gaan doen 5.Ondersteunende interventie die aangeeft wat er niet goed ging en ondersteunend zegt wat je moet gaan doen

11 Experiment niveau 1 en 2 •Vragenlijsten invullen •Video bekijken in 1 van de 5 condities •Vragenlijst –In welke mate was er een probleem met … –Wie was verantwoordelijk voor dit probleem? –In hoeverre zou x,y,z een oplossing zijn voor probleem a, b, c –In welke mate herkent u zich in deze situatie? –In hoeverre bent u bereid deel te nemen aan trainingen, cursussen, workshops etc.

12 Experiment niveau 3 Gebaseerd op een veel voorkomend probleem •Oproep doen •Vragenlijsten invullen (individuele variabelen) •Vragen over de niveau 1 en 2 (dichter bij de praktijk) •Vragen hoe de leraar dit probleem kan oplossen •De leraar een aantal oplossingen voorstellen •De kenmerken van niveau 3 meten (bvb. normatieve opvattingen en houding t.o.v. deelname) •Na een jaar nagaan of de leraar actie heeft ondernomen

13 Bedankt voor jullie aandacht!!!


Download ppt "Individuele factoren die bewustwording, behoeften en participatie in professionele ontwikkelingsactiviteiten beïnvloeden: Een model op drie niveaus over."

Verwante presentaties


Ads door Google