De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS GOED PRAKTIJKONDERZOEK EN HOE LEIDEN WIJ ONDERZOEKENDE PROFESSIONALS OP? Jeanine Spierings

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS GOED PRAKTIJKONDERZOEK EN HOE LEIDEN WIJ ONDERZOEKENDE PROFESSIONALS OP? Jeanine Spierings"— Transcript van de presentatie:

1 WAT IS GOED PRAKTIJKONDERZOEK EN HOE LEIDEN WIJ ONDERZOEKENDE PROFESSIONALS OP? Jeanine Spierings (a.g.a.m.spierings@hva.nl) &a.g.a.m.spierings@hva.nl Luca Lopes de Leao Laguna (l.lopes@hva.nl)l.lopes@hva.nl HvA Onderwijsconferentie 11 april 2013

2 WAT IS GOED ONDERZOEK? DAAROVER VERSCHILLEN DE MENINGEN

3 WETENSCHAPPELIJKE KENNISCLAIMS Wat is wetenschap? Wat is kennis? Hoe kunnen wij kennen? Aan welke criteria moeten uitspraken voldoen?

4 Positivistische kennisclaim •objectief Fenomenologische kennisclaim •beleving

5 WAT IS GOED PRAKTIJK ONDERZOEK? DAAROVER VERSCHILLEN DE MENINGEN

6 Eisen gesteld vanuitTheorie- gericht Praktijk- gericht Wetenschaps- Interne eisen 1. Interne validiteit 2. Externe validiteit 3. Controleerbaarheid 4. Cumulativiteit ++ +- ++ +- Wetenschaps- Externe eisen Object 5. Veranderlijkheid 6. Nieuwe fenomenen 7. (groeps)processen 8. Intergerelateerd 9. Kleine doelpopulatie +- - ++ Behoefte n 10. Begrijpelijkheid 11. Acceptatie/ legitimiteit 12. Onderzoek als leerproces ------ ++ kennis 13. Holisme 14. Interdisciplinariteit 15. manipuleerbaarheid ------ ++ EISEN NAAR TYPE ONDERZOEK

7 WAAR STAAN WE NU? •Theoriegericht onderzoek streeft primair naar externe validiteit, terwijl praktijk gericht onderzoek allereerst uit is op de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. •Bestaande methodologie is gericht op het oplossen van kennisproblemen en niet op het oplossen van handelingsproblemen

8 ONDERZOEK: SPANNEND AVONTUUR • Methoderelativisme en methodepluralisme • De strategie en de methode van onderzoek worden bepaald door: • Het object van onderzoek • Het soort probleemstelling • De persoon die je zelf bent

9 EN DUS Is de kennis die je verzamelt bruikbaar als ze je helpt om het handelingsprobleem op te lossen

10 WAT IS EEN GOED (HRM) ONDERZOEK? Als je onderzoek gebruikt • om een situatie beter te snappen, • om impact te hebben, • anderen te kunnen overtuigen, • en om van te leren. Maar wie wil je dat er leert? En dus: wie betrek je? Hoe? En wanneer in het traject? Als je methoden kiest die passen bij je doel! • Om informatie boven tafel halen • Je (voorlopige) analyse te toetsen, terug te koppelen, draagvlak te creëren en vervolg te ontwerpen? • Nieuwe kennis te creëren met en voor mensen in de organisatie

11 AGYRIS ‘Waanzin is steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten’ Einstein KADER RESULTAATACTIE

12 Reflectie & Reflexie Reflectie & Reflexie Onderbuik ROL ONDERZOEK IN DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN HBO-AFGESTUDEERDE PROFESSIONALS hypes Foute veronderstelling Eenzijdige kennis Casual benchmark Beslissing en handelen Bewezen effectieve praktijken Beslissing en handelen

13 DRIE AANPAKKEN VOOR KENNIS- EN CONSENSUSONTWIKKELING Modus 1: wetenschap. Fundamenteel onderzoek vertalen naar de praktijk. Vraag om kennis. Vraag naar de waarheid. Geen praktijkprobleem als basis voor onderzoek. Kan bruikbaar zijn, maar lastig te beoordelen. Modus 2: effectiviteit. Evidence based practice en practice based evidence. Onderzoekt de beste aanpak of handelingswijze volgens onderzoek in combinatie met ervaringen in de praktijk. Niet gericht op waarom iets effectief is, maar hoe. Leren over oorzaak gevolg relaties Modus 3: veranderen, vernieuwen en betrokkenheid. Gerichte aanpak/ interventie ontwerpen, uitproberen en evalueren. Uitkomsten zijn instabiel. Gericht op innovatie, verandering en normatieve professionaliteit. Pilotstudies. Ontleend aan Gibbons et al. (1994)

14 ONDERZOEK IN ONDERWIJS

15 INVULLEN Komen alle vier de kwadranten voldoende aan de orde in het curriculum? Komen alle vier de kwadranten voldoende aan de orde per onderwijsprogramma? Aan welk kwadrant zou je binnen het curriculum of binnen een onderwijsprogramma meer aandacht aan willen besteden?

16 STRATEGIEËN INVENTARISEREN •Bekijk de voorbeelden •Bespreek welke en in hoeverre deze ideeën bruikbaar zijn voor jouw eigen onderwijs

17 NIEUWE IDEEËN ONTWIKKELEN •Bedenk nog drie mogelijke strategieën of praktijken om studenten te stimuleren onderzoeksmatig te werken – schrijf elk idee op een aparte post-it •Deel de ideeën met elkaar: plak beurteling een van de post its op de flap en benoem daarbij je idee. Toelichten als nodig. Ga door tot alle ideeën gedeeld zijn. •Kies uit alle post-its één idee dat je wil gebruiken in jouw onderwijs. •Wissel uit en ga in gesprek over wat nodig is om dit idee uit te kunnen voeren.

18 Wat heeft deze workshop je opgeleverd?


Download ppt "WAT IS GOED PRAKTIJKONDERZOEK EN HOE LEIDEN WIJ ONDERZOEKENDE PROFESSIONALS OP? Jeanine Spierings"

Verwante presentaties


Ads door Google